Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Ffobia"

Jump to navigation Jump to search
Ychwanegwyd 244 beit ,  3 blynedd yn ôl
dim crynodeb golygu
(Crewyd drwy gyfieithu'r dudalen "Phobia")
 
Math o anhwylder gorbryder yw ffobia, ac fe'i diffinnir fel ymdeimlad o [[ofn]] parhaus, naill ai at wrthrych neu sefyllfa. Mae'r ffobia fel arfer yn arwain at ymdeimlad o ofn enbyd a gall fod yn bresennol am fwy na chwe mis. Ai dioddefwr i raddau helaeth er mwyn osgoi'r sefyllfa neu'r gwrthrych oddi tan sylw, graddfa sydd fel arfer yn fwy na'r perygl gwirioneddol. Os na ellir osgoi'r gwrthrych neu'r sefyllfa a ofnir, bydd dioddefwr yn gofidio neu'n profi panig sylweddol. Gall ffobia o [[Gwaed|waed]] neu anaf arwain at lewygu. Mae [[agoraffobia]] yn gysylltiedig â [[Pwl o banig|phyliau panig]]. Fel arfer mae gan berson ffobia i nifer o wrthrychau neu sefyllfaoedd.
 
Gellir rhannu ffobiâu yn gategorïau; penodol, ffobiâu cymdeithasol ac agoraffobia. Ymhlith y ffobiâu penodol yma y mae ofni [[Anifail|anifeiliaid]], sefyllfaoedd amgylchoedd naturiol, ofni gwaed neu anafiadau, a sefyllfaoedd eraill. Mae'r ffobiâu penodol mwyaf cyffredin yn cynnwys ofni [[Corryn|pryfed cop]], [[Neidr|nadroedd]], ac uchder. O bryd i'w gilydd sbardunir ffobia gan brofiadbrofiadau negyddol, naill ai gyda'r gwrthrychgwrthrychau neu mewn sefyllfasefyllfaodd debygpenodol. Diffinnir ffobia cymdeithasol fel proses o ofni sefyllfa a all arwain, yn llygaid y dioddefwr, at eraill yn eu barnu. Agoraphobia yw ofni sefyllfa na ellir dianc ohono'n hawdd.
 
Dylid trin ffobiâu penodol â therapi amlygiad, sef cyflwyno dioddefwr i'r sefyllfa neu'r gwrthrych dan sylw nes bod ei ofn yn cilio. Nid yw [[Meddyginiaeth|meddyginiaethau'n]] ddefnyddiol yn y math hwn o ffobia. Caiff ffobiâu cymdeithasol ac agoraffobia eu trin yn aml wrth gyfuno rhaglenni cwnsela a meddyginiaeth. Defnyddir meddyginiaethau [[Cyffur gwrthiselder|gwrth-iselder]], bensodiasepinau, neu beta-atalyddion i drin y cyflwr.
 
Effeithir oddeutu 6-8% o boblogaeth y [[Y Gorllewin|byd gorllewinol]] fan ffobiâu penodol yn flynyddol a 2-4% o boblogaeth [[Asia]], [[Affrica]], aac Lladin[[America AmericaLadin]]. Mae ffobia cymdeithasol yn effeithio ar oddeutu 7% o boblogaeth yr [[Unol Daleithiau America|Unol Daleithiau]], tra effeithia 0.5-2.5% o'r boblogaeth ryngwladol. Y mae oddeutu 1.7% o boblogaeth y [[Y Ddaear|byd]] yn datblygu'r cyflwr agoraffobia. Caiff dwbl y [[Dynes|menywod]] eu heffeithio gan y cyflwr i gymharu â [[Dyn|dynion]]. Mae ffobia fel arfer yn dechrau tra bod unigolyn rhwng 10 ac 17 mlwydd oed. Ceir cyfraddau is mewn unigolion hŷn. Mae pobl â ffobiâu yn fwy tebygol o hunanladd.
 
== ReferencesCyfeiriadau ==
{{ReflistCyfeiriadau}}
[[Categori:Seicoleg annormal]]
[[Categori:Prosiect Wici-Iechyd]]
240

golygiad

Llywio