Ysgol Maes y Gwendraeth

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Ysgol gyfun ddwyieithog yw Ysgol Maes Y Gwendraeth ar gyfer disgyblion rhwng 11 ac 18 oed, yng Nghefneithin, Sir Gaerfyrddin. Agorwyd yr ysgol ar ôl uno Ysgol Maes yr Yrfa ac Ysgol y Gwendraeth yn 2013. Yn 2017, roedd 841 o ddisgyblion wedi eu cofrestru yno, gyda 157 o ddisgyblion yn y chweched ddosbarth.

Cymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol o ddydd i ddydd, a hi yw'r iaith a ddefnyddir ar gyfer gwneud y gwaith gweinyddol a chymdeithasu hefyd.[1] Yn ôl Llywodraeth Cymru mae gan yr ysgol Gategori 2A o ran statws ieithyddol. Ystyr hyn yw bod o leiaf 80% o'r pynciau (heblaw am Saesneg a Chymraeg) yn cael eu dysgu i bob disgybl drwy gyfrwng y Gymraeg. Fodd bynnag, caiff un neu ddau o bynciau eu dysgu i rai ddisgyblion drwy gyfrwng y Saesneg, neu yn y ddwy iaith. Mae'r ysgol yn nodi bod pob pwnc yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac eithrio Saesneg a Gwyddoniaeth (sy'n cael eu dysgu yn iaith ddewisol y disgybl o flwyddyn 8 ymlaen). 

Mae'r ysgol yn cystadlu yn yr Eisteddfod yn flynyddol. 

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. "School Prospectus 2018-2019" (PDF). Ysgol Maes Y Gwendraeth website. Cyrchwyd 12 March 2018.