Neidio i'r cynnwys

Ysgol Bro Gwaun

Oddi ar Wicipedia
Ysgol Bro Gwaun
Math Cyfun, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Dwyieithog, Saesneg yn bennaf
Pennaeth Mr A Andrews (dros dro)
Lleoliad Heol Dyfed, Abergwaun, Sir Benfro, Cymru, SA65 9DT
AALl Cyngor Sir Benfro
Disgyblion 620[1]
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 11–18
Lliwiau      Gwyrdd
Gwefan Gwefan swyddogol


Ysgol gyfun ddwyieithog yw Ysgol Bro Gwaun, ac fe'i lleolir yn Abergwaun, yng ngorllewin Sir Benfro. Saesneg yw prif iaith yr ysgol ond fe wneir defnydd sylweddol o'r Gymraeg.[1] Mae'n ysgol gyfrwng Saesneg yn bennaf sydd â defnydd sylweddol o'r Gymraeg, ac mae ganddo dalgylch sy'n cwmpasu trefi Abergwaun ac Wdig, pentrefi Scleddau, Letterston a Chasnewydd a'r ardaloedd cyfagos, gan gynnwys dyffryn Gwaun.

Adeiladwyd yr ysgol yn y 1960au oherwydd bod yr hen adeilad (sydd bellach wedi'i ddymchwel ar gyfer Ysgol Glannau Gwaun) yn rhy fach. Fe'i cynlluniwyd, fel Ysgol Syr Thomas Picton, i fod yn ysbyty rhyfel oer rhag ofn rhyfel. Fel arfer mae gan yr ysgol oddeutu 500 o ddisgyblion a 50 aelod o staff addysgu.

Ailddatblygu Ysgol[golygu | golygu cod]

Ym mis Tachwedd 2017, agorwyd estyniad o £ 10.9 miliwn (a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro fel rhan o'r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif) yn swyddogol. Mae'r estyniad - a oedd yn cynnwys dymchwel swm sylweddol o'r adeilad blaenorol - yn darparu ystafelloedd dosbarth newydd, darpariaeth ddynodedig ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig dwyieithog a chyfleusterau cymunedol newydd.

Perfformiad Academaidd[golygu | golygu cod]

O 2011-2016, gwelodd yr ysgol gynnydd mawr yng nghanran y myfyrwyr a gafodd o leiaf 5 gradd TGAU A * -C - gan godi o 62.4% yn 2011 i 90.4% yn 2016, felly'n perfformio'n arwyddocaol yn sylweddol yng ngwledydd Cymru a Lloegr cyfartaledd o 66.6% (2016). Mae canlyniadau Gwyddoniaeth yr ysgol yn eithriadol o gryf gyda mwy na 95% o fyfyrwyr yn cael o leiaf radd C yn TGAU, yn llawer uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol o 75.6%. Dywedodd adroddiad monitro diweddaraf yr ysgol gan Estyn (y Gymraeg sy'n cyfateb i Ofsted) ym mis Hydref 2016 fod yr ysgol yn dangos "cynnydd cryf", gan wneud "gwelliannau sylweddol" ar draws y bwrdd. Cystdadlaethau ac Olypiadau

Mae'r ysgol yn meithrin tîm yn rheolaidd yn yr Olympiad Her Bioleg a British Biology cenedlaethol (a drefnir gan Sefydliad y Bioleg), ac wedi ennill o leiaf un wobr Aur bob blwydd. Yn 2014, enillodd yr athro gwyddoniaeth Robert Woodman wobr 'Athrawon Ffiseg' gan y Sefydliad Ffiseg, dyfarniad blynyddol sy'n cwmpasu'r DU gyfan.

Cyn-staff nodedig[golygu | golygu cod]

 • Paula Craig (MBE) - y ferch gyntaf i gwblhau Marathon Llundain fel rhedwr ac athletwr cadair olwyn, gan orffen yn ail yn 2003. Hefyd enillodd Bencampwriaeth Triathlon y Byd (cadair olwyn) yn 2002, 2003 a 2005.
 • Mark Delaney (pêl-droediwr) - chwaraewr pêl-droed cyn-broffesiynol i Ddinas Caerdydd ac Aston Villa
 • Huw Evans (OBE) - cyn Brifathro / Prif Swyddog Gweithredol Coleg Llandrillo Cymru (1989-2011), coleg Addysg Bellach fwyaf Cymru.
 • Meri Huws - Comisiynydd Iaith Gymraeg.
 • Colin Jenkins - Pennaeth Coleg Iwerydd UWC (1990-2000) a chyn Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol y Fagloriaeth Ryngwladol. Melbourne Johns - gweithiwr ffatri arfau rhyfel yr Ail Ryfel Byd, y cafodd ei genhadaeth i gael peiriannau hanfodol i'r ffilm The Foreman Went to France
 • Rolph Jones (CBE) - Brigadwr yn y Peirianwyr Brenhinol a chyn-Gadeirydd Clwb Rygbi Cymru Llundain
 • Prif Francis Jones - Hanesydd a Chymru Herald Rhyfeddol (1963-1993)
 • Y Parchedig Iach Jonathan Lean - Deon Eglwys Gadeiriol Tyddewi (2009-2017)
 • Josh Macleod - chwaraewr proffesiynol Undeb Rygbi Cymru (y Scarlets) Richard Marcangelo - cyn aelod o Band Earth Manfred Mann a drymiwr sesiwn.
 • Cerys Matthews - canwr, cyflwynydd radio ac aelod cyd-sylfaen Catatonia (band)
 • Martyn Phillips - Prif Swyddog Gweithredol Undeb Rygbi Cymru, cyn Brif Swyddog Gweithredol B & Q
 • Thomas James Stretch - Y Parchedig yn ymwneud â rhyddhau gwersyll crynhoi Bergen-Belsen ym mis Ebrill 1945.

Cyn-staff nodedig [golygu][golygu | golygu cod]

 • David John Williams - Cyd-sylfaenydd Plaid Cymru ac awdur Cymraeg amlwg oedd athro Saesneg ac Addysg Gorfforol yn yr ysgol 1919-1936, a Meistr Cymraeg 1937-1945.
 • Glenys Cour - Arlunydd ac aelod o Grŵp Cymreig a ddysgwyd yn yr ysgol yn y 1940au

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. 1.0 1.1  Ysgol Bro Gwaun. Cyngor Sir Penfro.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]