Neidio i'r cynnwys

Y Corn Gwlad

Oddi ar Wicipedia
Clawr blaen Y Corn Gwlad 1949-50 gyda llun o'r Archdderwydd Wil Ifan.

Cylchgrawn Gorsedd y Beirdd oedd Y Corn Gwlad. Cafodd y cyntaf ei gyhoeddi o dan y teitl Y Corn Gwlad, Cylchgrawn Blynyddol Gorsedd y Beirdd a'r Eisteddfod, ond dim ond un rhifyn, sef 1949-50 a argraffwyd. Yn 1989 cyhoeddwyd Y Corn Gwlad, Cylchgrawn Gorsedd y Beirdd, ond eto dim ond un rhifyn a gyhoeddwyd.

Y Corn Gwlad, Cylchgrawn Blynyddol Gorsedd y Beirdd a'r Eisteddfod 1949-50[golygu | golygu cod]

Golygwyd gan y prifardd John Eilian gyda llun yr Archdderwydd Wil Ifan ar y clawr. Hanner coron oedd ei bris. Argraffwyd a chyhoeddwyd gan Hugh Evans a'i Feibion, Lerpwl. Cynhwysai erthyglau am regalia'r Orsedd, straeon, cerddi, cerddoriaeth a maes llafur arholiadau'r Orsedd ymhlith eitemau eraill. Un rhifyn yn unig a gyhoeddwyd.

CYNNWYS
Ysgrifau ac Erthyglau
Canu Mawr Meirionnydd (John Hughes)------3
Nodiadau Eisteddfodwr----------------------------12
Dull y Derwyddon-----------------------------------14
Regalia'r Orsedd (Cynan)--------------------------15
Cyfraniad o Feirionnydd (Gethin Pugh)--------19
Cerdded ar Awyr (Lois Blake)---------------------26
Ein Pobl yn America (J. Williams Hughes)---- 28
Cofadail yn Llanystumdwy (Tegidon)------------30
Cyngor i'r Corau Adrodd (Cynan)----------------31
Llanbadarn Fawr (T. I. Ellis)-----------------------32
Hanes Conwy, hanes Cymru (Myfanwy'r Meysydd) - - - - - 34
Elisabeth o Windsor---------------------------------36
Gwaith y Cyngor (Emyr Cyfeiliog)----------------44
Y Cymro Oddi Cartref (Eryddon)------------------56
Y Ddawn Ddyblyg (Amy Parry-Williams) - - - - 57
Storïau
Yr Hen Cartref (T. Gwynn Jones) ------------------8
Y Pregethwr (Amanwy)-------------------------------53
Drama
Camp Coleg y Gogledd (Wilbert Lloyd Roberts) - 20
"Pobun" (Deio'r Rhyd) ------------------------------48
Cwmni'r Cwpan Arian ------------------------------65
Cerddoriaeth
Cerddi i Anenwogion Cymraeg (J. Glyn Davies)-24
Pan Ddel Mai a'i Lifrai Las (Dewi Mai o Feirion)-60
Barddoniaeth
Ni Welwch y Gwynt Wil Ifan)---------------------------2
Mynwent y Cwn (Crwys)--------------------------------7
Gwledd Belsasar (Cynan) ----------------------------7
Dolgellau, 1949 (William Morris) ------------------11
Elfed (Daniel Wyn o Ddyfed)-------------------------11
Y Fechan Fwyn (Caradog)--------------------------------41
"O Rod i Rod" (S.B.)---------------------------------------41
Hen Gadair (Edgar)----------------------------------------41
Rhesymau Technegol (Trefin)-----------------------------6
Caed Brenin (Dafydd Owen)-----------------------------46
Pen y Bryn (Rolant)----------------------------------------47
Dyffryn Cynllaith (Arthur Gwynn)----------------------55
Pen Llanw (Ap Llysor)-------------------------------------66
Tri Englyn----------------------------------------------------66
Pwy Ydyw'r Cymry (A, W. Wade-Evans)-------------- 62
O Langyfelach Lon (Owain Gwys)---------------------67
Brycheiniog (Sion o'r Foel)-----------------------------68
Pasiant y Beirdd (Mam o Nedd)-----------------------70
Arholiadau 1895 (Dyfnallt)-----------------------------73
Tudalen y Golygydd--------------------------------------42
Urddau'r Orsedd a'r Arholiadau-----------------------76

CORN GWLAD
Gorn Gwlad! Boed hwylus dy hynt:
Mae'r holl fyd o'th flaen:
Esgyn i'r Maen
A lluchia dy wys i'r pedwar gwynt.

Gorn Gwlad! Gwylia na thry
Dy Feini yn gell;
Y gorwel pell
Fo unig ragfur dy dy.
Gorn Gwlad! I werin pob tro,
Agored fo'r llain
O gylch y Main,
A'r wybren agored yn uchel do.

Wil Ifan

Y Corn Gwlad, Cylchgrawn Gorsedd y Beirdd Rhif 1, 1989[golygu | golygu cod]

Golygywyd gan y Prifardd Eirwyn George a'r Parchedig Rhys Nicholas. Ynddo roedd erthyglau ar faterion gorseddol megis yr olyniaeth archdderwyddol, y regalia, helyntion y ddau hanner cleddyf ac adran farddoniaeth. Costiai'r cyhoeddiad swmpus £2 50 a chyhoeddwyd ef gan Wasg Gee.

Dolenni[golygu | golygu cod]