Wicipedia:Cwestiynau

Oddi ar Wicipedia

Ble i ofyn cwestiynau neu osod sylwadau

Dewiswch y lle mwyaf addas er mwyn gofyn eich cwestiwn, oherwydd goruchwylir cwestiynau o'u le weithiau! Bydd gwirfoddolwr cynorthwyol yn ei ateb yn fuan ...

Cwestiynau ffeithiol[golygu cod]

  • Mae'r Ddesg Gyfeirio fel desg gyfeirio llyfrgell lle gallwch ofyn cwestiynau ynglŷn ag unrhyw bwnc heblaw Wicipedia ei hun. Bydd cyfranwyr yno yn ceisio ateb eich cwestiwn neu'ch pwyntio i'r lle cywir er mwyn darganfod y wybodaeth sydd angen arnoch.
e.e., "Pa wlad sydd â'r fflyd bysgota fwyaf yn y byd?"
Dosbarthir y ddesg gyfeirio i mewn i sawl adran pwnc; os rydych yn ansicr o'r union adran, defnyddiwch Cwestiynau Amrywiol:
CyfrifiaduraethAdloniantIaithDyniaethauMathemategGwyddoniaeth

Sylwadau ynglŷn ag erthyglau penodol[golygu cod]

  • Mae gan pob un erthygl ei thudalen sgwrs ei hun lle gallwch ofyn cwestiynau neu osod sylwadau adeiladol ynglŷn â'i chynnwys. Wrth ymweld â'r erthygl, cliciwch ar y tab sgwrs ar frig y tudalen. Gan bwyll, serch hynny, gan fod nid yw Wicipedia yn lle i drafod pynciau'r erthygl – dylech gadw'ch sylwadau ynglŷn â chynnwys yr erthygl, neu welliant yr erthygl.

Cwestiynau ynglŷn â defnyddio a chyfrannu at Wicipedia[golygu cod]

Llwybr(au) brys:
WP:C
WP:?
WP:DESG

Efallai atebwyd eich cwestiwn yn barod yn y Cwestiynau Cyffredin, fel arall:

Cymorth sgwrs yn fyw[golygu cod]

Cymorth personol ar eich tudalen sgwrs[golygu cod]