Unedau sylfaenol SI

Oddi ar Wicipedia
Y saith uned sylfaenol SI
Symbol Enw Mesur
s eiliad amser
m metr hyd
kg cilogram màs
A amper cerrynt trydanol
K kelvin tymheredd
mol môl maint o ddefnydd
cd candela cryfder golau

Saith uned fesur a ddiffinnir gan y System Ryngwladol o Unedau yw'r unedau sylfaenol SI. Diffinnir y saith uned sylfaenol fel dimensiynau sy'n annibynnol ar ei gilydd. Gall holl unedau eraill y system (yr unedau deilliadol) ddeillio o'r saith hyn.

Dyma'r unedau a'r meintiau y maent yn eu mesur: