Traed Mewn Cyffion (cyfres deledu)

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Cyfres ddrama tair pennod oedd Traed Mewn Cyffion, yn seiliedig ar y nofel (1936) o'r un enw gan Kate Roberts sy’n olrhain hanes Jane Gruffydd, ei gŵr Ifan a’u chwech o blant o 1880 hyd y Rhyfel Byd Cyntaf. Ceir portread digyfaddawd o fywyd cymunedau chwarelyddol y cyfnod wrth iddynt frwydro yn erbyn caledi ariannol a chymdeithasol, ac o effaith drychinebus y Rhyfel Mawr ar gymuned wledig Gymraeg.

Manylion Pellach[golygu | golygu cod y dudalen]

Teitl Gwreiddiol: Traed Mewn Cyffion

Blwyddyn: 1991

Hyd y Ffilm: 3 × 60 mun

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 15 Rhag 1991

Cyfarwyddwr: David Lyn

Sgript gan: John Ogwen

Addasiad o: "Traed Mewn Cyffion" gan Kate Roberts

Cynhyrchydd: Norman Williams (a Golygydd y Sgript)

Cwmnïau Cynhyrchu: Ffilmiau Eryri

Genre: Addasiad, Drama

Cast a Chriw[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif Gast[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Bethan Dwyfor (Jane Gruffydd)
 • Bryn Fôn (Ifan Gruffydd)
 • Maureen Rhys (Sioned Gruffydd)
 • (Geini)
 • Arwel Gruffydd (Owen)
 • Robin Eiddior (William)
 • Owain Gwilym (Twm)
 • (Elin)
 • (Sioned)

Cast Cefnogol[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Elen Roger Jones – Betsan Gruffydd
 • Bethan Gwilym – Betsan
 • Gwenno Hodgkins – Doli
 • Phil Reid – Morus Ifan
 • Sara Harris Davies – Ann Ifans
 • Yoland Williams – Eben
 • Robert Gwyn Davin – Bertie
 • Maria Pride – Polly
 • Iona Banks – Mrs. Elis
 • Tony Llewelyn – Swyddog Pensiwn
 • Enid Parry – Nain Llŷn
 • Mari Emlyn – Ann Elis
 • Gwilym Owen – Siopwr
 • Hefin Wyn – Edwart
 • Siwan Humphreys – Gwen
 • Meilyr Emrys – Eric 10 oed
 • Carwyn Sion Owen – Eric 6 oed
 • Martin Thomas – Owen 12 oed
 • Llion Dafydd – Owen 7 oed
 • Gerwyn Jones – Twm arddegau
 • David Roberts – Twm 8 oed
 • Elin Haf Humphreys – Betsan 9 oed
 • Susan Hughes – Betsan 5 oed
 • Lois Jones – Elin 12 oed
 • Caryl Fôn Thomas – Elin 3 oed
 • Lowri Huws – Sioned 10 oed
 • Ffion Hughes – Sioned 1 oed
 • Guto Arfon – William 9 oed

Ffotograffiaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Ray Orton

Dylunio[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Gary Pritchard

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Catrin Edwards

Sain[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Simon Bishop

Golygu[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Dennis Pritchard Jones

Cydnabyddiaethau Eraill[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Cyd-Gynhyrchydd – Eurwyn Williams
 • Cynorthwy-ydd Camera – Richard Wyn Huws
 • Cynorthwy-ydd Sain – Dic Roberts
 • Cynllunydd Gwisgoedd – Gwenda Evans (Cynorthwy-ydd – Beth Davies)
 • Cynllunydd Coluro – Carol Williams
 • Coluro – C. J. Williams (Cynorthwy-ydd – Michelle Davidson Bell)

Manylion Technegol[golygu | golygu cod y dudalen]

Lliw: Lliw
Cymhareb Agwedd: 4:3
Gwlad: Cymru
Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Manylion Atodol[golygu | golygu cod y dudalen]

Llyfrau[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Kate Roberts, Traed Mewn Cyffion (1936) (Llandysul: Gwasg Gomer, 2001) Argraffiad Newydd

Gwefannau[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts

Adolygiadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Rhiannon Thomas, Y Cymro Ionawr 6 1992, t. 6.
 • Gerwyn Williams, "Traed ar y Sgrîn", Barn 350 Mawrth 1992, tt. 18–32.

Erthyglau[golygu | golygu cod y dudalen]

 • "Gwahanol Weddau Bethan", Y Cymro, Rhagfyr 11 1991, t. 8.
 • Robin Gwyn, "Dal Traed Mewn Cyffion: Troi Nofel yn Sgript Deledu", Golwg Cyfrol 3 Rhif 45, Gorffennaf 25 1991, tt. 12–13.
 • Bethan Hughes, "Gwenda Evans – Cynullydd Gwisgoedd 'Traed Mewn Cyffion'", Mela, Tachwedd 1991, tt. 8–9.
 • Sian Sutton, "Rhydd o’r Cyffion: Cyfweliad â Bethan Dwyfor" Golwg, Cyfrol 4 Rhif 14, Rhagfyr 5 1991, t. 30.
Mae'r erthygl hon yn cynnwys testun o'r cofnod Traed Mewn Cyffion ar yr Esboniadur, adnodd addysgiadol agored gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae gan y cofnod penodol hwnnw'r drwydded agored CC BY 4.0; gweler testun y drwydded am delerau ail-ddefnyddio'r gwaith.