Tŷ Uned Gernyweg

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Tai uned gernyweg yn Barnsley. Mae'r tŷ ar y dde wedi ei diweddaru gyda wal friciau, tra bod y tŷ ar y chwith yn ei chyflwr gwreiddiol.

Math o dŷ yw Tŷ Uned Gernyweg a adeiladwyd yn ystod Rhaglen dai y Weinyddiaeth Waith yn dilyn yr Ail Ryfel Byd yn yr 1950au. Ynghŷd â thai BISF maent ymysg y mwyaf cyffredin o'r tai parhaol a adeiladwyd yn ystod y rhaglen.

Adeiladwyd llawr gwaelod y tai hyn o baneli concrît a gafodd eu castio o flaen llaw, er bod y llawr uchaf a'i tho trawiadol wedi'i adeiladu ar ffrâm bren fwy traddodiadol. Cyfeiriar at y dull hwn fel Precast Reinforced Concrete yn Saesneg. Defnyddiwyd dull tebyg i adeiladu tai Airey.

Oherwydd y dull a ddefnyddiwyd i'w hadeiladu, maent yn cael eu hystyried yn fath o adeilad ansafonol yn y DU; yn eu cyflwr gwreiddiol maent hefyd wedi eu cofrestru yn ddiffygiol o dan Ddeddf Tai 1985 oherwydd problemau gyda'r paneli concrît yn dirywio a chracio dros amser.

Mae nifer fawr o enghreifftiau i'w gweld yng Nhgymru mewn llefydd mor amrywiol â Thalacharn a Chaerdydd.