Neidio i'r cynnwys

Sgwrs Wicipedia:Meini prawf cynnwys cyfyngedig

Ni chefnogir cynnwys y dudalen mewn ieithoedd eraill.
Oddi ar Wicipedia

DRAFFT

Dyma gopi o'r polisi ar gynnwys cyfyngedig ar Wikipedia, i'w drafod, ei addasu at anghenion Wicipedia, a'i dderbyn gan gymuned Wicipedia. (Here follows a copy of the Wikipedia policy on non-free content for discussion and adaptation per Wicipedia consensus.)

Beth am 'cynnwys cyfyngedig' am non-free content? Neu 'deunydd cyfyngedig'?

Dyma'r fersiwn ar Wikipedia Saesneg.

Y drafft wedi ei dderbyn a'i symud i'r dudalen wici.

Sgwrs am y drafft[golygu cod]

Archif o'r drafodaeth gychwynnol yn y Caffi[golygu cod]

Dyma gopi o'r sgwrs ar y pwnc yn y Caffi, sydd wedi'i archifio rwan. Anatiomaros 17:17, 11 Chwefror 2009 (UTC)[ateb]

Does this wikipedia have an Exemption Doctrine Policy inline with this foundation resolution?Geni 18:13, 24 Mawrth 2008 (UTC)[ateb]

I can't find one. Is there a plan to develop one?Geni 23:26, 27 Mawrth 2008 (UTC)[ateb]
No Exemption Doctrine Policy as yet. This matter has not yet been discussed - will start drafting something as a basis for discussion before too long unless someone else starts the ball rolling. Lloffiwr 21:17, 6 Ebrill 2008 (UTC)[ateb]
Beth am beidio â chael polisi sydd yn caniatau eithriadau i'r polisi trwyddedu sylfaenol? Byddai'n golygu ein bod yn colli rhai o'r lluniau sydd ar Wicipedia ond yn golygu bod ein polisi yn gymharol hawdd i'w weinyddu. How about not having an Exemption Doctrine Policy? This would mean that we would lose some of our images but it would be relatively straightforward to administer. Lloffiwr 14:35, 26 Mai 2008 (UTC)[ateb]
Dyna'r ffordd hawsaf, mae'n debyg, ond dwi ddim yn awyddus i weld rhai o'n lluniau yn diflannu oni bai fod rheswm da am hynny (torri hawlfraint yn gwbl ddigywilydd, er enghraifft). Buaswn yn awgrymu fel man cychwyn ein bod yn mabwysiadu'r polisi trwyddedu sylfaenol yn ei grynswth. Wedyn gellir ystyried wneud newidiadau os yw'n briodol. Yn fy mhrofiad i ar y wici Saesneg a chomins, mai'r polisi sylfaenol yn llawer rhy hallt - mae nifer o gyfrannwyr eraill, diffuant, yn cwyno am hyn ac am y drafferth mae'n golygu weithiau i ddelwedd gael ei dderbyn. Ond o leiaf fel yna buasai gennym ni bolisi (mae hyn yn fy atgoffa am y ddadl ynglŷn â'r Gyfraith yng Nghymru: os am gael Cyfraith Gymreig y ffordd hawsaf yw mabwysiadu'r hyn sy'n bod eisoes, sef Cyfraith Lloegr, ei gwneud yn Gyfraith Cymru a'i diwygio [yn eitha trwyadl, mae'n debyg!]). Ydy hynny'n gwneud synnwyr? Anatiomaros 15:00, 26 Mai 2008 (UTC)[ateb]
Not much chance of me being able to make a meaningful contribution to this initiative, I'm afraid. But I agree we should probably attempt to have everything other wikipedias have, if someone is willing to do the work. Deb 17:24, 26 Mai 2008 (UTC)[ateb]
I think we should take a similiar stance to en:, except for the need to provide sources for pictures. Recently, I've been deleting pictures that have duplicates (or very similiar) on commons, and then I will try to replace pictures with unknown copyright status with known free versions from commons. Then I think we should create tags giving copyright status, and apply them to all pictures stored on Wicipedia, and if the uploader cannot give copyright status, the picture should be deleted. Paul-L 15:42, 28 Mai 2008 (UTC)[ateb]
Wedi rhoi'r fersiynau o 'Policies and Guidelines' a 'Non-free Content' o Wikipedia ar dudalennau sgwrs polisiau a chanllawiau a Sgwrs_Wicipedia:Cynnwys_cyfyngedig yn barod i'w newid at ein dibenion ni. Lloffiwr 22:35, 3 Awst 2008 (UTC)[ateb]

Y polisi ar gynnwys cyfyngedig yn barod i'w drafod nawr. Mae'r drafft wedi ei seilio ar y fersiwn ar Wikipedia Saesneg, ond bod y polisi yn dilyn egwyddor 'fair dealing' cyfraith Lloegr yn hytrach na 'fair use' cyfraith UDA. Yng Nghymru y gwneir y defnydd mwyaf ar Wicipedia ac felly gofynion cyfraith Lloegr sydd yn rhaid eu parchu, yn ogystal â gofynion cyfraith UDA lle mae pencadlys WikiMedia (gweler yma)ar Wikimedia. Hefyd mae'r drafft wedi ehangu rhai o'r meini prawf i'w gwneud yn amherthnasol lle y ceir caniatad i'w hanwybyddu gan ddeilydd y drwydded. Gweler y trafodaethau isod hefyd am sylwadau cynt ar y mater hwn. Lloffiwr 08:54, 5 Hydref 2008 (UTC)[ateb]

Diolch[golygu cod]

Dwi ddim wedi darllen y manylion eto, ond dyma nodyn fach i ddweud diolch yn fawr i Lloffiwr am ei gwaith. Alan 22:22, 5 Hydref 2008 (UTC)[ateb]

Diwygio[golygu cod]

Rwyf wedi diwygio'r polisi fel ei bod yr un peth â'r un ar Wikipedia Saesneg - hy cael gwared ar y rheol arbennig ar gyfer lluniau ar ddatrysiad uchel. Fe gaiff lluniau LLGC eu trin fel eithriad i'r polisi - dylai hynny fod yn haws ei amddiffyn petai angen. Beth yw'r farn am y polisi hwn erbyn hyn? Lloffiwr 16:55, 13 Ebrill 2009 (UTC)[ateb]

Mae'r polisi'n glir ac yn deg. Llywelyn2000 05:56, 3 Mai 2009 (UTC)[ateb]

Pleidlais[golygu cod]

Er bod y ddogfen yn y categori:Wicipedia mae'n ymddangos ein bod ni heb ei mabwysiadu yn swyddogol. Dwi'n mynd i agor pleidlais ffurfiol rwan gan fod cael hyn mewn lle yn hanfodol os ydym am gael ffeiliau dan y drwydded Defnydd Teg. Anatiomaros 21:34, 29 Medi 2010 (UTC)[ateb]

Nodwch O blaid neu Yn erbyn a/neu unrhyw sylwadau isod (a llofnodwch hefyd, os gwelwch yn dda).

  • O blaid. Mae gwir angen hyn. Anatiomaros 21:34, 29 Medi 2010 (UTC)[ateb]
  • Cwestiwn: ydw i wedi bod yma'n ddigon hir i hawlio pleidleisio? Os ydw, a fwriadir i'r ddogfen fod yn gyfieithiad union o'r Saesneg? (Os ie, bydd llawer yn gyflymach i mi ddarllen hynny.) Llais Sais 23:43, 29 Medi 2010 (UTC) (Also we need to be sure it complies with the Wikimedia policy, and if it is the same as on the English site then we can benefit from many people already having checked it for compliance.) Llais Sais 23:53, 29 Medi 2010 (UTC)[ateb]
"Rwyf wedi diwygio'r polisi fel ei bod yr un peth â'r un ar Wikipedia Saesneg" (gweler uchod). Mae'n cwrdd â gofynion Wicifryngau. Ac oes, mae croeso i ti a phob defnyddiwr arall bleidleisio. Cawn ddiwygio ychydig eto, os rhaid (nid rhywbeth wedi'i gerfio ar garreg yw geiriad y polisi Saesneg chwaith!), ond y peth pwysig am rwan yw cael y polisi mewn lle. Anatiomaros 00:04, 30 Medi 2010 (UTC)[ateb]

need another clause[golygu cod]

Sorry about all the English. I am getting into a complete muddle trying to say this in Welsh.

I think we need to add a clause along the lines of:

In each place separately where non-free content appears, it must comply fully with this policy, and the responsibility for ensuring that it does so rests with the editor who causes it to appear in that particular place.

Example of why this matters (with caveat that I am not a lawyer, not legal advice, etc):

  • User A uploads the Abbey Road album cover and uses it for critical commentary, "this is an iconic picture of the Beatles..." This is within the policy, and is defensible under "fair use".
  • User B uses the same image (that has already been uploaded by user A) merely to illustrate what a zebra crossing looks like, without any specific mention of the Beatles. This could open up legal claims as it does not qualify as fair use. It also violates clause 1 of the policy, which seems to be designed to catch precisely this kind of misuse - any freely licensed picture of a zebra crossing would serve the same purpose.
  • Abbey Road studios come along, take objection to the second use, and sue. Hopefully a court of law would pin the blame on user B in that situation, but user A as the uploader has been exposed to risk of litigation because of user B's actions.

The additional clause would help focus the mind a bit for User B and, who knows, maybe it could even help defend user A against legal claims? Llais Sais 10:11, 30 Medi 2010 (UTC)[ateb]

Rwyt ti'n iawn. Dylai fod yno ac roeddwn i'n meddwl fod hyn yn cael ei esbonio'n barod. Anatiomaros 20:17, 30 Medi 2010 (UTC)[ateb]