Sgwrs:Gwyddbwyll

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Termau[golygu cod y dudalen]

Er bod "Chess" yn cael ei gyfieithu fel "Gwyddbwyll" yn Gymraeg, mae'r Gwyddbwyll hanesyddol go iawn yn gem sydd yn hollol wahanol i Chess. Bydd rhaid ehangu'r erthygl i esbonio hynny a chynnwys manylion am y Gwyddbwyll go iawn. Sanddef 21:51, 4 Chwefror 2007 (UTC)[Ateb]

Mae'r erthygl yn crybwyll y ffaith fod ystyr gwreiddiol y gair yn wahanol (ond mae gwyddbwyll yn y Gymraeg fodern yn gyfystyr â 'chess' dwi'n meddwl). Fe fasai'n ddiddorol iawn cael mwy o fanylion o'r hen gem(au) - oes gen ti wybodaeth amdanynt? --Llygad Ebrill 13:49, 5 Chwefror 2007 (UTC)[Ateb]
Dim ond yr hyn sydd ar gael ar Google. Roedd un chwaraewr yn cymryd rhan y brenin a'i garfan oedd yn sefyll yng nghanol bwrdd crwn. Roedd y chwaraewr arall yn cymryd rhan gelynion y brenin oedd yn sefyll ar gyrion y bwrdd. Dw'i'n credu bod y gem yn cael ei alw "Celtic Chess" yn Saesneg. Sanddef 14:04, 5 Chwefror 2007 (UTC)[Ateb]
Wedi adio gwyddbwyll Celtaidd Sanddef 21:42, 7 Chwefror 2007 (UTC)[Ateb]
Diddorol, ond wyt ti'n siwr am hyn? Mae 'na gyfeiriadau at wyddbwyll yn llenyddiaeth y Celtiaid, wrth gwrs, ac maen' nhw'n cyfeirio at y gêm Geltaidd yn hytrach na'r wyddbwyll fodern, ond hyd y gwn i does dim sôn yn y llawysgrifau am y rheolau a.y.y.b. (yn sicr ddim yn y llawysgrifau Cymraeg). Roedd y wyddbwyll Indiaidd hynafol yn bur wahanol i'r hyn sy gennym heddiw, o ran hynny. Oes gen ti ffynhonnell ddibynadwy? Anatiomaros 22:19, 7 Chwefror 2007 (UTC)[Ateb]
Nag oes. Mae "Celtic Chess" heddiw yn dilyn yr un rheolau ag yn yr erthygl yma. Newydd edrych ar "Fidchell" ar Wikipedia. Mae'n rhoi gwybodaeth hanesyddol ar y mater. Sanddef 23:42, 7 Chwefror 2007 (UTC)[Ateb]

Tacluso Gwyddbwyll[golygu cod y dudalen]

Rwy wedi rhoi deunydd ar sut i symud darnau - diolch yn fawr i bwy bynnag sy'n ei dacluso. Eisiau rhoi peth gwybodaeth am dactegau elfennol. Ble ddyliwn i roi hwn? Owen 19:32, 10 Chwefror 2007

Gallwch chi ei rhoi ar y dudalen hon mewn adran ar ben ei hun, neu os oes llawer o wybodaeth gennych gallwch creu tudalen newydd. Mae gan y Wicipediau mwy erthyglau gwahanol ar tacteg gwyddbwyll (tactegau byr-dymor) a strategaeth gwyddbwyll (tactegau hir-dymor). —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 19:40, 10 Chwefror 2007 (UTC)[Ateb]
Diolch am hyn. Rwy am greu esboniad o sut i ddefnyddio darnau sydd ddim ar yr un Saesneg i geisio esbonio cryfder a gwendid bob darn ee. defnyddio castell ar y dudalen Castell, a defnyddio marchog ar y dudalen marchog, a cheisio datblygu peth o'r Tactegau Gwyddbwyll drwy gyfieithu o wicipedia Saesneg (yn y tymor hir). Owen 11:51, 11 Chwefror 2007

Diagramau safonol[golygu cod y dudalen]

All rywun helpu fi i gynnwys y diagram gwyddbwyll safonol sydd fan hyn http://commons.wikimedia.org/wiki/Standard_chess_diagram yn lle'r un sydd ar y dudalen - wedi trio a methu. Diolch. —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan Owen (sgwrscyfraniadau) 11:45, 19 Ebrill 2009

Ddim yn siwr iawn sut i gael delweddau o'r Comins. Yn y cyfamser, beth am gopio'r ddelwedd ar dy gyfrifiadu'r a'i uwchlwytho yma? —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan Ben Bore (sgwrscyfraniadau) 12:02, 19 Ebrill 2009
Wedi rhoi cynnig arni: Fel hyn mae'n edrych Mae'n siwr bod angen codio rhywbeth i Wicipedia Cymraeg cyn ei fod yn deall y cod yma? Neu efallai mod i'n gwneud rhywbeth amlwg o'i le? Mi roia i gwestiwn ar y dudalen ble ges i'r cod.

Standard diagram[golygu cod y dudalen]

Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack knightblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
6black kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack king6
5black kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack king5
4black kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack king4
3black kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack kingblack king3
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
Bwrdd Gwyddbwyll Llawn ar ddechrau gêm.
Owen 12:40, 19 Ebrill 2009

Is this two articles?[golygu cod y dudalen]

Should we separate this out into two articles - Gwyddbwyll and Gwyddbwyll Celtaidd - as suggested by SunCreator? Deb 17:39, 8 Tachwedd 2009 (UTC)[Ateb]

I think your right we need two if not three! Take a look at the Tawlbwrdd bit I've just added, and compare to the info on Wiki-en: whaw! If only I had time! I'll draw Sanddef's attention to the update, maybe he knows more about this. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:45, 15 Mai 2012 (UTC)[Ateb]
I'd say yes to separating chess from the Tafl games/Tawlbwrdd, but keeping a mention in the etymology of gwyddbwyll that the name was originally associated with Tafl. I'd ditch the term Celtic Chess altogether. simondyda (sgwrs) 07:40, 19 Mai 2012 (UTC)[Ateb]