Sgwrs:Gwasg Gee

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Y wasg gynnar[golygu cod y dudalen]

The article was slightly unclear about the relevance of the Ruthin premises. The cited reference says "He moved it to Denbigh where he developed it further." but the way that "a'i ddatblygu" appeared in the first sentence suggested that it could refer to the Ruthin premises before the move. I have attempted to fix this; but please check in case I have introduced any linguistic errors. I have also changed the last sentence to emphasise that this refers to the Denbigh premises, which I presume is the case as a web search for the Ruthin address suggests that this currently belongs to an insurance company. Llais Sais 12:33, 28 Medi 2010 (UTC)

Mi oedd yn aneglur a dryslyd, yn sicr. Dwi wedi cywiro'r ffeithiau yn ôl y wybodaeth a geir yn y gampwaith o gofiant gan T. Gwynn Jones.[1] Diolch am dynnu sylw at hyn. Anatiomaros 16:52, 28 Medi 2010 (UTC)

Diolch, ond rwy'n meddwl bod problem o hyd. Mae'r cyfeiriad "Stryd y Ffynnon" (neu Well Street) yn Rhuthun - rhaid iddo fod yr hen gyfeiriad cyn i'r wasg symud, ond mae'r erthygl nawr yn awgrymu taw cyfeiriad yn Ninbych yw e. Llais Sais 21:05, 28 Medi 2010 (UTC)
Ac ar ôl golygiad pellach gan Llywelyn, mae'r erthygl nawr yn cynnwys y cyfeiriad "23 Stryd y Ffynnon" yn nau le - mae'r lle cyntaf yn dweud Rhuthun yn eglur, ond mae'r ail le yn awgrymu cyfeiriad yn Ninbych o hyd... Llais Sais 21:31, 28 Medi 2010 (UTC)
Roedd hynny'n aneglur i mi hefyd, a dyna pam wnes i adael y frawddeg fel y mae am rwan. Doedd dim sôn am y cyfieiriad yn y rhan o'r gofiant a ddarllenais felly mae'n gamarweiniol rhoi hynny fel ffynhonell. Rhaid i mi chwilio. Anatiomaros 21:35, 28 Medi 2010 (UTC)
ON Dydy o ddim yn y mynegai felly ceiff aros am rwan - gormod o drafferth bodio trwy benodau cyntaf y gyfrol trwchus i gyd! Anatiomaros 21:42, 28 Medi 2010 (UTC)
Paid a thrafferthu chwilio am y cyfeiriad yn y Cofiant, dydy o ddim yno. Ond mi wn mai yn 23 S y Ff y sefydlwyd y wasg: ar draws y ffordd i'r Wynnstay (gweler Thomas Gee). Yn ail, mae'r gyfrol y soni uchod amdani (y Cofiant) yn llawn o gangymeriadau e.e. man geni T G J, fel y dangosodd Hafina Clwyd mewn cyfrol o'i gwaith. Dw i wedi nodi sawl un yma ac acw ar y Wici dros y blynyddoedd. Gofal! Llywelyn2000 22:14, 28 Medi 2010 (UTC)
Diolch, Llywelyn. Ia, mi wn am ei ffaeleddau, ond dyna'r unig lyfr sydd wrth law. Os wyt ti'n deud mai yn Rhuthun mae'r stryd - ac roeddwn i dan yr argraff hynny hefyd - mae'n ddigon da i mi.Anatiomaros 22:26, 28 Medi 2010 (UTC)
Yn Rhuthun mae 23 Stryd y Ffynnon (Siop Gwen). Symudodd y wasg oddi yno yn 1813 - i Ddinbych. Mi wn hyn gan mai cyfaill da i mi Robin Llwyd ydy perchennog yr adeilad. Dwi'n credu fod Sais Neis (os oes y fath beth) wedi cymhlethu pethau, braidd; gweler uchod. Llywelyn2000 22:31, 28 Medi 2010 (UTC)
Re my username: plain "Sais" was taken, so I chose a variant with a good ring to it. You will have noticed that I have already had my username changed, precisely because I do not consider myself to be particularly nice. But with respect, that is for me to say, not for you, and your "os oes y fath beth" above isn't especially helpful. Llais Sais 07:29, 29 Medi 2010 (UTC)
Os ydy rhywbeth yn aneglur mewn erthygl (ac mi oedd o), mae gan bawb hawl i godi'r pwynt - Sais neu beidio (jôc!).--Ben Bore 08:12, 29 Medi 2010 (UTC)