Sgwrs:Afon Ogwen

Ni chefnogir cynnwys y dudalen mewn ieithoedd eraill.
Oddi ar Wicipedia

Da gweld yr erthygl yn y Gymraeg! Mi newidiais i ambell i gamgymeriad amlwg yn yr erthygl Saesneg ym mis Rhagfyr, ond mae 'na un peth arall o'i le sef y sôn am Lon Las Ogwen - mae hwnnw'n dilyn yr Afon Cegin o Porth Penrhyn ym Mangor i Glasinfryn, ac wedyn ymlaen i Dregarth a Nant Ffrancon - dim ond yno mae'n dilyn yr Ogwen. Os fuaswn efo mwy o amser (a hyder) mi fuaswn yn ail-gwneud yr erthygl yn gyfangwbl; a dechrau rhai eraill perthnasol i'r ardal. Rhyw ddydd!!