Seindorf Beaumaris

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
 Rhybudd! Broom icon.png Mae angen cywiro iaith yr erthygl hon.
Beth am fynd ati i'w chywiro?

Dyma restr o erthyglau i'w cywiro: Tudalennau â phroblemau ieithyddol.

Mae Seindorf Beaumaris yn fand pres gafodd ei sefydlu yn yr 1900au yn nhref hanesyddol Biwmares, Ynys Môn. Mae’r band yn rhan mawr o’r gymuned yn Biwmares, ac mae’n fand llwyddiannus iawn. Mae’n sefydliad o bump band, y band Cychwynnol, Canolraddol, Ieuenctid, Hŷn, a’r LSW.

Y Sefydliad[golygu | golygu cod y dudalen]

Cafodd y band ei sefydlu yn y 1921 yn y dref. Ond, yn wahanol i fandiau eraill, yn lle cystadlu yn genedlaethol ar draws Cymru, roedden nhw'n diddanu pobl y dref. Mae'r sefydliad yn rhan fawr o'r gymuned, yn cymryd rhan yng ngorymdaith Sul y Maer a Sul y Cofio ac yn cynnal cyngherddau yn y dref. Mae'r bandiau hefyd yn cystadlu ar draws Prydain ac Ewrop, mewn cystadlaethau cenedlaethol ac Ewropeaidd.

Y Bandiau[golygu | golygu cod y dudalen]

Y band cychwynnol yw’r band i blant sydd newydd gychwyn chwarae.

Mae’r band canolraddol i blant sydd yn gwella yn eu chwarae ac o safon uwch na’r band cychwynnol. Mae’r band yma wedi cystadlu ym Mhencampwriaeth Ieuenctid Prydain Fawr.

Mae’r band ieuenctid ar gyfer plant oed 9-18, ac mae’n llwyddiannus iawn, yn cymryd rhan mewn cystadlaethau fel Pencampwriaethau Ewropeaidd ac yn perfformio mewn lleoedd fel Neuadd Albert yn Llundain a'r Neuadd Symphony yn Birmingham.

Mae’r band Hŷn hefyd yn llwyddiannus iawn yn cymryd rhan mewn cystadlaethau fel Pencampwriaeth Prydain Fawr yn Neuadd Albert.

Mae’r LSW yn fand sydd yn gadael i bobl hŷn sydd newydd ddechrau chwarae i gael chwarae mewn band pres.

Cystadlu[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r bandiau yn cystadlu mewn llawer o gystadlaethau cenedlaethol. Dyma rai; • Pencampwriaethau Prydain Fawr • Rali Gogledd Cymru • Cystadlaethau Adloniant • Pencampwriaethau Ewropeaidd

Perthynas â Norwy[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r band wedi magu perthynas agos iawn gyda sawl band yn Norwy. Mae'r berthynas â Norwy wedi arwain at sawl chwaraewr ac arweinydd o'r ddwy wlad yn teithio rhwng Norwy a Chymru i chwarae ac arwain. Yn 2015 cafodd y Band Ieuenctid gyfle i fynd ar daith i Stavanger ac yn 2017 teithiodd yr L.S.W. draw i Norwy er mwyn cystadlu yng nghystadleuaeth Gubbiaden.

Yr Arweinwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

  • Band Cychwynnol - Fred Evans
  • Band Canolraddol - Bethan Evans
  • Band Ieuenctid - Hefin Evans
  • Band Hŷn - Scott Robert-Lloyd
  • LSW - Fred Evans

Dolenni Allanol[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwefan y Band; [1]

Youtube; [2]