Rhestr o systemau'r corff dynol

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dyma restr o systemau'r corff dynol[1]:

 1. System cylchrediad y gwaed
  1. Yn cylchredeg gwaed o gwmpas y corff trwy'r galon, rhydwelïau a gwythiennau, gan gyflwyno ocsigen a maethynnau i organau a chelloedd a chludo eu cynhyrchion gwastraff i ffwrdd.
 2. System dreulio:
  1. Prosesau mecanyddol a chemegol sy'n darparu maetholion drwy'r geg, oesoffagws, stumog a choluddion.
  2. Dileu gwastraff oddi wrth y corff.
 3. System endocrin:
  1. Yn darparu cyfathrebu cemegol o fewn y corff gan ddefnyddio hormonau.
 4. System bilynnol / System ecsocrin:
  1. Croen, gwallt, ewinedd, chwys a chwarennau ecsocrineidd eraill.
 5. System lymffatig / System imiwnedd:
  1. Y system sy'n cynnwys rhwydwaith o bibellau lymff.
  2. Mae'n amddiffyn y corff yn erbyn firysau a phathogenau a allai beryglu'r corff.
 6. System gyhyrol
  1. Yn galluogi'r corff i symud gan ddefnyddio cyhyrau.
 7. System nerfol:
  1. Casglu a phrosesu gwybodaeth o'r synhwyrau trwy nerfau a'r ymennydd ac yn dweud wrth y cyhyrau i gontractio achosi gweithredoedd corfforol.
 8. System arennol / System wrinol:
  1. Y system lle mae'r arennau'n hidlo gwaed.
 9. System atgenhedlu:
  1. Yr organau rhyw angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu plant.
 10. System resbiradu
  1. Yr ysgyfaint a'r trachea sy'n dwyn awyr i'r corff.
 11. System ysgerbydol
  1. Esgyrn sy'n cynnal ac yn amddiffyn y corff a'i organau.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]