Rhestr llyfrau Cymraeg/plant (cerddi, storïau) rhan 2

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud ag Rhestr llyfrau plant (cerddi, storïau). Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma. Rhannwyd y rhan hon (Deunydd addysgol) yn ddwy ran i wneud y data'n fwy hydrin gan lyncu llai o gof eich cyfrifiadur! Gweler hefyd Rhan 1.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Awn i Fethlem Helen Wyn Williams 02 Hydref 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817946
Cyfres Rwdlan:5. Llipryn Llwyd Angharad Tomos 01 Hydref 2002 Y Lolfa ISBN 9780862430955
Cyfres Rwdlan:11. Corwynt! Angharad Tomos 01 Hydref 2002 Y Lolfa ISBN 9780862431631
Cyfres Rwdlan:10. yn Ddistaw Bach Angharad Tomos 01 Hydref 2002 Y Lolfa ISBN 9780862431525
Beibl Mawr y Plant Marie Birkinshaw Aled Davies, 01 Hydref 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944325
Geiriau Cyntaf / First Welsh Words 01 Hydref 2002 Dref Wen ISBN 9781855964365
Caleb a Marian y Dolffin Dafydd Harris-Davies 01 Hydref 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818097
Caleb y Cwch Achub Dafydd Harris-Davies 01 Hydref 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818080
Wythnos Brysur, Yr Linda Parry Aled Davies, 11 Medi 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944134
Llyfr Troi Olwynion: Noa a'i Anifeiliaid Aled Davies, 11 Medi 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944318
Dilyn y Seren - Stori'r Nadolig Delyth Wyn, 01 Medi 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944233
Llyfr Stori a Symud: Tyrd i Mewn i'r Arch gyda Noa Stephanie Jeffs Delyth Wyn, 01 Medi 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944097
Elfed David McKee Emily Huws, 01 Medi 2002 Dref Wen ISBN 9781855965195
Cyfres Ffred Ci'r Fferm: Ffred yn Achub y Dydd! Tony Maddox 01 Medi 2002 Dref Wen ISBN 9781855965201
Llyfr Stori a Symud: Dilyn y Seren Gyda'r Gwŷr Doeth Stephanie Jeffs Delyth Wyn, 01 Medi 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944127
Owain a dan Dannedd Ian Whybrow Emily Huws, 01 Medi 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231783
Owain a'r Robot Ian Whybrow Emily Huws, 01 Medi 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781859028599
Ar Goll yn yr Eira Ian Beck Helen Emanuel Davies, 01 Medi 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781859028605
Weithiau Rwy'n... Vicki Churchill Dylan Williams, 01 Medi 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416762
Llyfr Stori a Symud: Cerdded o Gwmpas y Muriau gyda Josua Stephanie Jeffs Delyth Wyn, 01 Medi 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944103
Anrhegion Nadolig Guto a Gwyn Adrian Reynolds Helen Emanuel Davies, 01 Medi 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231578
Llyfr Stori a Symud: Rhannu Bwyd i'r Miloedd gyda Iesu Stephanie Jeffs Delyth Wyn, 01 Medi 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944110
Ifan Cyw Melyn Martin Waddell Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Medi 2002 Dref Wen ISBN 9781855965034
Cyfres Fflach Doniol: Abracadabra Gwyn Morgan 01 Medi 2002 Dref Wen ISBN 9781855965126
Owain a'r Deinosoriaid Ian Whybrow Emily Huws, 01 Medi 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781859027073
Straeon Sali Mali: 7. Chwarae Cuddio Dylan Williams 01 Medi 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416748
Cyfres Byd Lliwgar Mabon a Mabli: Pump Tedi Prysur Brenda Wyn Jones 22 Awst 2002 Mudiad Ysgolion Meithrin ISBN 9781870222464
Newydd Da! Newydd Drwg! Colin McNaughton Gwynne Williams, 01 Awst 2002 Dref Wen ISBN 9781855965133
Iesu yn Gwneud Gwahaniaeth Andy Robb Delyth Wyn, 01 Awst 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942765
Croeso i'r Baban Iesu Maggie Barfield Delyth Wyn, 01 Awst 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944226
Anturiaethau Moses Andy Robb Delyth Wyn, 01 Awst 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942772
Tomi a Sŵn y Nos Sally Chambers Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Awst 2002 Dref Wen ISBN 9781855965171
Llyfr Bach Syrpreis Smot: Gartref / At Home Eric Hill Gordon Jones, 01 Awst 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231080
Llyfr Bach Syrpreis Smot: Ar y Traeth / At the Beach Eric Hill Gordon Jones, 01 Awst 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231103
Llyfr Bach Syrpreis Smot: Ar y Fferm / At the Farm Eric Hill Gordon Jones, 01 Awst 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231110
Llyfr Bach Syrpreis Smot: yn yr Ardd / in the Garden Eric Hill Gordon Jones, 01 Awst 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231097
Cyfres Tweenies: Rhyfeddod y Lindys Siobhan Mallarkey Meinir Lynch, 02 Gorffennaf 2002 Hughes ISBN 9780852843192
Cyfres Cae Berllan: Sgubor ar Dân Heather Amery, Stephen Cartwright Emily Huws, 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231349
Sâl Wyt Ti, Sam? Amy Hest Dylan Williams, 01 Gorffennaf 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416724
Rhifau Cyntaf / First Welsh Numbers 01 Gorffennaf 2002 Dref Wen ISBN 9781855965188
Cyfres Tweenies: Lamp Hud, Y Sara Carroll Meinir Lynch, 01 Gorffennaf 2002 Hughes ISBN 9780852843208
Cyfres Cae Berllan: Ddafad Ddrwg, Y Heather Amery, Stephen Cartwright Emily Huws, 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231332
Cyfres Cae Berllan: Storm Eira, Y Heather Amery, Stephen Cartwright Emily Huws, 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231318
Mynd i'r Ffair - 11 o Ganeuon Bethan Bryn, R. Arwel Jones, J. R. Jones 01 Gorffennaf 2002 Curiad ISBN 9781897664544
Cyw Bach Fflwfflyd - Cyffwrdd a Theimlo / Fluffy Chick - Touch and Feel Rod Campbell 01 Gorffennaf 2002 Dref Wen ISBN 9781855962774
Llyfrau Dau Dau: Llyfr Bach Jac y Jwc Mary Vaughan Jones 01 Gorffennaf 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780901410351
Llyfrau Dau Dau: Llyfr Mawr Jac y Jwc Mary Vaughan Jones 01 Gorffennaf 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780901410368
Cwtsh Jez Alborough 01 Mehefin 2002 Dref Wen ISBN 9781855965157
Cyfres Llyffantod: Dawnsia, Dilwyn Lindysyn Jenny Sullivan Helen Emanuel Davies, 01 Mehefin 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231400
Cyfres Llyffantod: Brenin y Tonnau - Hoff Gerddi Sglod Ruth Morgan Gwion Hallam, 01 Mehefin 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231370
Annwyl Sw/Dear Zoo Rod Campbell 01 Mehefin 2002 Dref Wen ISBN 9781855965164
Straeon Sali Mali: 2. Traed Budr Siân Lewis 01 Mehefin 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416441
Straeon Sali Mali: 1. Teisen i De Siân Lewis 01 Mehefin 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416427
Straeon Sali Mali: 3. Cwymp y Dail Siân Lewis 01 Mehefin 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416434
Llyfrau Lloerig: Perthyn Dim I'n Teulu Ni Myrddin ap Dafydd 02 Mai 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817656
Cyfres Fflach Doniol: Psst! Gwyn Morgan 02 Mai 2002 Dref Wen ISBN 9781855965058
Helo Babi Sandra Lousada 01 Mai 2002 Dref Wen ISBN 9781855965096
Dwi Ddim Eisiau Cysgu ar fy Mhen fy Hun! Alison Ritchie Gwynne Williams, 01 Mai 2002 Dref Wen ISBN 9781855965140
Ci Bach Drwg - Cyffwrdd a Theimlo / Naughty Puppy - Touch and Feel Rod Campbell 01 Mai 2002 Dref Wen ISBN 9781855965102
Cyfres Popi a Macs: Amser Gwely Popi a Macs Lindsey Gardiner Dylan Williams, 01 Mai 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416649
ABC Dewin y Ci 01 Mai 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231226
Fflos y Ci Defaid Kim Lewis 01 Mai 2002 Dref Wen ISBN 9781855960947
Fferm Gyfri Morus Ifan Maureen Roffey, Jo Lodge 01 Mawrth 2002 Dref Wen ISBN 9781855965041
Rhywun Arbennig Iawn Vickie Howie Aled Davies, Delyth Wyn, 01 Mawrth 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942673
Dysgu Rhifo Gydag Elwyn Elwyn Ioan 01 Mawrth 2002 Y Lolfa ISBN 9780862432089
Cyfres Ffred y Ffarier: Ffoniwch Ffred Stephen Thraves Emily Huws, 01 Chwefror 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230625
Cyfres Ffred y Ffarier: Ci Da, Fflach Stephen Thraves Emily Huws, 01 Chwefror 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230632
Helyg ar Lan y Môr Camilla Ashforth Dylan Williams, 01 Chwefror 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416540
Heddwch o'r Diwedd Jill Murphy 01 Chwefror 2002 Dref Wen ISBN 9781855963283
Llyfrau Lloerig: Llew Go Lew, Y Myrddin ap Dafydd 09 Ionawr 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814006
Cyfres Llyffantod: Sglod a Blod (Cam Cyntaf) Ruth Morgan 01 Ionawr 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230496
Mr Blaidd a'r Tri Arth Jan Fearnley Gwynne Williams, 01 Ionawr 2002 Dref Wen ISBN 9781855965089
Cyfres Meurig y Mochyn: M.W.S.G. Colin McNaughton Dylan Williams, 01 Ionawr 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416625
Plant y Wrach Ursula Jones Dylan Williams, 01 Ionawr 2002 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416564
Cyfres Llyffantod: Sglod a Blod Ruth Morgan 01 Ionawr 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781859028087
Carolau Nadolig i Blant - Clywch Lu'r Nef D. Geraint Lewis 03 Rhagfyr 2001 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314326
Cyfres Llyfrau Llawen: 11. Twinc, Cawr yr Ynys Binc Fiona Wynn Hughes 03 Rhagfyr 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435318
Llyfrau Bach Ianto: Lliwiau Mick Inkpen 01 Rhagfyr 2001 Dref Wen ISBN 9781855965003
Llyfrau Bach Ianto: Rhifo Mick Inkpen 01 Rhagfyr 2001 Dref Wen ISBN 9781855965027
Llyfrau Bach Ianto:Tywydd Mick Inkpen 01 Rhagfyr 2001 Dref Wen ISBN 9781855965010
Cerddi Call a Cherddi Gwirion... ac Ambell Un â Thro yn ei Chynffon! Elen Pencwm 02 Tachwedd 2001 Hughes ISBN 9780852843123
Cyfres Ffred Ci'r Fferm: Ffred a'r Ysbrydion Tony Maddox 01 Tachwedd 2001 Dref Wen ISBN 9781855964853
Fflos a Me Bach Kim Lewis Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Tachwedd 2001 Dref Wen ISBN 9781855964907
Ningen Nanw Helen Cooper Dylan Williams, 01 Tachwedd 2001 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416557
Rhedeg Ras dan Awyr Las - Cerddi Bardd Plant Cymru 2001 a Phlant Cymru Meirion MacIntyre Huws 01 Tachwedd 2001 Hughes ISBN 9780852843147
Ffrindiau Gorau Josie Firmin Dylan Williams, 16 Hydref 2001 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930287
Nadolig Llawen, Hipo Bach Bettina Paterson Elin Meek, 01 Hydref 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230151
Creaduriaid Rhyfeddol Helen Davies 01 Hydref 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029183
Cyfres Tecwyn y Tractor: 1. Tecwyn y Tractor Margiad Roberts 01 Hydref 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817465
Tyrd i Ddathlu - 33 o Ganeuon Cristnogol i Blant (Set CD) Catrin Roberts, Andy Hughes, Gwydion Evans, Hywel Edwards 01 Hydref 2001 Curiad ISBN 9781897664438
Cyfres Tecwyn y Tractor: 3. Tecwyn a'r Brain Margiad Roberts 01 Hydref 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817489
Beibl y Bobl Bach - 69 o Storïau Carine MacKenzie Llio Adams, 25 Medi 2001 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491835
Owain a'r Mynydd Malachy Doyle Myrddin ap Dafydd, 20 Medi 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817380
Cwac, Cwac! Philippe Dupasquier Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 20 Medi 2001 Dref Wen ISBN 9781855964891
Fi a fy Nghorff Debbie MacKinnon, Anthea Sieveking Siân Lewis, 01 Medi 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230243
Bygi-Bytis: Anifeiliaid Fferm (Cyffwrdd a Theimlo) Jo Lodge 01 Medi 2001 Dref Wen ISBN 9781855964877
Bygi-Bytis: Anifeiliaid Anwes (Cyffwrdd a Theimlo) Jo Lodge 01 Medi 2001 Dref Wen ISBN 9781855964860
Cyfres y Tai: Tŷ Fferm Jane Clempner Hefin Jones, 01 Medi 2001 Dref Wen ISBN 9781855964792
Sblish Sblash Sblosh! (Llyfr Mawr) Mick Manning, Brita Granström Elin Meek, 01 Medi 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230007
Cyfres Straeon Plant Bach: Forforwyn Fach, Y Myrddin ap Dafydd, 01 Medi 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816628
Cyfres Straeon Plant Bach: Jac a'r Goeden Ffa Myrddin ap Dafydd, 01 Medi 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816611
Cyfres Straeon Plant Bach: Pinocio Myrddin ap Dafydd, 01 Medi 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816635
Cyfres Straeon Plant Bach: Sinderela Myrddin ap Dafydd, 01 Medi 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816642
Cyfres Odl a Stori: Nyrs Ceri Nick Sharratt Gordon Jones, 01 Awst 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230083
Cyfres Odl a Stori: Ci-Ger-y-Lli Selina Young Gordon Jones, 01 Awst 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230090
Sblish Sblash Sblosh! Mick Manning, Brita Granström Elin Meek, 01 Awst 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230014
Creision Hud Mihangel Morgan 01 Awst 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435653
Jac a'i Het Bêl-Droed Steven P. Jones 01 Awst 2001 Dref Wen ISBN 9781855964617
Cyfres Llyfrau Llawen: 10. Oli Olew Catrin Evans 01 Awst 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435738
Twpsod Gwirion! Nicholas Allan Emily Huws, 23 Gorffennaf 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230052
Caneuon Clinc a Chlonc a Chlec Falyri Jenkins 16 Gorffennaf 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435721
Sbwriel Sbango Tony Bonning Gordon Jones, 03 Gorffennaf 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230106
Llyfrau Tedi Bach Ni: Ble, o Ble? John Prater Gordon Jones, 03 Gorffennaf 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029763
Llyfrau Tedi Bach Ni: Rownd a Rownd ein Gardd Ni John Prater Gordon Jones, 03 Gorffennaf 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029770
Rhifau Cyntaf Jo Litchfield, Felicity Brooks Huw Roberts, 03 Gorffennaf 2001 Dref Wen ISBN 9781855964655
Cyfres Geiriau Cyntaf: Anifeiliaid / Animals 01 Gorffennaf 2001 Dref Wen ISBN 9781855964815
Cyfres Geiriau Cyntaf: Gartref / At Home 01 Gorffennaf 2001 Dref Wen ISBN 9781855964822
Cyfres Geiriau Cyntaf: Pethau Sy'n Symud / Things That Move 01 Gorffennaf 2001 Dref Wen ISBN 9781855964808
Tomi a'i Ffrind Newydd Sally Chambers Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Gorffennaf 2001 Dref Wen ISBN 9781855964846
Newid Byd - Wyth o Ganeuon Newydd Einion Dafydd, Eleri Richards 01 Gorffennaf 2001 Curiad ISBN 9781897664285
Cyfres Llyffantod: Ticiti-Toc - Cerddi i Blant Zohrah Evans 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859027288
Cyfres y Tai: Tŷ'r Anifeiliaid Michelle O'Connell Hefin Jones, 01 Gorffennaf 2001 Dref Wen ISBN 9781855964778
Cyfres y Tai: Tŷ Cyfri Jane Clempner Hefin Jones, 01 Gorffennaf 2001 Dref Wen ISBN 9781855964785
Ffrindiau Ffôn - Amser Gwely Steve Bland 05 Mehefin 2001 Dref Wen ISBN 9781855964259
Caneuon i Bob Ysgol (Llyfr a Chasét) Mark Johnson, Helen Johnson 05 Mehefin 2001 Out of the Ark Music ISBN 9781901980271
Cyfres Llyffantod: Wendi Wlanog a Lili'r Wyddfa Siân Lewis 05 Mehefin 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859027189
Cyfres Chwilio: Ble Mae Cath Fach? 01 Mehefin 2001 Dref Wen ISBN 9781855964686
Cyfres Chwilio: Ble Mae Mochyn Bach? 01 Mehefin 2001 Dref Wen ISBN 9781855964693
Cyfres Chwilio: Ble Mae Tedi? 01 Mehefin 2001 Dref Wen ISBN 9781855964679
Yn Union Fel Ti Jan Fearnley Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Mehefin 2001 Dref Wen ISBN 9781855964730
Sws Nos Da, Sam Amy Hest Dylan Williams, 01 Mehefin 2001 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416489
Ffrindiau Ffôn - Amser Parti Steve Bland 01 Mehefin 2001 Dref Wen ISBN 9781855964761
Llyfrau Dweud a Gwneud: Siapiau a Lliwiau Gyda'r Tri Mochyn Bach Myrddin ap Dafydd, 31 Mai 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816703
Llyfrau Dweud a Gwneud: Dweud yr Amser gyda Hugan Fach Goch Myrddin ap Dafydd, 31 Mai 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816697
Llyfrau Dweud a Gwneud: Cyfri Gydag Eira Wen a'r Saith Corrach Myrddin ap Dafydd, 31 Mai 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816680
Blaidd wrth y Drws Nick Ward Gwynne Williams, 25 Mai 2001 Dref Wen ISBN 9781855964723
Caneuon i Bob Ysgol (Llyfr a CD) Mark Johnson, Helen Johnson 10 Mai 2001 Out of the Ark Music ISBN 9781901980288
Lawr i'r Fferm Aeth Pam a Fi Gordon Jones, 02 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029558
Cyfres Anifeiliaid Bach Gwyllt: Tsimp Jinny Johnson Bethan Matthews, 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029299
Cyfres Anifeiliaid Bach Gwyllt: Eliffant Jinny Johnson Bethan Matthews, 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029282
Llyfrau Pî-Po: Pwy sy 'Na? Bethan Matthews, 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029510
Llyfrau Pî-Po: Glywi Di? Bethan Matthews, 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029534
Llyfrau Pî-Po: Alli Di Weld? Bethan Matthews, 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029527
123 Llyfr Dysgu Cyfrif 01 Mai 2001 Dref Wen ISBN 9781855964648
Drygioni Mog Judith Kerr Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Mai 2001 Dref Wen ISBN 9781855964662
Cyfres Cae Berllan: Mochyn ar Goll Heather Amery Emily Huws, 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029602
Cyfres Smot: Bocs Teganau Smot Eric Hill Siân Lewis, 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029923
Goeden Bisgedi Siocled, Y Thomas Taylor Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Mai 2001 Dref Wen ISBN 9781855964754
Cyfres Cae Berllan: Afr Flin, Yr Heather Amery Emily Huws, 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029619
Cyfres Popi a Macs: Pan Fydd Popi a Macs yn Fawr Lindsey Gardiner Dylan Williams, 01 Mai 2001 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416458
Llyfrau Pî-Po: Sŵn Pwy? Bethan Matthews, 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029541
Cyfres Smot: Tywydd Smot Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029756
Straeon ac Arwyr Gwerin Cymru - Cyfrol 3 John Owen Huws 01 Mai 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816918
Llyfrau Lloerig: Tabledi-Gwneud-'chi-Wenu Myrddin ap Dafydd 01 Mai 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816789
Llyfrau Bwrdd: Byd Mawr, Y Ian Beck Luned Whelan, 01 Mai 2001 Hughes ISBN 9780852843086
Llyfrau Bwrdd: Breuddwydio Ian Beck Luned Whelan, 01 Mai 2001 Hughes ISBN 9780852843079
Llyfrau Bwrdd: Ffrindiau Ian Beck Luned Whelan, 01 Mai 2001 Hughes ISBN 9780852843093
Llyfrau Bwrdd: Chwarae Ian Beck Luned Whelan, 01 Mai 2001 Hughes ISBN 9780852843062
Cyfres Rwdlan:12. Penbwl Hapus Angharad Tomos 01 Mai 2001 Y Lolfa ISBN 9780862431792
Cyfres Llyffantod: Sglod ar y Môr Ruth Morgan 01 Mai 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029688
Llyfrau Bordyn Elfed: Lliwiau Elfed / Elfed's Colours David McKee 04 Ebrill 2001 Dref Wen ISBN 9781855961814
Llyfrau Bordyn Elfed: Ffrindiau Elfed / Elfed's Friends David McKee 04 Ebrill 2001 Dref Wen ISBN 9781855961791
Cyfres Rwdlan:8. Strempan Angharad Tomos 04 Ebrill 2001 Y Lolfa ISBN 9780862431273
Cyfres Rwdlan:6. Mali Meipen Angharad Tomos 04 Ebrill 2001 Y Lolfa ISBN 9780862431044
Beth Wela' i ar y Fferm? Caroline Anstey Emily Huws, 01 Ebrill 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029565
Cyfres Profiadau Cyntaf: Mynd at y Meddyg Anne Civardi Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Mawrth 2001 Dref Wen ISBN 9781855964556
Cyfres Profiadau Cyntaf: Symud Tŷ Anne Civardi Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Mawrth 2001 Dref Wen ISBN 9781855964587
Fy Meibl Bach Cyntaf - Storïau o'r Beibl Kenneth N. Taylor Margaret Cynfi, 01 Mawrth 2001 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941805
Llyfr Bwrdd Guto Gwningen Beatrix Potter Emily Huws, 01 Mawrth 2001 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394796
Llyfr Bwrdd Twm Grwndi Beatrix Potter Emily Huws, 01 Mawrth 2001 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394741
Cyfres Rwdlan:13. Cosyn (Llyfr Mawr) Angharad Tomos 01 Mawrth 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435660
Cyfres Storïau Cwningen a Draenog: Am Unwaith Paul Stewart Dylan Williams, 01 Mawrth 2001 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416465
Annwyl Sw (Llyfr Mawr) Rod Campbell 02 Chwefror 2001 Dref Wen ISBN 9781855964631
Cyfres Popi a Macs: Dyma Nhw Popi a Macs Lindsey Gardiner Dylan Williams, 02 Chwefror 2001 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416380
Cyfres Teigr Bach: Syrpreis Mawr i Teigr Bach! Julie Sykes Elin Meek, 02 Chwefror 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029275
Ti'n Siŵr o Dyfu, Alecs Andrea Shavick Menna Davies, 02 Chwefror 2001 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416373
Dweud yr Amser gyda Tomos Christopher Awdry, Ken Stott 02 Chwefror 2001 Hughes ISBN 9780852841402
Cath Fach Fflwfflyd - Cyffwrdd a Theimlo / Fluffy Kitten - Touch and Feel Rod Campbell 01 Chwefror 2001 Dref Wen ISBN 9781855964600
Cyfres Anifeiliaid Bach Gwyllt: Cadno Jinny Johnson Bethan Matthews, 01 Chwefror 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029305
Fy Meibl Lluniau Felicity Henderson Delyth Wyn, 01 Chwefror 2001 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942413
Cyfres Meurig y Mochyn: Wmff! Colin McNaughton Dylan Williams, 01 Chwefror 2001 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416410
Cyfres Anifeiliaid Bach Gwyllt: Teigr Jinny Johnson Bethan Matthews, 01 Chwefror 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029312
Beth Wnawn Ni â Babi Bw-Hw? Cressida Cowell 01 Chwefror 2001 Dref Wen ISBN 9781855964594
Sbectol Inc - Casgliad o Gerddi Eleri Ellis Jones 01 Chwefror 2001 Y Lolfa ISBN 9780862433369
Cyfres Straeon Plant Bach: Hugan Fach Goch Myrddin ap Dafydd, 01 Chwefror 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816451
Cyfres Straeon Plant Bach: Pws Esgid Uchel Myrddin ap Dafydd, 01 Chwefror 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816475
Cyfres Rwdlan:13. Cosyn Angharad Tomos 01 Chwefror 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435554
Fferm Brysur Jo Lodge 05 Ionawr 2001 Dref Wen ISBN 9781855963597
Helyg ar yr Afon Camilla Ashforth 05 Ionawr 2001 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416366
Cyfres Teigr Bach: Aros Amdana I, Teigr Bach! Julie Sykes Elin Meek, 01 Ionawr 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029268
Cyfres Llyfrau Llawen:9. I Wlad yr Hwli Dwlis Joan Ferrero 05 Rhagfyr 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435608
Fferm 123 Benedict Blathwayt 01 Rhagfyr 2000 Dref Wen ISBN 9781855964150
Tomi'n Ceisio Cysgu Sally Chambers Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Rhagfyr 2000 Dref Wen ISBN 9781855964549
Clychau Bethlehem Gwennant Pyrs 01 Rhagfyr 2000 Curiad ISBN 9781897664292
Cân y Ddraig Robat Arwyn 01 Rhagfyr 2000 Curiad ISBN 9781897664193
Byd Plentyn E. Olwen Jones 01 Rhagfyr 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435240
Un Drwg Drwg yw Edwyn Alan Durant Dylan Williams, 01 Rhagfyr 2000 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416403
Fferm 123 / Farm 123 Rod Campbell 30 Tachwedd 2000 Dref Wen ISBN 9781855963047
Twm Bwni Martin Waddell Elin Meek, 06 Tachwedd 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028803
Jam Coch Mewn Pwdin Reis - Cerddi Bardd Plant Cymru 2000 a Beirdd Ifanc Cymru Myrddin ap Dafydd 01 Tachwedd 2000 Hughes ISBN 9780852843048
O Bedwar Ban Ewrop - Straeon Gwerin o Ewrop Wolfgang Greller Siân Lewis, 01 Tachwedd 2000 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781856445221
Straeon Cymru:10. Rhita Gawr Esyllt Nest Roberts 01 Tachwedd 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816246
Cyfres Straeon Plant Bach: Eira Wen Myrddin ap Dafydd, 03 Hydref 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816482
Cyfres Straeon Plant Bach: Tri Mochyn Bach, Y Myrddin ap Dafydd, 03 Hydref 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816468
Fy Meibl i Betty Fletcher Mary Williams, 01 Hydref 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874404378
E-Bost: Iesu @ Bethlehem Hilary Robinson Emily Huws, 01 Hydref 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028551
Cyfres Barti: Sgarff Barti Sally Chambers Hedd a Non ap Emlyn, 01 Hydref 2000 Dref Wen ISBN 9781855963528
Tomi Mewn Trwbwl Sally Chambers Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Hydref 2000 Dref Wen ISBN 9781855964419
Ffrindiau Kim Lewis Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 08 Medi 2000 Dref Wen ISBN 9781855964495
Crispin - Roedd Popeth gan y Mochyn Hwn Ted Dewan Dylan Williams, 05 Medi 2000 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416342
Pan Fyddi Di'n Cysgu John Butler Elin Meek, 05 Medi 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028568
Awyren Benedict Blathwayt 01 Medi 2000 Dref Wen ISBN 9781855964471
Lori Mawr Benedict Blathwayt 01 Medi 2000 Dref Wen ISBN 9781855964488
Fferi Benedict Blathwayt 01 Medi 2000 Dref Wen ISBN 9781855964464
Fflos a'i Rhai Bach Kim Lewis Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Medi 2000 Dref Wen ISBN 9781855964501
Car Rali Benedict Blathwayt 01 Medi 2000 Dref Wen ISBN 9781855964457
Faint o'r Gloch, Smot? Eric Hill Siân Lewis, 01 Medi 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028797
O Achos y Mab Bychan - Casgliad o Ddramâu Nadolig i Blant Emyr Edwards 01 Medi 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816017
Llyfrau Bwrdd Nadoligaidd: Stabl ar Fenthyg Delyth Wyn, 01 Medi 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942284
Llyfr Llun yn Symud: Ble Mae Iesu? Aled Davies, 01 Medi 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942222
Llyfr Llun yn Symud: Ble Mae Moses? Aled Davies, 01 Medi 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942239
Llyfrau Bwrdd Nadoligaidd: Gwesty Bethlehem Delyth Wyn, 01 Medi 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942277
Llyfrau Bwrdd Nadoligaidd: Palas Herod Delyth Wyn, 01 Medi 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942260
Llyfrau Bwrdd Nadoligaidd: Caeau'r Bugeiliaid Delyth Wyn, 01 Medi 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942253
Llyfrau Bwrdd Nadoligaidd: Palas y Doethion Delyth Wyn, 01 Medi 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942291
Llyfrau Bwrdd Nadoligaidd: Tŷ Mair Delyth Wyn, 01 Medi 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942246
Bygi-Bytis: Fy Lliwiau 01 Awst 2000 Dref Wen ISBN 9781855964440
Bygi-Bytis: Fy Rhifau 01 Awst 2000 Dref Wen ISBN 9781855964433
Pawb Gyda'i Gilydd Rob Lewis Helen Emanuel Davies, 01 Awst 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028582
Ffrindiau Rob Lewis Helen Emanuel Davies, 01 Awst 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028575
Sws i Seren Phyllis Root Meinir Pierce Jones, 01 Awst 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028810
Nadolig Cyntaf, Y Nicola Smee 01 Awst 2000 Dref Wen ISBN 9781855964426
Bywydau Prysur Dylan a Mel: Car Pierre Pratt 01 Awst 2000 Dref Wen ISBN 9781855964372
Bywydau Prysur Dylan a Mel: Cartref Pierre Pratt 01 Awst 2000 Dref Wen ISBN 9781855964389
Bywydau Prysur Dylan a Mel: Parc Pierre Pratt 01 Awst 2000 Dref Wen ISBN 9781855964396
Bywydau Prysur Dylan a Mel: Siopau Pierre Pratt 01 Awst 2000 Dref Wen ISBN 9781855964402
Canwn Fawl 2 Eric Jones 01 Awst 2000 Curiad ISBN 9781897664032
Mi Ganaf Gân / I'll Sing a Song Hawys Glyn James 01 Awst 2000 Curiad ISBN 9781897664971
Rhywbeth Bach, Y Joyce Dunbar Dylan Williams, 31 Gorffennaf 2000 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416229
Storïau Llwyn y Mes: Sanau Cadno Julia Donaldson 04 Gorffennaf 2000 Dref Wen ISBN 9781855964204
Heddiw, Ryw Ddydd Toby Forward Menna Davies, 04 Gorffennaf 2000 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416335
Storïau Llwyn y Mes: Arthur y Postmon Julia Donaldson 04 Gorffennaf 2000 Dref Wen ISBN 9781855964211
Bwrlwm Blwyddyn - Caneuon Crefyddol i Blant Ceri Gwyn, Myfanwy Bennett Jones 04 Gorffennaf 2000 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314036
Dechrau Dysgu/First Learning: Dechrau Rhifo/Starting to Count Jenny Tyler, Robyn Gee 26 Mehefin 2000 Dref Wen ISBN 9780946962457
Jiráff Na Allai Ddawnsio, Y Giles Andreae Huw Ceiriog, Diana Jones 16 Mehefin 2000 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416267
Peth Gorau yn y Byd, Y Nicola Moon Emily Huws, 02 Mehefin 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028384
Owain Glyn Dŵr 1400-2000 Iwan Llwyd, Gillian Clarke 02 Mehefin 2000 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250154
Eto! Eto! John Prater Emily Huws, 01 Mehefin 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028490
Yn y Glaw gyda Martha Fach Amy Hest Non ap Emlyn, Hedd ap Emlyn 01 Mehefin 2000 Dref Wen ISBN 9781855964358
Cyfres Meurig y Mochyn: Wps! Colin McNaughton Dylan Williams, 01 Mehefin 2000 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416298
Defaid Mewn Dillad Blaidd Satoshi Kitamura Menna Davies, 01 Mehefin 2000 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416328
Serenola (Llyfr Mawr) Janell Cannon Eleri Rogers, 01 Mehefin 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028667
Llyfr Codi Llabed Cae Berllan: Ble Mae Gwalch? Heather Amery, Emily Huws, 01 Mehefin 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028322
Llyfrau Lloerig: Ych! Maen Nhw'n Neis Myrddin ap Dafydd 01 Mehefin 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814914
Llyfrau Lloerig: Brechdana Banana a Gwynt ar ÔL Ffa Myrddin ap Dafydd 31 Mai 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816208
Cyfres Llyfrau Llawen:8. Arfon y Celt Alan Rogers 31 Mai 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435226
Cyfres Ceri: Fferm Fach Ceri / Ceri's Little Farm Rod Campbell 16 Mai 2000 Dref Wen ISBN 9781855964105
Fi a'r Gath? Satoshi Kitamura Menna Davies, 01 Mai 2000 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416243
Het y Bwgan Brain Ken Brown Menna Davies, 01 Mai 2000 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416250
Straeon ac Arwyr Gwerin Cymru - Cyfrol 2 John Owen Huws 01 Mai 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816222
Cyfres Llyffantod: Sglod a'r Ddraig Ruth Morgan 01 Mai 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028629
Cyfres Ffred Ci'r Fferm: Ffred a'r Diwrnod Wyneb-i-Waered Tony Maddox 19 Ebrill 2000 Dref Wen ISBN 9781855961852
Serenola Janell Cannon Eleri Rogers, 01 Ebrill 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028650
Chwe Chân i Blant / Six Songs for Children I.D. Hooson, Dilys Elwyn-Edwards Wil Ifan, 01 Ebrill 2000 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000671097
Nesa i Adrodd... Selwyn Griffith 31 Mawrth 2000 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786962
Cyfres Llyffantod: Sglod a Blod (Llyfr Mawr) Ruth Morgan 29 Chwefror 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028346
Cyfres Llyffantod: Ticiti-Toc - Cerddi i Blant (Llyfr Mawr) Zohrah Evans 02 Chwefror 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859027332
Stori'r Pasg - Llyfr Mawr y Pasg gyda 25 o Fflapiau i'w Codi Delyth Wyn, 01 Chwefror 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942185
Cyfres Rwdlan:7. Diwrnod Golchi Angharad Tomos 01 Chwefror 2000 Y Lolfa ISBN 9780862431150
Cyfres Ceri: Parc Bach Ceri / Ceri's Little Park Rod Campbell 17 Ionawr 2000 Dref Wen ISBN 9781855964099
Crempogau Mr Blaidd Jan Fearnley Gwynne Williams, 10 Ionawr 2000 Dref Wen ISBN 9781855964136
Ffermwr Clyfar Iawn, Y Denis Bond Gwynne Williams, 10 Ionawr 2000 Dref Wen ISBN 9781855964143
100 First Words in Welsh and English Edwina Riddell 07 Ionawr 2000 Dref Wen ISBN 9781855960312
Byd y Beirdd Robin Llwyd ab Owain 01 Ionawr 2000 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780000873415
Glas Glas Blaned a Chaneuon Eraill ar Gyfer Addoli Ym Myd Duw Judy Jarvis Delyth Wyn, 01 Ionawr 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940389
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod y Bugail yn Hapus? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941874
Mŵ-Mŵ, Mê-Mê, Wel Dyna i Chi Le! Giles Andreae Diana Jones, Huw Ceiriog 02 Rhagfyr 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416168
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Debora'n Wyllt? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941898
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Elias yn Cuddio? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941881
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Andreas Wedi Synnu? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941980
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Dafydd yn Ddewr? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941966
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Ofn ar Daniel? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941973
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Sara'n Chwerthin? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941935
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Gideon yn Poeni? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941959
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Jeremeia'n Drist? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941942
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Pharo Mewn Penbleth? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941928
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Cywilydd ar Mair? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941911
Cyfres Llyfrau Rhyfeddod: Pam Fod Nehemeia'n Gweithio Mor Galed? Pauline Youd Mari Roberts, 02 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941904
Tic Toc! Amser Cinio 01 Rhagfyr 1999 Dref Wen ISBN 9781855963993
Tic Toc! Amser Gwely 01 Rhagfyr 1999 Dref Wen ISBN 9781855964006
Gôt Anghywir, Y Hiawyn Oram Dylan Williams, 01 Rhagfyr 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416205
Chwedlau o'r Gwledydd Celtaidd Rhiannon Ifans 01 Rhagfyr 1999 Y Lolfa ISBN 9780862434588
Cyfres Llyfrau Llawen:7. Carwyn a'r Anrheg Nadolig Mari Gwilym 30 Tachwedd 1999 Y Lolfa ISBN 9780862434830
Straeon am Iesu i Blant Bach Delyth Wyn, 01 Tachwedd 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941720
Mostyn a Monstyr y Mwyar Lisa Stubbs Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 05 Hydref 1999 Dref Wen ISBN 9781855964013
Llyfr Pysgodyn Bach am Ti a Fi: Mae'n Hwyl Gordon Stowell Aled Davies, 01 Hydref 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942017
Llyfr Pysgodyn Bach am Ti a Fi: Bydd gyda Mi Gordon Stowell Aled Davies, 01 Hydref 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942024
Llyfr Pysgodyn Bach am Ti a Fi: Mae'n Flin Gen I Gordon Stowell Aled Davies, 01 Hydref 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942031
Llyfr Pysgodyn Bach am Ti a Fi: Mae'n Caru Gordon Stowell Aled Davies, 01 Hydref 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942048
Llyfr Pysgodyn Bach am Ti a Fi: Mae'n Gwybod! Gordon Stowell Aled Davies, 01 Hydref 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942055
Llyfr Pysgodyn Bach am Ti a Fi: Diolch yn Fawr Gordon Stowell Aled Davies, 01 Hydref 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942062
Llyfr Pysgodyn Bach am Ti a Fi: Helpa Fi Gordon Stowell Aled Davies, 01 Hydref 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942079
Llyfr Pysgodyn Bach am Ti a Fi: Rwy'n Hoffi Gordon Stowell Aled Davies, 01 Hydref 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942086
Fy Llyfr Jig-So Cyntaf: Chwarae Claire Eluned Richards, 01 Hydref 1999 Dref Wen ISBN 9781855963986
Fy Llyfr Jig-So Cyntaf: Sw Claire Eluned Richards, 01 Hydref 1999 Dref Wen ISBN 9781855963979
Cyfres Hwyl gyda Heulwen: 5. Heulwen a'r Wy Jane Simmons Emily Huws, 30 Medi 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027127
Hisht! Julie Sykes Elin Meek, 30 Medi 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027141
Fy Ffrind Arth Jez Alborough Gwynne Williams, 29 Medi 1999 Dref Wen ISBN 9781855963450
Dawns Ms Hawddgar Ann Bryant Luned Whelan, 02 Medi 1999 Hughes ISBN 9780852842447
Cyfres Storïau Cwningen a Draenog: Mymryn Bach o'r Gaeaf Paul Stewart Dylan Williams, 01 Medi 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416144
Teletubbies: Dipsi a'r Rhuban Andrew Davenport Meinir Lynch, 01 Medi 1999 Hughes ISBN 9780852842461
Beibl Amser Gwely Stephanie Jeffs Margaret Cynfi, 01 Medi 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941836
Dwi Ddim Eisiau Mynd i'r Gwely! Julie Sykes Elin Meek, 01 Medi 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027660
Dwi Ddim Eisiau Mynd i'r Gwely! (Llyfr Mawr) Julie Sykes Elin Meek, 01 Medi 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027714
Ysgol Brysur Jo Lodge 01 Medi 1999 Dref Wen ISBN 9781855963498
Cyfres Storïau Cwningen a Draenog: Anrhegion Pen Blwydd, Yr Paul Stewart Dylan Williams, 01 Medi 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416151
Teletubbies: Tybi Eira, Y Andrew Davenport Meinir Lynch, 01 Medi 1999 Hughes ISBN 9780852842478
Beth Petai? A.H. Benjamin, Emily Huws, 01 Medi 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027561
Beth Petai? (Llyfr Mawr) A.H. Benjamin Emily Huws, 01 Medi 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027615
Ysgol yr Anifeiliaid Delyth Wyn, 01 Medi 1999 Llyfrau Madog ISBN 9781859943007
Cyfres Ffred Ci'r Fferm: Ffred Ci'r Fferm Tony Maddox 01 Medi 1999 Dref Wen ISBN 9781855961586
Ti a Fi, Arth Bach Martin Waddell Claire Eluned Richards, 31 Awst 1999 Dref Wen ISBN 9781855963962
Cyfres Pen a Chynffon: Cwac! 01 Awst 1999 Dref Wen ISBN 9781855963238
Ffŵl yn y Dŵr - Casgliad o Gerddi i Bobl Ifanc Menna Elfyn 01 Awst 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027530
Heddwch o'r Diwedd (Llyfr Mawr) Jill Murphy 01 Awst 1999 Dref Wen ISBN 9781855963467
Beth Nesaf? (Llyfr Mawr) Jill Murphy 01 Awst 1999 Dref Wen ISBN 9781855963474
Clychau Nadolig Nick Butterworth Roger Boore, 27 Gorffennaf 1999 Dref Wen ISBN 9781855963955
Cyfres Meurig y Mochyn: Shh! (Paid a Dweud wrth Mister Blaidd) Colin McNaughton Dylan Williams, 27 Gorffennaf 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416137
Deri'r Diogyn (Llyfr Mawr) Michael Coleman Helen Emanuel Davies, 27 Gorffennaf 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027912
Dyna Beth Dwl (Llyfr Mawr) Michael Coleman Helen Emanuel Davies, 27 Gorffennaf 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027813
Miri Mebyd Dyfed Wyn Edwards 26 Gorffennaf 1999 Curiad ISBN 9781897664377
Straeon ac Arwyr Gwerin Cymru - Cyfrol 1 John Owen Huws 02 Gorffennaf 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815751
Straeon Cymru:9. Blodeuwedd Esyllt Nest Roberts 02 Gorffennaf 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815690
Cyffwrdd a Theimlo: Ffrindiau Fflwfflyd / Fluffy Friends Rod Campbell 01 Gorffennaf 1999 Dref Wen ISBN 9781855963863
Dyma Faint Dwi'n dy Garu Di - Llyfr Sbonc Sam McBratney Dylan Williams, 01 Gorffennaf 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416120
Lleuad yn Olau T. Llew Jones 30 Mehefin 1999 Gwasg Gomer ISBN 9780863835650
Deri'r Diogyn Michael Coleman Helen Emanuel Davies, 08 Mehefin 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027868
Dyna Beth Dwl Michael Coleman Helen Emanuel Davies, 08 Mehefin 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027769
Llyfrau Dau Dau: Llyfr Bach Guto Mary Vaughan Jones 03 Mehefin 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416106
Llyfrau Dau Dau: Llyfr Mawr Guto Mary Vaughan Jones 03 Mehefin 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416113
Llyfrau Dau Dau: Llyfr Mawr Dwmplen Malwoden Mary Vaughan Jones 03 Mehefin 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416090
Llyfrau Dau Dau: Llyfr Bach Nicw Nacw Mary Vaughan Jones 03 Mehefin 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416083
Llyfrau Dau Dau: Llyfr Mawr Nicw Nacw Mary Vaughan Jones 01 Mehefin 1999 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930683
Llyfr Codi'r Fflapiau Twm a Dicw: Twm a Dicw yn yr Ardd Cathy Gale Luned Whelan, 01 Mehefin 1999 Hughes ISBN 9780852842423
Llyfr Codi'r Fflapiau Twm a Dicw: Twm a Dicw yn y Gegin Cathy Gale Luned Whelan, 01 Mehefin 1999 Hughes ISBN 9780852842430
Cyffwrdd a Theimlo: Lliwiau Ant Parker 01 Mehefin 1999 Dref Wen ISBN 9781855963894
Cyffwrdd a Theimlo: Geiriau Gwrthwyneb Ant Parker 01 Mehefin 1999 Dref Wen ISBN 9781855963900
Cyffwrdd a Theimlo: Rhifo Ant Parker 01 Mehefin 1999 Dref Wen ISBN 9781855963870
Cyffwrdd a Theimlo: Siapiau Ant Parker 01 Mehefin 1999 Dref Wen ISBN 9781855963887
Ysgol y Bleiddiaid Jonathan Allen Luned Whelan, 01 Mehefin 1999 Hughes ISBN 9780852842355
Llond Tŷ Valmai Williams 21 Mai 1999 Curiad ISBN 9781897664124
Amser Maith yn ÔL - Llyfr Chwedl a Hanes gyda Gweithgareddau Pellach John Owen Huws 18 Mai 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815638
Cyfres Elfed: Elfed ac Eifion David McKee Hedd a Non ap Emlyn, 05 Mai 1999 Dref Wen ISBN 9781855963795
Cyfres Chwedlau o Gymru: Bychan Benthyg, Y Meinir Pierce Jones 05 Mai 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859026786
Gryffalo, Y Julia Donaldson Gwynne Williams, 05 Mai 1999 Dref Wen ISBN 9781855963443
Llyfr Bwrdd: Car Meinir Garnon James, 01 Mai 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027004
Llyfr Bwrdd: Cathod Mawr a Bach Meinir Garnon James, 01 Mai 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859026991
Llyfr Bwrdd: Tedi Meinir Garnon James, 01 Mai 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027103
Llyfr Bwrdd: Tractor Meinir Garnon James, 01 Mai 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027059
Llyfrau Lloerig: 'Tawelwch!' Taranodd Miss Tomos Myrddin ap Dafydd 01 Mai 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815683
Ffrind Newydd Gel Jane Simmons Elin Meek, 23 Ebrill 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859026847
Miwsig y Misoedd Robat Arwyn 16 Ebrill 1999 Y Lolfa ISBN 9780862432119
Ch-Chwyrnu Michael Rosen Gwynne Williams, 08 Ebrill 1999 Dref Wen ISBN 9781855963429
Tractor Glas Benedict Blathwayt 01 Ebrill 1999 Dref Wen ISBN 9781855963849
Cyfres Ffred Ci'r Fferm: Ffred yn Dweud Cwac Tony Maddox 01 Ebrill 1999 Dref Wen ISBN 9781855963436
Jac Codi Baw Benedict Blathwayt 01 Ebrill 1999 Dref Wen ISBN 9781855963856
Llyfrau Cyntaf Babi: Fy Fferm Rod Campbell 01 Ebrill 1999 Dref Wen ISBN 9781855963740
Llyfr Cyfri Guto Gwningen Beatrix Potter Emily Huws, 01 Ebrill 1999 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394727
Cyfres Hwyl gyda Heulwen: 3. Cw! Meddai Heulwen Jane Simmons Emily Huws, 31 Mawrth 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027257
Cyfres Hwyl gyda Heulwen: 2. Mynd am Dro Jane Simmons Emily Huws, 31 Mawrth 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027202
Cyfres Hwyl gyda Heulwen: 1. Hoff Bethau Heulwen Jane Simmons Emily Huws, 31 Mawrth 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027158
Cyfres Hwyl gyda Heulwen: 4. Cysga Wir, Heulwen Jane Simmons Emily Huws, 31 Mawrth 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027301
Swynion Julie Rainsbury Siân Lewis, 17 Mawrth 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859026366
Beibl Lliw y Plant Selina Hastings Marie Greenwood ac Aled Davies Iola Alban, Cynthia Saunders Davies 01 Mawrth 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941324
Pwff, Pwff, Dyma Tomos Christopher Awdry Luned Whelan, 01 Mawrth 1999 Hughes ISBN 9780852842164
Dwi'n Hapus Pan... Mary Murphy Luned Whelan, 01 Mawrth 1999 Hughes ISBN 9780852842393
Cyfres Barti: Barti a Thrychineb y Sôs Coch Sally Chambers Hedd a Non ap Emlyn, 25 Chwefror 1999 Dref Wen ISBN 9781855963412
1001 o Bethau i'w Gweld ar y Fferm Gillian Doherty 25 Chwefror 1999 Dref Wen ISBN 9781855963801
Naw Hwyaden Fechan (Llyfr Mawr) Sarah Hayes Hywel Nicholas, 11 Chwefror 1999 Gwasg Pobl Cymru ISBN 9780952153665
Naw Hwyaden Fechan Sarah Hayes Hywel Nicholas, 11 Chwefror 1999 Gwasg Pobl Cymru ISBN 9780952153658
Miffi'n Mynd i Ffwrdd Dick Bruna Luned Whelan, 02 Chwefror 1999 Hughes ISBN 9780852842386
Miffi yn yr Ysbyty Dick Bruna Luned Whelan, 02 Chwefror 1999 Hughes ISBN 9780852842379
Miffi Dick Bruna Luned Whelan, 02 Chwefror 1999 Hughes ISBN 9780852842362
Mwy o Glap a Chân - 92 o Emynau Modern Eddie Jones, Ann Morgan 02 Chwefror 1999 Y Lolfa ISBN 9780862431860
Persi, Ceidwad y Parc: Un Llwynog Cynnes Nick Butterworth Sian Mererid Williams, 01 Chwefror 1999 Dref Wen ISBN 9781855963818
Persi, Ceidwad y Parc: Gwers y Dylluan Nick Butterworth Sian Mererid Williams, 01 Chwefror 1999 Dref Wen ISBN 9781855963825
Cwac! (Llyfr Mawr) Martin Waddell Emily Huws, 01 Chwefror 1999 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860853487
Rydyn Ni'n Mynd i Hela Arth (Llyfr Mawr) Michael Rosen Mair Treharne, 01 Chwefror 1999 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860853579
Rydyn Ni'n Mynd i Hela Arth Michael Rosen Mair Treharne, 01 Chwefror 1999 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860853524
Babi Newydd Mr Arth Debi Gliori Hedd a Non ap Emlyn, 31 Ionawr 1999 Dref Wen ISBN 9781855963764
Ambarel y Wrach Hapus Dick King-Smith Gwynne Williams, 31 Ionawr 1999 Dref Wen ISBN 9781855963733
Rownd a Rownd y Rwdins Tony Bonning Emily Huws, 31 Ionawr 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859026731
Llyfrau Sblash: Rhifau 01 Rhagfyr 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026434
Pryfed Lliw Rod Campbell 01 Rhagfyr 1998 Dref Wen ISBN 9781855963771
Llyfrau Sblash: Lliwiau 01 Rhagfyr 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026489
Pryfed Rhifo Rod Campbell 01 Rhagfyr 1998 Dref Wen ISBN 9781855963788
Teithiau Odysews Sally Humble-Jackson Meinir Pierce Jones, 01 Rhagfyr 1998 Adran Addysg BBC Cymru ISBN 9781862154933
Cwac! Martin Waddell Emily Huws, 01 Rhagfyr 1998 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860853265
Cyfres Llyfrau Llawen:6. Deio a'i Drwmped Leon Balen Menna Cravos, 30 Tachwedd 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434632
Methu Cysgu Wyt Ti, Arth Bach? (Llyfr Mawr) Martin Waddell 27 Tachwedd 1998 Dref Wen ISBN 9781855963535
Ryan a'i Esgidiau Glaw Gwych (Llyfr Mawr) Lisa Stubbs Hedd a Non ap Emlyn, 26 Tachwedd 1998 Dref Wen ISBN 9781855963573
Cyfres Taith y Beibl: Taith y Mab Afradlon Charlotte Stowell Delyth Wyn, 25 Tachwedd 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941621
Cyfres Taith y Beibl: Taith Mair a Joseff i Fethlehem Charlotte Stowell Delyth Wyn, 25 Tachwedd 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941614
Cyfres Taith y Beibl: Taith y Pysgotwyr Charlotte Stowell Delyth Wyn, 25 Tachwedd 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941638
Cyfres Smot: Nadolig Cyntaf Smot Eric Hill Dilwen M. Evans, 03 Tachwedd 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859025482
Llyfr y Calendr Adfent Elfed Hughes, 03 Tachwedd 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941539
Cannwyll Ddisglair Arfon Wyn Mary S. Jones 03 Tachwedd 1998 Curiad ISBN 9781897664025
Hanes y Creu Stephanie Jeffs Aled Davies, 01 Tachwedd 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941591
Straeon Cymru:8. Elidir a'r Tylwyth Teg Esyllt Nest Roberts 15 Hydref 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815300
Ryan a'i Helfa Drysor Lisa Stubbs Hedd a Non ap Emlyn, 01 Hydref 1998 Dref Wen ISBN 9781855963726
Ryan a'i Esgidiau Glaw Gwych Lisa Stubbs Hedd a Non ap Emlyn, 01 Hydref 1998 Dref Wen ISBN 9781855962996
Methu Cysgu Wyt Ti, Arth Bach? Martin Waddell 01 Hydref 1998 Dref Wen ISBN 9781855960985
Clap a Chân i Dduw Eddie Jones, Falyri Jenkins 01 Hydref 1998 Y Lolfa ISBN 9780862430597
Storïau Gwlad y Teganau: Plisman Plod a'r Olion Traed Enid Blyton Emily Huws, 30 Medi 1998 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394932
Llyfrau Jig-So: Hwrê am y Byd Delyth Wyn, 30 Medi 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941447
Llyfrau Jig-So: Fy Nghyfaill Cu Delyth Wyn, 30 Medi 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941430
Os Wyt Ti am Fod yn Gath Joyce Dunbar Gwynne Williams, 02 Medi 1998 Dref Wen ISBN 9781855963603
Cyfres Dewch i Ni Weld...: Lliwiau Nicola Tuxworth Gaenor Jones, 02 Medi 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026274
Cyfres Dewch i Ni Weld...: Rhifau Nicola Tuxworth Gaenor Jones, 02 Medi 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026229
Pî-Po! Pwy Sy'n Cuddio? Nicola Tuxworth Gaenor Jones, 02 Medi 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026373
Cyfres Smot: Cyffwrdd a Theimlo gyda Smot Eric Hill Siân Lewis, 02 Medi 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026908
Wna i Ddim Cnoi! - Llyfr Cyffwrdd a Theimlo Rod Campbell 02 Medi 1998 Dref Wen ISBN 9781855960480
Beth Nesaf? Jill Murphy 02 Medi 1998 Dref Wen ISBN 9781855961593
Brysia, Siôn Corn! Julie Sykes, Elin Meek, 01 Medi 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026120
Dyn Eira, Y / Snowman, The Raymond Briggs 01 Medi 1998 Dref Wen ISBN 9781855963580
Cyfres Cae Berllan: Methu Symud Heather Amery Emily Huws, 01 Medi 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026601
Beibl Chwilio a Chanfod L.J. Sattgast Delyth Wyn, 04 Awst 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941294
Cyfres Meurig y Mochyn: Hmm... Colin McNaughton Dylan Williams, 01 Awst 1998 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416021
Ble Mae fy Sebra Melyn? Angela Brooksbank Luned Whelan, 01 Awst 1998 Hughes ISBN 9780852842348
Bŵm! Nick Butterworth Ken Owen, 01 Awst 1998 Dref Wen ISBN 9781855963511
Ble Mae Tedi? Jez Alborough 01 Awst 1998 Dref Wen ISBN 9781855963566
Storïau Gwlad y Teganau: Hanes Sinach a Gingron Enid Blyton Emily Huws, 31 Gorffennaf 1998 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394888
Storïau Gwlad y Teganau: Ci Clên yn Helpu Enid Blyton Emily Huws, 31 Gorffennaf 1998 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394833
Storïau Gwlad y Teganau: Plisman Plod yn Cadw Trefn Enid Blyton Emily Huws, 31 Gorffennaf 1998 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394987
Campau Saith Cawr Brenda Wyn Jones 31 Gorffennaf 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859025833
Cyfres Amser Gweddi: Amser Dysgu Delyth Wyn, 31 Gorffennaf 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941423
Cyfres Amser Gweddi: Amser Gwely Delyth Wyn, 31 Gorffennaf 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941393
Cyfres Amser Gweddi: Amser Bwyd Delyth Wyn, 31 Gorffennaf 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941409
Cyfres Amser Gweddi: Amser Dathlu Delyth Wyn, 31 Gorffennaf 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941416
Ed a Mr Eliffant - Cei Di Weld! Lisa Stubbs Hedd a Non ap Emlyn, 30 Gorffennaf 1998 Dref Wen ISBN 9781855963559
Cyfres Elfed: Elfed yn Chwarae Cuddio / Elfed Plays Hide-And-Seek David McKee 30 Gorffennaf 1998 Dref Wen ISBN 9781855963542
Un Tro (Llyfr Mawr) Vivian French Hywel Nicholas, Siân James 06 Gorffennaf 1998 Gwasg Pobl Cymru ISBN 9780952153627
Arth a'r Noson Frawychus, Yr (Llyfr Mawr) Sarah Hayes Hywel Nicholas, Siân James 06 Gorffennaf 1998 Gwasg Pobl Cymru ISBN 9780952153610
Un Tro Vivian French Hywel Nicholas, Siân Jones 06 Gorffennaf 1998 Gwasg Pobl Cymru ISBN 9780952153634
Cyfres Chwedlau o Gymru: Bargen Siôn Meinir Pierce Jones 02 Gorffennaf 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026168
Llyfr Caneuon Tecwyn y Tractor Rhys Parry, Myrddin ap Dafydd, Trefn. Guto Pryderi Puw 01 Mehefin 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814976
Llyfrau Gwreiddiol Guto Gwningen:2. Hanes Benja Bwni Beatrix Potter Emily Huws, 01 Mehefin 1998 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394321
Llyfrau Gwreiddiol Guto Gwningen:1. Hanes Guto Gwningen Beatrix Potter Emily Huws, 01 Mehefin 1998 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394376
Llyfrau Gwreiddiol Guto Gwningen:3. Hanes Twm Grwndi Beatrix Potter Emily Huws, 01 Mehefin 1998 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394420
'Dwi Eisiau Mynd! Robert Munsch Iwan Llwyd, 20 Mai 1998 Houdmont ISBN 9780953320615
Moch Robert Munsch Iwan Llwyd, 20 Mai 1998 Houdmont ISBN 9780953320622
Siwt Eira Tomos Robert Munsch Iwan Llwyd, 20 Mai 1998 Houdmont ISBN 9780953320608
Cyfres Mister Arth: Mae Mister Arth yn Dweud Nos Da Debi Gliori Dylan Williams, 09 Mai 1998 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930898
Cyfres Mister Arth: Mae Mister Arth yn Dweud Rwy'n dy Garu Di Debi Gliori Dylan Williams, 09 Mai 1998 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930997
Saer Addfwyn, Y Lois Rock Delyth Wyn, 09 Mai 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941249
Beth Wnawn Ni Chwarae Heddiw? Jane Eccles Luned Whelan, 01 Mai 1998 Hughes ISBN 9780852842331
I Ble'r Awn Ni yn y Dre? Jane Eccles Luned Whelan, 01 Mai 1998 Hughes ISBN 9780852842324
Cyfres Cae Berllan: Gwersylla Heather Amery Emily Huws, 01 Mai 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026557
Cyfres Cae Berllan: Diwrnod Marchnad Heather Amery Emily Huws, 01 Mai 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026700
Cyfres Llyfrau Llawen: 7. Iona'r Iâr Dylan Thomas 01 Mai 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434342
Wil a'r Wal Myrddin ap Dafydd 01 Mai 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814648
Cyfres Tecwyn y Tractor:10. Tecwyn a Ffergi Lwyd Margiad Roberts 01 Mai 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814952
Yn y Parc 01 Ebrill 1998 Dref Wen ISBN 9781855963313
Llyfrau Bwrdd Smot Bach: Smot yn y Carnifal Eric Hill Siân Lewis, 01 Ebrill 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859025239
Teigr a Ddaeth i De, Y Judith Kerr Roger Boore, 01 Ebrill 1998 Dref Wen ISBN 9781855963306
Mae Mister Arth yn Dweud Bi-Po Debi Gliori Dylan Williams, 03 Mawrth 1998 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930843
Cadno Bach a'i Ffrindiau yn Rasio Colin Hawkins, Jacqui Hawkins Roger Boore, 01 Mawrth 1998 Dref Wen ISBN 9781855963290
Gwenno Gwningen yn yr Ysgol Feithrin Patrick Yee Luned Whelan, 01 Mawrth 1998 Hughes ISBN 9780852842232
Parti Penblwydd Gwenno Gwningen Patrick Yee Luned Whelan, 01 Mawrth 1998 Hughes ISBN 9780852842218
Mae Mister Arth yn Dweud Pawb â'I Lwy Debi Gliori Dylan Williams, 01 Mawrth 1998 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930942
Geiriau'r Cartref - 100 Home Words in Welsh and English Edwina Riddell 01 Mawrth 1998 Dref Wen ISBN 9781855960879
Cyfres Meurig y Mochyn: Gôl! Colin McNaughton Dylan Williams, 01 Chwefror 1998 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930799
Cyfres Ffred Ci'r Fferm: Ffred a Mandi Tony Maddox 01 Chwefror 1998 Dref Wen ISBN 9781855963245
Cyn Gwneud y Sêr Lois Rock Delyth Wyn, 01 Chwefror 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941232
Byw a Bod yn y Bàth - Barddoniaeth i Blant Lis Jones 01 Ionawr 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815423
Llyfrau Lloerig: Mul Bach ar Gefn ei Geffyl Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813146
Straeon Cymru:7. Dwynwen Esyllt Nest Roberts 01 Ionawr 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814686
Beibl i Blant Mewn 365 o Storïau, Y Mary Batchelor Julie Rhys Jones, Elisabeth James 01 Ionawr 1998 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490845
Ryan a'i Wobr Benblwydd Lisa Stubbs Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Ionawr 1998 Dref Wen ISBN 9781855963276
Cyfres Ici:4. Ici'r Ddôl a'r Corrach Coch Elwyn Ioan 02 Rhagfyr 1997 Y Lolfa ISBN 9780862434281
Ceinciau Penyberth 01 Rhagfyr 1997 Urdd Gobaith Cymru ISBN 9781897664261
Rhys a Chwcw Rhisga Siân Lewis 14 Tachwedd 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814181
Cadog a'r Llygoden Siân Lewis 14 Tachwedd 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814167
Stori Fawr, Y Leah Owen, Angharad Llwyd 08 Tachwedd 1997 Curiad ISBN 9781897664414
Cyn Mynd i Gysgu - O'r Gyfres Wedi'i Hanimeiddio Sy'n Seiliedig ar yr Hanesion Gwreiddiol gan Beatrix Potter Beatrix Potter Emily Huws, 01 Tachwedd 1997 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394383
Gwenno Gwningen - Bach a Mawr Patrick Yee Luned Whelan, 01 Tachwedd 1997 Hughes ISBN 9780852842294
Gwenno Gwningen - Lliwiau Patrick Yee Luned Whelan, 01 Tachwedd 1997 Hughes ISBN 9780852842287
Gwenno Gwningen - Rhifau Patrick Yee Luned Whelan, 01 Tachwedd 1997 Hughes ISBN 9780852842300
Gwenno Gwningen - Siapiau Patrick Yee Luned Whelan, 01 Tachwedd 1997 Hughes ISBN 9780852842317
Triawd Nadolig: Bugeiliaid, Y Gordon Stowell Aled Davies, 01 Tachwedd 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941119
Triawd Nadolig: Doethion, Y Gordon Stowell Aled Davies, 01 Tachwedd 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941133
Triawd Nadolig: Gŵr y Llety Gordon Stowell Aled Davies, 01 Tachwedd 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941126
Dyma'r Arth! Jez Alborough Gwynne Williams, 01 Tachwedd 1997 Dref Wen ISBN 9781855963184
Twrchyn a'r Lleuad Hiawyn Oram Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Tachwedd 1997 Dref Wen ISBN 9781855963269
Llew Cariadus, Y Giles Andreae Huw Ceiriog, Diana Jones 03 Hydref 1997 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930492
Dweud yr Amser gyda Postman Pat Alison Green 01 Hydref 1997 Dref Wen ISBN 9781855961746
Arth yn y Cwtsh dan Stâr, Yr Helen Cooper Dylan Williams, 01 Hydref 1997 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930546
Llyfrau Darllen Hawdd: Postman Pat a'r Nadolig Gwyn John Cunliffe 01 Hydref 1997 Dref Wen ISBN 9781855961401
Postman Pat a'r Nadolig Gwyn John Cunliffe 01 Hydref 1997 Dref Wen ISBN 9781855963191
Llyfrau Gwreiddiol Guto Gwningen:7. Hanes Mr Peredur Pysgotwr Beatrix Potter Emily Huws, 01 Hydref 1997 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394871
Gwenno Gwningen yn Chwarae - Llyfr Lluniau'n Newid Patrick Yee, Lucy Coats Luned Whelan, 02 Medi 1997 Hughes ISBN 9780852842249
Plentyn Nad oedd am Gysgu, Y Helen Cooper Dylan Williams, 02 Medi 1997 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930393
Gwenno Gwningen yn Mynd i'r Gwely - Llyfr Lluniau'n Newid Patrick Yee, Lucy Coats Luned Whelan, 02 Medi 1997 Hughes ISBN 9780852842225
Cyfres Cyffro Canfod: Cartrefi Gallimard Jeunesse, Claude Delafosse Alwena Williams, 01 Medi 1997 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861741069
Ianto a'r Ci Eira Mick Inkpen Roger Boore, 01 Medi 1997 Dref Wen ISBN 9781855963054
Bugail Bach, Y Kim Lewis Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Medi 1997 Dref Wen ISBN 9781855962989
Dyma Faint Dwi'n dy Garu Di Sam McBratney Dylan Williams, 03 Awst 1997 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930447
Llyfrau Gwreiddiol Guto Gwningen: 9. Hanes Teiliwr Caerloyw Beatrix Potter Emily Huws, 04 Gorffennaf 1997 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394925
Llyfrau Gwreiddiol Guto Gwningen: 8. Hanes Lleucu Llygoden Beatrix Potter Emily Huws, 04 Gorffennaf 1997 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394970
Cantabile - Caneuon Cyfoes gan Gyfansoddwyr Byw o Gymru / Contemporary Songs by Living Welsh Composers 04 Gorffennaf 1997 Curiad ISBN 9780000777577
Iarlles y Ffynnon Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain 04 Gorffennaf 1997 Y Lolfa ISBN 9780862434113
Cyfres Plant y Beibl: Ferch Fach a Iachawyd gan Iesu, Y Charlotte Stowell Aled Davies Mary Williams, 01 Gorffennaf 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940907
Cyfres Plant y Beibl: Bachgen a Roddodd ei Fwyd i Iesu, Y Charlotte Stowell Aled Davies Mary Williams, 01 Gorffennaf 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940921
Cyfres Plant y Beibl: Miriam y Chwaer Fawr a Helpodd ei Brawd Bach Charlotte Stowell Aled Davies Mary Williams, 01 Gorffennaf 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940891
Cyfres Plant y Beibl: Samuel yn Helpu Eli Charlotte Stowell Aled Davies Mary Williams, 01 Gorffennaf 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940914
Ar y Fferm - Llyfr Gair-A-Llun i Blant Bach Tony Wells 01 Gorffennaf 1997 Dref Wen ISBN 9781855961104
Pwy sydd ... yn yr Ardd? Sue Cony Luned Whelan, 01 Gorffennaf 1997 Hughes ISBN 9780852842195
Ffion y Ffermwr a'i Ffrindiau / Ffion the Farmer and her Friends Nick Butterworth 01 Gorffennaf 1997 Dref Wen ISBN 9781855963023
Sam y Saer a'i Ffrindiau / Sam the Carpenter and his Friends Nick Butterworth 01 Gorffennaf 1997 Dref Wen ISBN 9781855963030
Cyfres Meurig y Mochyn: yn Sydyn! Colin McNaughton Dylan Williams, 03 Mehefin 1997 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930294
Straeon Cymru:6. Dinas Emrys Esyllt Nest Roberts 03 Mehefin 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814396
Cyfres Tecwyn y Tractor:9. Tecwyn a'r Moto-Beic Margiad Roberts 03 Mehefin 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814372
Llais y Berth 01 Mehefin 1997 Pwyllgor y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 1998 ISBN 9781870394093
Cyfres Llyfrau Llawen:4. Peiriant Tywydd, Y Catrin A. Beynon 01 Mehefin 1997 Y Lolfa ISBN 9780862434120
Cyfres Rwdlan:1. Rala Rwdins Angharad Tomos 01 Mehefin 1997 Y Lolfa ISBN 9780862430658
Loli-Pop Lili Puw - Cerddi ar Gynghanedd i Blant Emrys Roberts 01 Mai 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814297
Cyfres Gweld a Gosod: Fferm, Y Emily Bolam Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Mai 1997 Dref Wen ISBN 9781855962958
Llyfrau Darllen Hawdd: Gwyliau Postman Pat John Cunliffe Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Mai 1997 Dref Wen ISBN 9781855962972
Tywysog Tomos a'r Tedi, Y David McKee Dylan Williams, 01 Mai 1997 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930249
Hanes Sami Wisgars Beatrix Potter Emily Huws, 01 Ebrill 1997 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394222
Llyfrau Lloerig: Briwsion yn y Clustiau Myrddin ap Dafydd 01 Ebrill 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813009
Cyfres fy Llyfr Tomos Cyntaf: Tomos a'r Tywydd W. H. Awdry Luned Whelan, 01 Ebrill 1997 Hughes ISBN 9780852842171
Cyfres fy Llyfr Tomos Cyntaf: Dyma Tomos a'i Ffrindiau W. H. Awdry Luned Whelan, 01 Ebrill 1997 Hughes ISBN 9780852842188
Cyfres Ffred y Gath: Fy Nheganau Swnllyd gan Ffred y Gath Jonathan Allen Luned Whelan, 01 Ebrill 1997 Hughes ISBN 9780852842119
Cyfres Ffred y Gath: Siarad â fy Ffrindiau gan Ffred y Gath Jonathan Allen Luned Whelan, 01 Ebrill 1997 Hughes ISBN 9780852842102
Cyfres Ffred y Gath: Gwisgo i Fyny gan Ffred y Gath Jonathan Allen Luned Whelan, 01 Ebrill 1997 Hughes ISBN 9780852842126
Cyfres Ffred y Gath: Tywydd a Fi gan Ffred y Gath, Y Jonathan Allen Luned Whelan, 01 Ebrill 1997 Hughes ISBN 9780852842096
Cyfres Cyffro Canfod: Morfilod Alwena Williams, 01 Ebrill 1997 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861741014
Llyfrau Darllen Hawdd: Postman Pat a'r Bel Las John Cunliffe 01 Ebrill 1997 Dref Wen ISBN 9781855962965
Henri a'r Twnnel Luned Whelan, 01 Mawrth 1997 Hughes ISBN 9780852842157
Tomos a Byrti Luned Whelan, 01 Mawrth 1997 Hughes ISBN 9780852842140
Fferm Swnllyd Rod Campbell 01 Mawrth 1997 Dref Wen ISBN 9781855961326
Babi Ni! / Our Baby! Rod Campbell Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Chwefror 1997 Dref Wen ISBN 9781855962781
Cyfres Fferm Tŷ-Gwyn: Chwilio am Jaco Jill Dow 01 Chwefror 1997 Dref Wen ISBN 9781855960695
Trysor Tomos Margaret Davies 01 Chwefror 1997 Y Lolfa ISBN 9780862434083
Llyfrau Lloerig: Chwarae Plant Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814310
Mr Arth yr Arwr Debi Gliori 01 Ionawr 1997 Dref Wen ISBN 9781855962798
Fy Llyfr Adnodau ac Addewidion Aled Davies Helen Oswy, 10 Rhagfyr 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940778
Cyfres Tomos y Tanc - Ffenestri Hud: Un Trên Glas Luned Whelan, 03 Rhagfyr 1996 Hughes ISBN 9780852842041
Cyfres Tomos y Tanc - Ffenestri Hud: Deffra! Deffra! Tyrd i Chwarae Luned Whelan, 03 Rhagfyr 1996 Hughes ISBN 9780852842058
Cyfres Ici:3. Ici'r Ddôl a'r Cathod Nadolig Elwyn Ioan 01 Rhagfyr 1996 Y Lolfa ISBN 9780862433611
Cantre'r Gwaelod Siân Lewis 01 Tachwedd 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023426
Cyfres Smot: Smot a'i Ffrindiau'n Chwarae - Llyfr Sticeri Smot Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Tachwedd 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023501
Cyfres Smot: Smot a'i Ffrindiau'n Gwisgo'n Ffansi - Llyfr Sticeri Smot Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Tachwedd 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023556
Cyfres Storïau o'r Beibl Enid Blyton: Bachgen Iesu, Y Enid Blyton Linda Lockley, 01 Hydref 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940587
Cyfres Storïau o'r Beibl Enid Blyton: Merch Fach Jairus Enid Blyton Linda Lockley, 01 Hydref 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940563
Cyfres Storïau o'r Beibl Enid Blyton: Baban yn yr Hesg, Y Enid Blyton Linda Lockley, 01 Hydref 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940570
Cyfres Storïau o'r Beibl Enid Blyton: Dafydd y Llencyn o Fugail Enid Blyton Linda Lockley, 01 Hydref 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940594
Arch Noa - Llyfr Mawr Igam Ogam Delyth Wyn Aled Davies, 01 Hydref 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940679
Ganwyd Mewn Stabl - Llyfr Mawr Igam Ogam Delyth Wyn Aled Davies, 01 Hydref 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940686
Cyfres Smot: Smot yn Mynd i Weld Nain a Taid Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Hydref 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023242
Ein Calendr Nadolig Bach Ni - Llyfr Llabed a Llusern Mark Water Siân Lewis, 01 Hydref 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940617
Cyfres Mr Men: Mr Hapus Roger Hargreaves Mair Jones, 01 Hydref 1996 Dref Wen ISBN 9781855962712
Cyfres Mr Men: Mr Trwyn-ym-Mhopeth Roger Hargreaves Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Hydref 1996 Dref Wen ISBN 9781855962729
Cyfres Mr Men: Mr Goglais Roger Hargreaves Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Hydref 1996 Dref Wen ISBN 9781855962736
Cyfres Mr Men: Mr Barus Roger Hargreaves Elin Tudur, 01 Hydref 1996 Dref Wen ISBN 9781855962743
Cyfres Mabon a Mabli: Pen Blwydd Hapus Margiad Roberts 01 Hydref 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024416
Cyfres Mabon a Mabli: Mynd i'r Cylch Meithrin Margiad Roberts 01 Hydref 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024362
Cyfres Mabon a Mabli: Nadolig Llawen Margiad Roberts 01 Hydref 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024317
Cyfres Tecwyn y Tractor:8. Tecwyn yn Plannu Tatws Margiad Roberts 01 Hydref 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814082
Simsan Sally Grindley Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Hydref 1996 Dref Wen ISBN 9781855962767
Gwledd Ganol Nos Lindsay Camp Dylan Williams, 01 Hydref 1996 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930836
Straeon Cymru:5. Merch y Llyn Esyllt Nest Roberts 01 Hydref 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814143
Drama'r Geni Nick Butterworth, Mick Inkpen Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn 01 Medi 1996 Dref Wen ISBN 9781855962705
Llyfrau Gwreiddiol Guto Gwningen:5. Hanes Sami Wisgars Neu'r Pwdin Rholi-Poli Beatrix Potter Emily Huws, 01 Medi 1996 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394529
Stori'r Nadolig - Llyfr Mawr y Nadolig gyda 41 o Fflapiau i'w Codi Delyth Wyn Elisabeth James ac Aled Davies 01 Medi 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940495
Mr Arth yn Gwarchod Debi Gliori 01 Medi 1996 Dref Wen ISBN 9781855961395
Cyfres Llyfrau Stori Postman Pat: Postman Pat a'r Sled Eira John Cunliffe 01 Medi 1996 Dref Wen ISBN 9781855962453
Mrs Mochyn yn Colli'i Thymer Mary Rayner Roger Boore, 01 Medi 1996 Dref Wen ISBN 9781855962613
Wil Drwg Mary Rayner Roger Boore, 01 Medi 1996 Dref Wen ISBN 9781855962606
Cyfres Sbwci Sbonc: Bwci...Od! Brenda Wyn Jones, 10 Awst 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023037
Cyfres Sbwci Sbonc: Bwgan...Od! Brenda Wyn Jones, 10 Awst 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023877
Cyfres Sbwci Sbonc: Bwystfil...Od! Brenda Wyn Jones, 10 Awst 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023921
Cyfres Sbwci Sbonc: Bwbach...Od! Brenda Wyn Jones, 10 Awst 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023976
Cyfres Rwdlan:4. Dewin Dwl, Y Angharad Tomos 01 Awst 1996 Y Lolfa ISBN 9780862430818
Persi, Ceidwad y Parc: Helfa Drysor, Yr Nick Butterworth Juli Paschalis, 01 Awst 1996 Dref Wen ISBN 9781855962637
Pam Mae'r Awyr yn Las? Sally Grindley Emily Huws, 01 Awst 1996 Dref Wen ISBN 9781855962651
Broga yw Broga Max Velthuijs Eleri Rogers, 01 Awst 1996 Dref Wen ISBN 9781855962644
Cyfres Perth y Mieri: Stori am y Gaeaf - Parti yn y Palas Iâ Jill Barklem Roger Boore, 01 Awst 1996 Dref Wen ISBN 9781855961920
Nos Da 'Nawr! - Straeon Guto Gwningen a'i Gyfeillion Beatrix Potter Emily Huws, 20 Gorffennaf 1996 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394628
Canwn Fawl Eric Jones 19 Gorffennaf 1996 Curiad ISBN 9781897664018
Cyfres Chwedlau o Gymru: Gwion a'r Wrach Tegwyn Jones 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023747
Beth yw Hwn? - Llyfr Gair a Llun i Blant Bach Peter Loughran, 01 Gorffennaf 1996 Dref Wen ISBN 9781855960299
Cyfres Smot: Smot yn Mynd i Barti Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Gomer ISBN 9780863838538
Cyfres Smot: Smot ar Lan y Môr Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Gomer ISBN 9780863831379
Mynd i'r Cylch Meithrin Edwina Riddell 01 Gorffennaf 1996 Dref Wen ISBN 9781855960411
Mam a Dad a Fi Jan Ormerod Siân Lewis, 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Cambria ISBN 978090043ISBN 9780
Pwy sy 'Na? Ron Maris Siân Lewis, 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Cambria ISBN 9780900439797
Cyfres Ffred Ci'r Fferm: Ffred yn y Dŵr Tony Maddox 01 Gorffennaf 1996 Dref Wen ISBN 9781855962620
Mabinogi, Y Gwyn Thomas 01 Mehefin 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313558
Cyfres Meurig y Mochyn: Bw! Colin McNaughton Dylan Williams, 01 Mehefin 1996 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930881
Fy Llyfr I Ron Maris Siân Lewis, 01 Mehefin 1996 Gwasg Cambria ISBN 9780900439841
Ble Mae Cinio Bonso? Anna Nilsen Emily Huws, 01 Mehefin 1996 Gwasg Addysgol Cymru ISBN 9781899869039
Ble Mae Ffrindiau Bonso? Anna Nilsen Emily Huws, 01 Mehefin 1996 Gwasg Addysgol Cymru ISBN 9781899869046
Cyfres Tecwyn y Tractor:7. Tecwyn a'r Combein Margiad Roberts 01 Mehefin 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813689
Hwyad a Fu â'I Ben yn ei Blu, Yr Jonathan Long Gwynne Williams, 01 Mehefin 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023969
Bitw Taclus Pat Hutchins Dilwen M. Evans, 01 Mai 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023075
Bitw a Betsan Pat Hutchins Dilwen M. Evans, 01 Mai 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023129
Nos Da, Taid Una Leavy Myrddin ap Dafydd, 01 Mai 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813597
Cyfres Llyfrau Stori Postman Pat: Postman Pat Eisiau Diod John Cunliffe 01 Mai 1996 Dref Wen ISBN 9781855962460
Samariad Trugarog, Y 01 Mai 1996 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564041329
Llyfrau Gwreiddiol Guto Gwningen:4. Hanes Dili Minllyn Beatrix Potter Emily Huws, 01 Ebrill 1996 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394475
Llyfrau Gwreiddiol Guto Gwningen:6. Hanes Mrs Tigi-Dwt Beatrix Potter Emily Huws, 01 Ebrill 1996 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394574
Delyth y Ddraig Louise Hodgson 01 Ebrill 1996 Dref Wen ISBN 9781855962200
Pan Ddaw Yfory Alun Guy 01 Ebrill 1996 Curiad ISBN 9781897664957
Straeon Cymru:4. Cantre'r Gwaelod Elena Morus 01 Mawrth 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813634
Bitw Pat Hutchins Dilwen M. Evans, 01 Mawrth 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023020
Pump Cawr Mawr a Fi Martin Waddell Sian Lewis, 01 Mawrth 1996 Gwasg Cambria ISBN 9780900439773
Cyfres Perth y Mieri: Stori am yr Haf - Priodas Lleucu a Dai Llwch Jill Barklem Roger Boore, 01 Mawrth 1996 Dref Wen ISBN 9781855961913
Ffi Ffai Ffiaidd Roald Dahl Gwynne Williams, 01 Chwefror 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023006
Tri Dwsin a Mwy o Ddarnau Llefaru i Blant Heulwen M. Thomas 01 Ionawr 1996 Heulwen M. Thomas ISBN 9780000674241
Chwedlau Gwerin Cymru / Welsh Folk Tales Robin Gwyndaf 01 Ionawr 1996 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720003260
Oen Bach Rhiannon Kim Lewis 01 Ionawr 1996 Dref Wen ISBN 9781855961364
Llyfrau Dau Dau: Llyfr Mawr Culhwch Mary Vaughan Jones Brenda Wyn Jones, Jini Owen 01 Rhagfyr 1995 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930188
Rhibidirês Mair Davies 01 Rhagfyr 1995 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786443
Llyfrau Dau Dau: Llyfr Bach Culhwch Brenda Wyn Jones, Jini Owen 01 Rhagfyr 1995 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930133
Cyfres Fferm Tŷ-Gwyn: Cywion Rebeca Jill Dow 01 Rhagfyr 1995 Dref Wen ISBN 9781855960701
Taid Mewn Trwbwl Cathryn Gwynn 01 Rhagfyr 1995 Hughes ISBN 9780852841792
Deg Gorchymyn i Blant, Y Lois Rock Delyth Wyn, 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940228
Ceidwad y Gannwyll a Chaneuon Eraill Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862433680
Tro at yr Iesu Eilir Jones, Jina Gwyrfai 01 Ionawr 1995 Curiad ISBN 9781897664759
Nesa' i Adrodd ... Selwyn Griffith 01 Ionawr 1995 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786351
A Dyma'r Ola' Selwyn Griffith 01 Ionawr 1995 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741169
Cyfres y Beirdd Answyddogol: Odl a Chodl Tegwyn Jones, Jini Owen 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862432607
Llyfrau Lloerig: Nadolig, Nadolig Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813474
Sgetsus Ysgafn 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813238
Mwnci yn Helpu Emrys Roberts 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961838
Sosban Fach - Caneuon Meithrin Cymraeg / Welsh Nursery Songs Anne Brooke 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859020494
Rhyfeddodau Llifon Hughes-Jones 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862433437
Gardd o Gerddi Alun L. Jones, John Pinion Jones 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9780863831263
Tawel Nos - Carolau Nadolig Aled Davies 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940372
Mwy Nag Aur (Geiriau) Roger Jones Rhidian Griffiths, 01 Ionawr 1995 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780000778277
Mwy Nag Aur Roger Jones Rhidian Griffiths, 01 Ionawr 1995 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639242
Fy Llyfr Geiriau Cyntaf Angela Wilkes D. Geraint Lewis, 01 Ionawr 1995 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930874
Straeon Cymru:2. Olwen Elena Morus 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812927
Straeon Cymru:3. Clustiau March Elena Morus 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813290
Cyfres Stori Llun-yn-Symud: Iesu'n Dweud Stori Charlotte Stowell Delyth Wyn, 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940327
Cyfres Stori Llun-yn-Symud: Iesu yn Iacháu Charlotte Stowell Delyth Wyn, 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940303
Cyfres Stori Llun-yn-Symud: Iesu a'r Pysgotwyr Charlotte Stowell Delyth Wyn, 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940310
Cyfres Stori Llun-yn-Symud: Geni Iesu Charlotte Stowell 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940334
Un, Dwy, Tair Cwningen Nicola Smee 01 Ionawr 1995 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion
Llyfrau Cyntaf Babi: Amser Te / Teatime Rod Campbell 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961463
Llyfrau Cyntaf Babi: Amser Gwely / Bedtime Rod Campbell 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961487
Llyfrau Cyntaf Babi: Amser Bath / Bathtime Rod Campbell 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961470
Cyfres Sefyll-i-Fyny: Jyngl Rod Campbell 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961661
Cyfres Hoff Straeon:Hwyaden Fach Hyll 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961678
Cyfres Hoff Straeon:Tri Mochyn Bach, Y 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961685
Cyfres Hoff Straeon:Tri Bwch Gafr, Y 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961692
Cyfres Hoff Straeon: Dywysoges Dyner, Y 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961708
Cyfres Sam Tân: Diwrnod Prysur 01 Ionawr 1995 Hughes ISBN 9780852841679
Cyfres Smot: Smot yn Cysgu Drws Nesa Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9780863836879
Cyfres Smot: Smot yn Mynd i'r Ysgol Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9780863830891
Cai Gafodd y Bai Tony Ross Gwawr Maelor, 01 Ionawr 1995 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930928
Llyfr Rhifo Anifeiliaid Maint Byw 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961494
Dwmi-Dwm Olaf Un, Y Jill Murphy Eleri Rogers, 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961715
Dyma Ni i Gyd yn Chwarae Nick Butterworth 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961500
Dyma Ni'n Mynd i'r Gwely Nick Butterworth 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961517
Cyfres Pingu: Pingu a'r Syrcas 01 Ionawr 1995 Hughes ISBN 9780852841747
Cyfres Pingu: Pingu a'r Pryd Blêr 01 Ionawr 1995 Hughes ISBN 9780852841709
Cyfres Smot: Chwaer Fach Newydd Smot Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9780863835476
1001 o Eiriau Jan Pienkowski Dylan Williams, 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859021699
Cyfres Smot: Smot yn Gweld y Byd Eric Hill 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9780850889840
Cyfres Sgerbyde: Trên Sgrech, Y Allan Ahlberg Dylan Williams, 01 Ionawr 1995 Hughes ISBN 9780852841785
Afanc Bach a'r Adlais Amy MacDonald 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961890
Wil y Smyglwr John Ryan 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961548
Cyfres Elfed: Elfed David Mckee Emily Huws, 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961647
Cyfres Tecwyn y Tractor:6. Tecwyn yn Teilo Margiad Roberts 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813283
Twm Chwe Chinio Inga Moore Roger Boore, 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855960589
Arth Bach Drwg John Richardson Emily Huws, 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961777
Arth Hen Jane Hissey 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961531
Perfformiad Anhygoel Gari Mochyn Mary Rayner 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961449
Cyfres Smot: Smot a Swyn y Nadolig Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859022610
Cyfres Gwesty Gwenda: Pen-Blwydd Hapus Mark Burgess 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961425
Cyfres Gwesty Gwenda: Ar Lan y Môr Mark Burgess 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961418
Cyfres Ici:2. Ici'r Ddôl a'r Jîp Melyn Elwyn Ioan 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862433475
Byd a Greodd Geraint, Y Ruth Brown Eleri Rogers, 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961906
Heddlu Cwm Cadno Graham Oakley 01 Ionawr 1995 Dref Wen ISBN 9781855961456
Mae Gen i Gân Leah Owen, Selwyn Griffith 01 Ionawr 1995 Curiad ISBN 9781897664704
Drws Dychymyg Elinor Davies 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9780850888034
Saer Swyn a Storïau Eraill o Gernyw, Y Tim Saunders 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859021989
Cawell o Bysgod Jean Pleming, 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940013
Chiz - Chwech o Ganeuon Huw Chiswell, Siân Lewis 01 Ionawr 1994 Curiad ISBN 9781897664407
Cyfres Fferm Bryn Gwynt:8. Disgyn i Fyny? Esgyn i Lawr? Emyr Wyn, 01 Ionawr 1994 Macdonald Young Books ISBN 9780750017602
Cyfres Fferm Bryn Gwynt:10. Un, Dau, Tri Emyr Wyn, 01 Ionawr 1994 Macdonald Young Books ISBN 9780750017626
Llyfr Lluniau Syndod y Pysgodyn Bach: Picnic Anferth, Y Gordon Stowell Elisabeth Roberts, 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410713
Llyfr Lluniau Syndod y Pysgodyn Bach: Joseff a'i Freuddwydion Gordon Stowell Elisabeth Roberts, 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410720
Llyfr Lluniau Syndod y Pysgodyn Bach: Diwrnod Hapus y Dyn Bach Gordon Stowell Elisabeth Roberts, 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410737
Llyfr Lluniau Syndod y Pysgodyn Bach: Dafydd y Bugail Gordon Stowell Elisabeth Roberts, 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410768
Llyfr Lluniau Syndod y Pysgodyn Bach: Arch Noa Gordon Stowell Elisabeth Roberts, 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410775
Cyfres Cyffro Canfod: Llysiau Pascale de Bourgoing, Gallimard Jeunesse Alwena Williams, 01 Ionawr 1994 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740123
Cyfres Cyffro Canfod: Llygoden, Y Sylvaine Jeunesse, Claude Delafosse, Sylvaine Perols Alwena Williams, 01 Ionawr 1994 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740642
Rhigwm Neu Ddau Eto Katie White 01 Ionawr 1994 Gwasg Gee ISBN 9780707402413
Blwyddyn Gron John Davies, Elinor Davies 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9780863831621
Gweddi'r Arglwydd i Blant Lois Rock Delyth Wyn, 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410850
Fuoch Chi 'Rioed yn Morio? Lis Morgan-Jones, 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781873649329
Cyfres Sefyll-i-Fyny: Fferm Rod Campbell 01 Ionawr 1994 Dref Wen ISBN 9781855961265
Llyfrau Dau Dau: Llyfr Bach Dwmplen Malwoden Mary Vaughan Jones 01 Ionawr 1994 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780901410375
Llyfrgell Lolipop: Anifeiliaid Anwes 01 Ionawr 1994 Llyfrau'r Ynys / Island Books ISBN 9780946593828
Llyfrgell Lolipop: Teganau 01 Ionawr 1994 Llyfrau'r Ynys / Island Books ISBN 9780946593873
Llyfrgell Lolipop: Yn y Cartref 01 Ionawr 1994 Llyfrau'r Ynys / Island Books ISBN 9780946593927
Llyfrgell Lolipop: Yn y Parc 01 Ionawr 1994 Llyfrau'r Ynys / Island Books ISBN 9780946593972
Cyfres Smot: Smot yn Gwneud Teisen Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859021262
Cyfres Smot: Llyfr Mawr Smot - Lliwiau, Siapiau a Rhifau Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859020241
Cyfres Gwyliwch Nhw'n Tyfu: Ebol Mary Ling Alwena Williams, 01 Ionawr 1994 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740604
Cyfres Gwyliwch Nhw'n Tyfu: Glöyn Byw Mary Ling Alwena Williams, 01 Ionawr 1994 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740611
Cyfres Gwyliwch Nhw'n Tyfu: Llwynog Mary Ling Alwena Williams, 01 Ionawr 1994 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740598
Llyfrau Sbonc Sam Tân: Llosgi Sbwriel Helen Lloyd 01 Ionawr 1994 Hughes ISBN 9780852841488
Llyfrau Sbonc Sam Tân: Bws yn y Ffos Helen Lloyd 01 Ionawr 1994 Hughes ISBN 9780852841471
Cyfres Geiriau Cyntaf: Llyfr Babandod - Teganau 01 Ionawr 1994 Llyfrau'r Ynys / Island Books ISBN 9780709708803
Cyfres Geiriau Cyntaf: Llyfr Babandod - yn y Cartref 01 Ionawr 1994 Llyfrau'r Ynys / Island Books ISBN 9780709708377
Cyfres Geiriau Cyntaf: Llyfr Babandod - Tu Allan 01 Ionawr 1994 Llyfrau'r Ynys / Island Books ISBN 9780709708810
Elfennau Llifon Hughes-Jones 01 Ionawr 1994 Curiad ISBN 9780000671752
Straeon Cymru:1. Gelert Elena Morus 01 Ionawr 1994 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812910
Wyddost Ti Beth Wnaeth Taid? Brian Smith 01 Ionawr 1994 Dref Wen ISBN 9781855961203
Gartre Gyda'r Plant Jill Murphy 01 Ionawr 1994 Dref Wen ISBN 9781855961050
Ci Bach Newydd, Y Laurence Anholt 01 Ionawr 1994 Dref Wen ISBN 9781855961296
Pengwin Olaf, Y Mick Inkpen Dylan Williams, 01 Ionawr 1994 Dref Wen ISBN 9781855961357
O, Eliffant! Nicola Smee 01 Ionawr 1994 Dref Wen ISBN 9781855961234
Llyfrau Bwrdd Smot Bach: Chwarae gyda Smot Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9780863832840
Llyfrau Bwrdd Smot Bach: Smot yn y Ffair Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9780863832741
Cyfres Llyfr Hawdd-i'w-Ddarllen Tomos y Tanc: Pyrsi - Hedfan Barcud Christopher Awdry 01 Ionawr 1994 Hughes ISBN 9780852841570
Cyfres Wini'r Wenynen:2. Wini ar y Siglen Siriol Griffiths 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862433208
Cyfres Wini'r Wenynen:1. Wini'r Wenynen Siriol Griffiths 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862433215
Llyfrau Darllen Hawdd: Postman Pat a'r Planhigion John Cunliffe 01 Ionawr 1994 Dref Wen ISBN 9781855961272
Cwningen Fach Ffŵ Michael Rosen 01 Ionawr 1994 Dref Wen ISBN 9781855961302
Cyfres Ici:1. Ici'r Ddôl a'r Blwch Postio Elwyn Ioan 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862433338
Wythnos Tomos Wyn Gwenda Thomas 01 Ionawr 1994 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741084
Cawell o Bysgod - Y Pysgodyn Mawr Jean Pleming, 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9780000776976
Chwedlau Grimm Dyddgu Owen, 01 Ionawr 1994 D. Brown a'i Feibion ISBN 9780905928463
Hanes Guto Gwningen a Benja Bwni Beatrix Potter Emily Huws, 01 Ionawr 1993 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9781870394123
Cyfres Gwerin Ewrop:7. Straeon ac Arwyr Gwerin yr Alpau Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1993 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812712
Cyfres Gwerin Ewrop:6. Straeon ac Arwyr Gwerin Groeg Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1993 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812590
Dewch i'r Wledd Arfon Wyn 01 Ionawr 1993 Curiad ISBN 9781897664100
Rhigymau Plant Peter Sidaway 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020906
Ych-A-Fi Roald Dahl Gwynne Williams, 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020029
Boed Noël Dyfed Wyn Edwards 01 Ionawr 1993 Curiad ISBN 9781897664308
Carol yr Alarch a Chaneuon Eraill Llifon Hughes-Jones 01 Ionawr 1993 Y Lolfa ISBN 9780862432898
Clap a Chân i Dduw (Geiriau) Eddie Jones, Falyri Jenkins 01 Ionawr 1993 Y Lolfa ISBN 9780862430603
Stori'r Geni - Hanes y Nadolig ar Lafar ac ar Gân Anne M. Jones, Helen W. Williams 01 Ionawr 1993 Curiad ISBN 9781897664353
Wil Jones, Nan a'r Gath Fawr Ddu Jenny Wagner Ann Jones, Emily Huws 01 Ionawr 1993 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930911
Cyfres Siarad â Duw:2. Diolch Charlotte Stowell, Gordon Stowell Mary Williams, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410331
Cyfres Siarad â Duw:1. Mae'n Ddrwg Gen I Charlotte Stowell, Gordon Stowell Mary Williams, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410324
Llyfrau Bwrdd y Plantos: Amser Jan Pienkowski 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020319
Llyfrau Bwrdd y Plantos: Maint Jan Pienkowski 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020265
Cyfres Llyfrau Jig-So: Bugail Da, Y Andreas Benda, Walter Jocobsen Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410294
Cyfres Llyfrau Bordyn: Pengwin Bach Patrick Yee 01 Ionawr 1993 Dref Wen ISBN 9781855961012
Cyfres Llyfrau Bordyn: Arth Fach Patrick Yee 01 Ionawr 1993 Dref Wen ISBN 9781855961029
Cyfres Pentref Glan y Llyn: Tŷ'r Dyn Cyfoethog Tim Dowley Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410485
Cyfres Pentref Glan y Llyn: Tŷ Pedr Tim Dowley Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410515
Cyfres Pentref Glan y Llyn: Tŷ'r Ferch oedd yn Marw Tim Dowley Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410478
Cyfres Pentref Glan y Llyn: Tŷ Cwrdd, Y Tim Dowley Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410492
Cyfres Pentref Glan y Llyn: Tŷ Llawn, Y Tim Dowley Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410461
Cyfres Pentref Glan y Llyn: Cwch Pedr Tim Dowley Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410508
Pethau Diddorol Rod Campbell 01 Ionawr 1993 Dref Wen ISBN 9781855960893
Llyfrau 'Index Board': Fy Llyfr Mynegai o Liwiau 01 Ionawr 1993 Llyfrau'r Ynys / Island Books ISBN 9781853613661
Llyfrau 'Index Board': Fy Llyfr Mynegai o Siapiau 01 Ionawr 1993 Llyfrau'r Ynys / Island Books ISBN 9781853613654
Cyfres Cyffro Canfod: Hedfan Donald Grant Alwena Williams, 01 Ionawr 1993 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740307
Cyfres Cyffro Canfod: Cathod Pascal De Bourgoing, Henri Galeron Alwena Williams, 01 Ionawr 1993 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740079
Cyfres Cyffro Canfod: Eirth Laura Bour Alwena Williams, 01 Ionawr 1993 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740284
Cyfres Cyffro Canfod: Deinosoriaid Claude Delafosse, James Prunier, Henri Galeron Alwena Williams, 01 Ionawr 1993 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740291
Cyfres Cyffro Canfod: Blodau Claude Delafosse, Rene Mettler Alwena Williams, 01 Ionawr 1993 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740260
Cyfres Golwg Gyntaf: Maint 01 Ionawr 1993 Dref Wen ISBN 9781855960862
Cyfres Siarad â Duw:3. Os Gweli Di'n Dda Charlotte Stowell, Gordon Stowell Mary Williams, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410317
Llyfrau Sbonc Sam Tân: Mwg heb Dân Helen Lloyd 01 Ionawr 1993 Hughes ISBN 9780852841358
Llyfrau Sbonc Sam Tân: Tân yn y Drenewydd Helen Lloyd 01 Ionawr 1993 Hughes ISBN 9780852841365
Cyfres Llyfr Hawdd-i'w-Ddarllen Joshua Jones: Joshua Jones - Achub Fferm Joe Janine Amos 01 Ionawr 1993 Hughes ISBN 9780852841389
Cyfres Llyfr Hawdd-i'w-Ddarllen Joshua Jones: Joshua Jones - Y Ddawns De Janine Amos 01 Ionawr 1993 Hughes ISBN 9780852841396
Stori Iesu Eira Reeves Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410355
Cyfres Smot: Smot yn Mynd i'r Coed Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020258
Dynion Bach Od,Y Mary Vaughan Jones 01 Ionawr 1993 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930003
Babi Mei Michael Foreman Mari Llwyd, 01 Ionawr 1993 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930270
Ble Mae Twm Twrch? Richard Llwyd Edwards 01 Ionawr 1993 Y Lolfa ISBN 9780862433000
Dechrau'r Ysgol Janet Ahlberg, Allan Ahlberg Elisabeth Davies, 01 Ionawr 1993 Dref Wen ISBN 9781855961043
Cyfres Smot: Llyfr Smot a Fi Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020616
Cyfres Siarad a Duw: Mae'n Ddrwg Gen I; Diolch; Os Gweli Di'n Dda Charlotte Stowell, Gordon Stowell Mary Williams, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9780000473165
Cyfres Un o Lyfrau Tedi Twt: Diwrnod Gwyntog, Y Leslie J. Francis, Nicola M. Slee Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9780564086658
Cyfres Un o Lyfrau Tedi Twt: Bore Braf, Y Leslie J. Francis, Nicola M. Slee Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9780564086757
Cyfres Un o Lyfrau Tedi Twt: Mynd am Dro Leslie J. Francis, Nicola M. Slee Elisabeth James, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9780564086856
Cyfres y Llygod: Theatr Llygod Michelle Cartlidge 01 Ionawr 1993 Dref Wen ISBN 9781855960794
Cyfres y Llygod: Llygod Cloc Michelle Cartlidge 01 Ionawr 1993 Dref Wen ISBN 9781855960787
Cyfres y Llygod: Tai'r Llygod Michelle Cartlidge 01 Ionawr 1993 Dref Wen ISBN 9781855960770
Hud y Mabinogi Rhiannon Ifans 01 Ionawr 1993 Y Lolfa ISBN 9780862431259
Cyfres Tecwyn y Tractor:5. Tecwyn a'r Bêls Mawr Margiad Roberts 01 Ionawr 1993 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812699
Cyfres Sgerbyde: Breuddwydion Deinosor Allan Ahlberg, Andre Amstutz Dylan Williams, 01 Ionawr 1993 Hughes ISBN 9780852841426
Cyfres Sgerbyde: Siop Anifeiliaid, Y Allan Ahlberg, Andre Amstutz Dylan Williams, 01 Ionawr 1993 Hughes ISBN 9780852841419
Dim Nawr, Deio David McKee Mari Llwyd, 01 Ionawr 1993 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930225
Pam Mae'r Ddraig yn Goch Eleri Davies 01 Ionawr 1993 Y Lolfa ISBN 9780862432997
Trafferth Mam ... Babette Cole Emily Huws, 01 Ionawr 1993 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930126
Cyfres y Chwirligwgan Hud: Tŷ Newydd Brian Helen Lloyd 01 Ionawr 1993 Dref Wen ISBN 9781855960954
Cyfres y Chwirligwgan Hud: Chwilio am Drysor Helen Lloyd 01 Ionawr 1993 Dref Wen
Cyfres Tecwyn y Tractor:4. Tecwyn ar y Traeth Margiad Roberts 01 Ionawr 1993 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812576
Fy Meibl Cyntaf - Storiau o'r Beibl Kenneth N. Taylor Margaret Cynfi, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410140
Cyfres Gwerin Ewrop:4. Straeon ac Arwyr Gwerin Norwy Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1992 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812200
Cyfres Gwerin Ewrop:5. Straeon ac Arwyr Gwerin Iwerddon Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1992 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812361
Dewch i Adrodd Eto Selwyn Griffith 01 Ionawr 1992 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000271358
Byd o Gân E. Olwen Jones Dyfed Wyn Edwards 01 Ionawr 1992 Curiad ISBN 9781897664001
Stori'r Preseb Robat Arwyn 01 Ionawr 1992 Y Lolfa ISBN 9780862432836
Chwedl Taliesin Gwyn Thomas, 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311127
Mabinogi, Y Gwyn Thomas 01 Ionawr 1992 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308752
Fflat Huw Puw a Cherddi Eraill J. Glyn Davies 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863838422
Cyfres Cyffro Canfod: Adar Rene Mettler, Claude Delafosse Alwena Williams, 01 Ionawr 1992 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740062
Pwy Wnaeth y Sêr Uwchben? Arfon Wyn 01 Ionawr 1992 Curiad ISBN 9781897664056
Cyfres Gwerin Ewrop:3. Straeon ac Arwyr Gwerin Llydaw Sylvia Prys Jones, Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1992 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812194
Ar y Noson y Ganwyd Crist (Cerddoriaeth) Roger Stepney, Julia Stepney Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9781853570643
Ar y Noson y Ganwyd Crist (Geiriau) Roger Stepney, Julia Stepney Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9781853570636
Cyfres Hopcyn: Hopcyn a'r Twnnel Mawr Lucy Kincaid 01 Ionawr 1992 Dref Wen ISBN 9781855960527
Begw'r Iâr yn Mynd am Dro Pat Hutchins Mary Vaughan Jones, 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863838484
Seren Newydd Gareth Glyn, Eleri Cwyfan 01 Ionawr 1992 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426650
Cyfres yr Arth Bach Gwyn: Mordaith yr Arth Bach Gwyn Hans de Beer Juli Paschalis, 01 Ionawr 1992 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740246
Llyfr Mawr yr Anifeiliaid Claudia Zeff Berian Williams, 01 Ionawr 1992 Dref Wen ISBN 9780000178565
Llyfrau Dychymyg: Hud a Lledrith Pam Adams Gwenan Williams, 01 Ionawr 1992 Child's Play ISBN 9780859536974
Cyfres Sefyll-i-Fyny: Fy Ffrindiau yn yr Ardd Rod Campbell 01 Ionawr 1992 Dref Wen ISBN 9781855960473
Cyfres Smot: Nadolig Cyntaf Smot Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780850886894
Cyfres Gwyliwch Nhw'n Tyfu: Cath Fach Angela Royston Alwena Williams, 01 Ionawr 1992 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740192
Cyfres Gwyliwch Nhw'n Tyfu: Ci Bach Angela Royston Alwena Williams, 01 Ionawr 1992 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740185
Cyfres Gwyliwch Nhw'n Tyfu: Hwyaden Angela Royston Alwena Williams, 01 Ionawr 1992 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740215
Cyfres Gwyliwch Nhw'n Tyfu: Llyffant Angela Royston Alwena Williams, 01 Ionawr 1992 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740208
Llawlyfr Doctor Sargl ar Dywydd y Ddaear Jeanne Willis Dylan Williams, 01 Ionawr 1992 Dref Wen ISBN 9781855960688
Dwi'n Dod ar dy ÔL Di! Tony Ross Dylan Williams, 01 Ionawr 1992 Dref Wen ISBN 9781855960497
Cyfres Alffi: Llyfr Mawr Straeon Alffi yn yr Awyr Agored Shirley Hughes Tegwyn Jones, 01 Ionawr 1992 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930218
Cyfres Llyfrau Sam Tân: Mellt a Gwisg Ffansi Rob Lee Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1992 Hughes ISBN 9780852841204
Dwi'n Hoffi Llyfrau Anthony Browne Emily Huws, 01 Ionawr 1992 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930669
Llyfrau Dychymyg: Mi Dybiais Weled Pam Adams, Ceri Jones Gwenan Williams, 01 Ionawr 1992 Child's Play ISBN 9780859536967
Hen Fwli Mawr Gwenan Williams, 01 Ionawr 1992 Child's Play ISBN 9780859536912
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Abraham Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410195
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Abraham Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9780000778239
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Dorcas Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410201
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Hanna Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9780000778246
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Hanna Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410218
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Ioan Fedyddiwr Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410225
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Jona Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410232
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Paul Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410249
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Pedr Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410256
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Ruth Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9780000778222
Cyfres Llyfr y Pysgodyn Bach am Bobl y Beibl: Ruth Gordon Stowell Elisabeth James, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410263
Cyfres Damhegion yr Iesu: Ddafad Goll, Y Meryl Doney 01 Ionawr 1992 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898792
Cyfres Damhegion yr Iesu: Dieithryn Caredig, Y Meryl Doney 01 Ionawr 1992 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898808
Cyfres Damhegion yr Iesu: Tad Cariadlon, Y Meryl Doney 01 Ionawr 1992 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898815
Cyfres Damhegion yr Iesu: Ddau Dŷ, Y Meryl Doney 01 Ionawr 1992 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898822
Cyfres yr Arth Bach Gwyn: Arth Bach Gwyn, Yr Hans de Beer Juli Paschalis, 01 Ionawr 1992 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740222
Cyfres Tecwyn y Tractor:2. Tecwyn yn Aredig Margiad Roberts 01 Ionawr 1992 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812279
Cyfres Hopcyn: Hopcyn a'r Diwrnod Gwyntog Lucy Kincaid 01 Ionawr 1992 Dref Wen ISBN 9781855960534
Cyfres Cloriau Cacwn Joshua Jones:10. Lladd Gwair Olivia Madden Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1992 Hughes ISBN 9780852841068
Cyfres Cloriau Cacwn Joshua Jones:11. Bwmyr y Parot Olivia Madden Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1992 Hughes ISBN 9780852841075
Cyfres Cloriau Cacwn Joshua Jones:9. Gee Ceffyl Bach Olivia Madden Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1992 Hughes ISBN 9780852841051
Cyfres Cloriau Cacwn Joshua Jones:12. Helfa Drysor Olivia Madden Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1992 Hughes ISBN 9780852841082
Cyfres yr Arth Bach Gwyn: Ffrind i'r Arth Bach Gwyn Hans de Beer Juli Paschalis, 01 Ionawr 1992 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740239
Chwedlau Siôn ac Eleri John E. Williams 01 Ionawr 1992 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812286
Dewch i Adrodd Selwyn Griffith 01 Ionawr 1992 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000571960
Cyfres Ifan Bifan: Pen-Blwydd Hapus, Ifan Bifan! Gunilla Bergstrom Juli Paschalis, 01 Ionawr 1991 Dref Wen ISBN 9781855960152
Cyfres Ifan Bifan: Ifan Bifan wrth ei Fodd Gunilla Bergstrom Juli Paschalis, 01 Ionawr 1991 Dref Wen ISBN 9781855960145
Cyfres Llyfrau Sam Tân: Gwyddonydd Bach, Y Diane Wilmer Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1991 Hughes ISBN 9780852840658
Cyfres Balchder: Glanhawr y Stryd Annie Kubler Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859536714
Gawn Ni Stori? 4 John Owen Huws 01 Ionawr 1991 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811791
Ysbrydion Clwyd Eirlys Gruffydd 01 Ionawr 1991 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811951
Cyfres Gwerin Ewrop:1. Straeon ac Arwyr Gwerin yr Alban Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1991 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812019
Cyfres Cyffro Canfod: Dan y Ddaear Gallimard Jeunesse, Pascale de Bourgoing Alwena Williams, 01 Ionawr 1991 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740093
Cyfres Cyffro Canfod: Ŵy, Yr Gallimard Jeunesse, Pascale de Bourgoing Alwena Williams, 01 Ionawr 1991 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740178
Cyfres Cyffro Canfod: Fuwch Goch Gota, Y Gallimard Jeunesse, Pascale de Bourgoing Alwena Williams, 01 Ionawr 1991 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740147
Cyfres Cyffro Canfod: Ffrwythau Gallimard Jeunesse, Pascale de Bourgoing Alwena Williams, 01 Ionawr 1991 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740109
Cyfres Cyffro Canfod: Goeden, Y Gallimard Jeunesse, Pascale de Bourgoing Alwena Williams, 01 Ionawr 1991 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740154
Cyfres Cyffro Canfod: Lliwiau Gallimard Jeunesse, Pascale de Bourgoing Alwena Williams, 01 Ionawr 1991 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740116
Cyfres Cyffro Canfod: Castell, Y Claude De La Fosse, Claude Millet, Denise Millet Alwena Williams, 01 Ionawr 1991 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9780861740130
Gwreichion Gwynne Williams 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780850882315
Cyfres Gwerin Ewrop:2. Straeon ac Arwyr Gwerin Catalunya Myrddin ap Dafydd, Esyllt Lawrence 01 Ionawr 1991 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812057
'Ffwrdd â Ni Gwilym Thomas 01 Ionawr 1991 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930959
Mil ac Un o Nosau Arabia Islwyn Ffowc Elis 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863835742
Hwyl Gyda'r Wyddor (Set) Bethan Hughes 01 Ionawr 1991 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780000677518
Careiau Hud, Y Audrey Wood Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859534949
Cyfres Llyfrau Sam Tân: Ysgubor ar Dân Caroline Hill-Trevor Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1991 Hughes ISBN 9780852840818
Llyfrau Bwrdd Smot Bach: Smot yn yr Ardd Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863837555
Llyfrau Bwrdd Smot Bach: Bocs Teganau Smot Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863837609
Llyfrau Bwrdd Smot Bach: Smot yn y Tŷ Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863837500
Cyfres Trellygod: Becws, Y Joanne Barkan Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859537025
Cyfres Trellygod: Ysgol, Yr Joanne Barkan Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859537001
Cyfres Trellygod: Swyddfa'r Post Joanne Barkan Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859537018
Cyfres Trellygod: Orsaf Dân, Yr Joanne Barkan Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859537032
Cyfres Balchder: Pencampwr, Y Pencampwr Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859536707
Troi a Thro! Richard Fowler Ieuan Griffith, 01 Ionawr 1991 Hughes ISBN 9780852841044
Cyfres Smot: Smot yn Mynd i'r Parc Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863837777
Cyfres Alffi: Noson yn Nhŷ Alffi Shirley Hughes Tegwyn Jones, 01 Ionawr 1991 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780901410986
Seirff y Swltan Lorna Turpin Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859536905
Balwnia Audrey Wood Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859534925
Roedd Deg yn Cysgu'n Iach Pam Adams Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859534901
Mrs Mochyn a'r Sos Coch Mary Rayner Emily Huws, 01 Ionawr 1991 Dref Wen ISBN 9781855960077
Beth Wyf Fi? Audrey Wood Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859534956
Cathod Bach Ofnus Audrey Wood Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859536851
Brenhines y Dannedd Audrey Wood Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859536875
Llawlyfr Doctor Sargl ar Deithbethau'r Ddaear Jeanne Willis Dylan Williams, 01 Ionawr 1991 Dref Wen ISBN 9781855960282
Llyfr Rheolau Aur Calfin Cwningen Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859536660
Ochr Arall i'r Byd, Yr Arlette Lavie Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859536653
Dywysoges a'r Ddraig, Y Audrey Wood Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859534932
Cyfres Alffi: Llyfr Mawr Alffi a Lili Mei Shirley Hughes Tegwyn Jones, 01 Ionawr 1991 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930409
Cyfres Llyfrau Sam Tân: Allwedd ar Goll Elizabeth Laird Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1991 Hughes ISBN 9780852840849
Cyfres y Dyn Papur Newydd:5. Trysor Dylan Williams 01 Ionawr 1991 Y Lolfa ISBN 9780862432348
Cyfres y Dyn Papur Newydd:6. Goedwig, Y Dylan Williams 01 Ionawr 1991 Y Lolfa ISBN 9780862432355
Cyfres Teulu Mawr y Byd: Cyfraith a Threfn Pam Adams Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859534840
Cyfres Teulu Mawr y Byd: Hil a Lliw Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859534758
Cyfres Llyfrau Sam Tân: Modrwy Anti Joseffina Rob Lee Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1991 Hughes ISBN 9780852841105
Cyfres Diwrnod o Waith: Gwaith Dyn Frank Endersby Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859536721
Plymwr, Y Frank Endersby Gwenan Williams, 01 Ionawr 1991 Child's Play ISBN 9780859536738
Cyfres Cloriau Cacwn Tomos y Tanc a'i Gyfeillion:5. Disl Du, Y W. Awdry Jini Owen, Brenda Wyn Jones 01 Ionawr 1991 Hughes ISBN 9780852841006
Cyfres Cloriau Cacwn Tomos y Tanc a'i Gyfeillion:8. Pyrsi a Harold W. Awdry Jini Owen, Brenda Wyn Jones 01 Ionawr 1991 Hughes ISBN 9780852841020
Teulu Twm Dafydd Guto Ifan 01 Ionawr 1991 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740551
Cyfres Cloriau Cacwn Slici a Slac:1. Stori Samson Elizabeth Laird, Peter Lawson Eiry Palfrey, 01 Ionawr 1991 Hughes ISBN 9780852840894
Cyfres Guto:2 Guto Col Tar yn y Garej (Set) Angharad Tomos 01 Ionawr 1991 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780000677365
Cerwyn Corrach Gerallt Lloyd Owen 01 Ionawr 1991 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740643
ABC Doniol, Yr Tegwyn Jones 01 Ionawr 1991 Y Lolfa ISBN 9780862432553
Rala La La - Caneuon o Wlad y Rwla Mair Tomos Ifans 01 Ionawr 1991 Y Lolfa ISBN 9780862432539
Twm Tomato a'r Crocodeil (Set) Mal Humphreys 01 Ionawr 1991 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780000677716
Cyfres Cloriau Cacwn Tomos y Tanc a'i Gyfeillion:6. Sôn am Helynt W. Awdry Jini Owen, Brenda Wyn Jones 01 Ionawr 1991 Hughes ISBN 9780852841013
Cyfres Guto:2. Guto Col Tar yn y Garej Angharad Tomos 01 Ionawr 1991 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780907551034
Cyfres Straeon Gwerin y Gwledydd: Ticatw, Yr Esgimo Bach Dewr Morfudd Strange 01 Ionawr 1990 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811357
Cyfres Storïau'r Anifeiliaid: Stori'r Bioden - Iesu a Sacheus Nick Butterworth, Mick Inkpen Christine James, 01 Ionawr 1990 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781850490838
Cyfres Fferm Tŷ-Gwyn: Gwlan Jemeima Jill Dow 01 Ionawr 1990 Dref Wen ISBN 9781855960008
Mae Gen i Gyfrinach Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play
Caneuon Sobin Megan Morris 01 Ionawr 1990 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000676849
Straeon Gwydion Dewi Tomos 01 Ionawr 1990 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811494
Dail Tregarth T. Gwynn Jones 01 Ionawr 1990 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740384
Penillion y Plant T. Llew Jones 01 Ionawr 1990 Gwasg Gomer ISBN 9780863836886
Cyfri'r Plant Annie Kubler Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534833
Cyfres y Dyn Papur Newydd:2. Garddio Dylan Williams 01 Ionawr 1990 Y Lolfa ISBN 9780862432058
Leisa - Y Gath Fach Ryfedd Margaret G. Griffiths 01 Ionawr 1990 Gwasg Cambria ISBN 9780900439513
Pawb yn Barod? Selwyn Griffith 01 Ionawr 1990 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740599
Chwedlau'r Brenin Arthur Rhiannon Ifans 01 Ionawr 1990 Y Lolfa ISBN 9780862432096
Cyfres Teulu Mawr y Byd: Henoed, Yr Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534772
Cyfres Teulu Mawr y Byd: Anabl, Yr Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534765
Cyfres Straeon Gwerin y Gwledydd: Crwban a'r Goeden Ryfeddol, Y Joanna Troughton Morfudd Strange, 01 Ionawr 1990 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811425
Aros am y Babi Frank Endersby 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534857
Pysgodyn Bach yn Gweld y Byd, Y Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534802
Yn y Goedwig / in the Forest Tony Wells 01 Ionawr 1990 Dref Wen ISBN 9780946962815
'Rwyf Fi yn Byw... Pam Adams Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534871
Sami Sinsir Pam Adams Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534819
ABC Hwyl Plant Bach Eiddwen Davies 01 Ionawr 1990 Gwasg Gomer ISBN 9780863834851
Cyfres Alffi: Alffi'n Cyrraedd Gyntaf Shirley Hughes Tegwyn Jones, 01 Ionawr 1990 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930102
Glenda'r Garrai Fach Glên Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534796
Iorwerth a'r Eliffant Val Biro Emily Huws, 01 Ionawr 1990 Dref Wen ISBN 9781855960053
Bywyd Cerddorol Gwstaf Gwadd Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534970
Hyd a Lled Pam Adams Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534826
Cyfres Light Reading: Chwarae Gartref John Light Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859536509
Cyfres Light Reading: Pawb yn Coginio! John Light Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859536516
Cyfres Light Reading: Mae'n Braf Allan John Light Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859536523
Cyfres Light Reading: Gweithio Gartref John Light Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859536530
Cyfres Light Reading: Siôn y Gyrrwr Sionc John Light Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859536547
Cyfres Light Reading: Ar Lan y Môr John Light Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859536554
Cyfres Light Reading: Torri Twll John Light Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859536561
Cyfres Light Reading: Tynnu Lluniau John Light Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859536578
Cyfres Elwyn Arth: Neclis Coll, Y Geoffrey Alan 01 Ionawr 1990 Dref Wen ISBN 9780946962921
Iolo a'r Llythrennau Groeg David Greenslade 01 Ionawr 1990 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811692
Cyfres Migl a Magl:6. Migl a Magl yn Mynd i'r Lleuad Brian Anson Steve Eaves, 01 Ionawr 1990 Y Lolfa ISBN 9780862432157
Cyfres Migl a Magl:5. Migl a Magl yn Trin Gwallt Brian Anson Steve Eaves, 01 Ionawr 1990 Y Lolfa ISBN 9780862432140
Cyfres Llyfrau Sam Tân: Ffynnon y Parc Diane Wilmer, Nia Ceidiog 01 Ionawr 1990 Hughes ISBN 9780852840832
Cyfres y Dyn Papur Newydd:1. Cloc, Y Dylan Williams 01 Ionawr 1990 Y Lolfa ISBN 9780862432041
Cyfres Teulu Mawr y Byd: Pobl Arbennig Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534789
Cyfres Child's Play: Hen Ŵr Mwyn Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859531603
Cyfres Child's Play: O Filwr, Filwr, Wnei Di 'Mhriodi I? Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859531610
Iolo a'i Farcud Coch David Greenslade 01 Ionawr 1990 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811708
Iâr Fach a Ddysgodd Nofio, Yr Paul Adshead Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534987
Motyn Shirley Hughes Tegwyn Jones, 01 Ionawr 1990 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930751
Storïau Hans Andersen Elfyn Pritchard, 01 Ionawr 1990 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394802
Gwên Caradog y Crocodeil Anne Parry Jones 01 Ionawr 1990 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9780947694623
Llygoden Fach, Y Mefus Coch Aeddfed, Yr Arth Fawr Lwglyd, Y Audrey Wood, Don Wood Gwenan Williams, 01 Ionawr 1990 Child's Play ISBN 9780859534963
Cyfres Storïau'r Anifeiliaid: Stori'r Llygoden - Iesu a'r Storm Nick Butterworth, Mick Inkpen Christine James, 01 Ionawr 1990 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781850490821
Cyfres Storïau'r Anifeiliaid: Stori'r Gath - Iesu Mewn Priodas Nick Butterworth, Mick Inkpen Christine James, 01 Ionawr 1990 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781850490814
Cyfres y Dyn Papur Newydd:4. Gwyliau Da Dylan Williams 01 Ionawr 1990 Y Lolfa ISBN 9780862432195
Cyfres y Dyn Papur Newydd:3. Bodo Parcie Mawr Dylan Williams 01 Ionawr 1990 Y Lolfa ISBN 9780862432188
Cyfres Llyfrau Sam Tân: Cath Mewn Coeden Caroline Hill-Trevor Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1990 Hughes ISBN 9780852840801
Cyfres Guto:1. Guto Col Tar Angharad Tomos 01 Ionawr 1990 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780907551027
Cyfres Guto:1. Guto Col Tar (Set) Angharad Tomos 01 Ionawr 1990 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780000677495
Drama'r Nadolig Gwyn Thomas 01 Rhagfyr 1989 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780000671639
Cyfres Storïau'r Meistr: Deg Darn Arian, Y Nick Butterworth, Mick Inkpen Edmund T. Owen, 01 Ionawr 1989 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781850490579
Cyfres Storïau'r Meistr: Ffermwr Cyfoethog, Y Nick Butterworth, Mick Inkpen Edmund T. Owen, 01 Ionawr 1989 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490593
Cyfres Storïau'r Meistr: Porth Bychan, Y Nick Butterworth, Mick Inkpen Edmund T. Owen, 01 Ionawr 1989 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490609
Darnau Difyr J. Eirian Davies 01 Ionawr 1989 Gwasg Gee ISBN 9780707401683
Patapan Llifon Hughes-Jones 01 Ionawr 1989 Y Lolfa ISBN 9780862431884
Dewi - Dyma dy Fywyd Anwen Hughes 01 Ionawr 1989 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9781853570292
Comics Cadwgan Elwyn Ioan 01 Ionawr 1989 Y Lolfa ISBN 9780862431976
Mwy o Glap a Chân - Llyfryn Geiriau Eddie Jones 01 Ionawr 1989 Y Lolfa ISBN 9780862431921
Cyfres Alffi: Alffi'n Rhoi Help Llaw Shirley Hughes Tegwyn Jones, 01 Ionawr 1989 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780901410993
Llyfrau Bwrdd Smot Bach: Smot yn Edrych ar Eiriau Croes Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1989 Gwasg Gomer ISBN 9780863835155
Llyfrau Bwrdd Smot Bach: Smot yn Rhifo o 1 i 10 Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1989 Gwasg Gomer ISBN 9780863835056
Llyfrau Bwrdd Smot Bach: Smot yn Edrych ar y Tywydd Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1989 Gwasg Gomer ISBN 9780863835100
Cyfres Alffi: Traed Alffi Shirley Hughes Tegwyn Jones, 01 Ionawr 1989 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930157
Cyfres Child's Play: Mi Wn am Hen Wreigan a Lyncodd Bry' Gwenan Williams, 01 Ionawr 1989 Child's Play ISBN 9780859531573
Cyfres Child's Play: Fferm Ewyrth Ifan Gwenan Williams, 01 Ionawr 1989 Child's Play ISBN 9780859531580
Cyfres Child's Play: Hwn yw y Tŷ Drws Nesa' Gwenan Williams, 01 Ionawr 1989 Child's Play ISBN 9780859531597
Storïau Gerallt: yn y Caffi Ann Tegwen Hughes 01 Ionawr 1989 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394758
Storïau Gerallt: Helpu Dad Ann Tegwen Hughes 01 Ionawr 1989 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394703
Storïau Gerallt: Dyma Gerallt Ann Tegwen Hughes 01 Ionawr 1989 Gwasg Dwyfor
Storïau Gerallt: Siopa Mewn Wigwam Ann Tegwen Hughes 01 Ionawr 1989 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394604
Cyfres Straeon Gwerin y Gwledydd: Gwningen yn Cipio'r Tân, Y Morfudd Strange 01 Ionawr 1989 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811203
Iorwerth a'r Môr-Ladron Val Biro Emily Huws, 01 Ionawr 1989 Dref Wen ISBN 9780946962693
Dechrau Dysgu/First Learning: Geiriau Croes/Opposites Jenny Tyler, Robyn Gee Loreen Williams, 01 Ionawr 1989 Dref Wen ISBN 9780946962440
Cyfres Anifeiliaid Anwes:1. Pip ac Euryn y Pysgod Aur Morfudd Strange 01 Ionawr 1989 Y Lolfa ISBN 9780862431938
Cyfres Anifeiliaid Anwes:3. Moc y Mochyn Cwta Morfudd Strange 01 Ionawr 1989 Y Lolfa ISBN 9780862431952
Cyfres Anifeiliaid Anwes:2. Cribin Crwban Morfudd Strange 01 Ionawr 1989 Y Lolfa ISBN 9780862431945
Cyfres Migl a Magl:3. Migl a Magl yn Chwarae Cuddio Brian Anson Steve Eaves, 01 Hydref 1988 Y Lolfa ISBN 9780862431709
Cyfres Migl a Magl:2. Migl a Magl yn Mynd ar Daith Brian Anson Steve Eaves, 01 Mai 1988 Y Lolfa ISBN 9780862431617
Ffitian Ffatian Falyri Jenkins 01 Ebrill 1988 Y Lolfa ISBN 9780862431570
Wigwam Cyntaf, Y Eurgain Fowler 01 Mawrth 1988 Gwasg Cambria ISBN 9780900439421
Sam Tân - Tân Gwyllt Diane Wilmer Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1988 Hughes ISBN 9780852840573
Sam Tân - Y Goelcerth Diane Wilmer Nia Ceidiog, 01 Ionawr 1988 Hughes ISBN 9780852840580
Gofidiau Patsi Hywel D. Lewis 01 Ionawr 1988 Gwasg Gee ISBN 9780707401478
Lleisiau Plant Jennie Gordon 01 Ionawr 1988 Gwasg Gomer ISBN 9780863834981
Culhwch ac Olwen Gwyn Thomas, 01 Ionawr 1988 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310069
Cyfres Smot: Pasg Cynta Smot Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1988 Gwasg Gomer ISBN 9780863833946
Gorila Anthony Browne Emily Huws, 01 Ionawr 1988 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930416
Cyfres Migl a Magl:1. Migl a Magl Brian Anson Steve Eaves, 01 Ionawr 1988 Y Lolfa ISBN 9780862431600
Llyfrau'r Tymhorau: Huw yn yr Hydref Mary Williams 01 Ionawr 1988 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639952
Llyfrau'r Tymhorau: Guto yn y Gaeaf Mary Williams 01 Ionawr 1988 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639969
Llyfrau'r Tymhorau: Gwen yn y Gwanwyn Mary Williams 01 Ionawr 1988 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639976
Llyfrau'r Tymhorau: Heledd yn yr Haf Mary Williams 01 Ionawr 1988 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639983
Helo Blant 2 Theo Roberts 01 Ionawr 1988 Theo Roberts ISBN 9780000672278
Hwyl a Mawl Hawys Glyn James 01 Ionawr 1987 Y Lolfa ISBN 9780862431303
Caneuon Llifon Llifon Hughes-Jones 01 Ionawr 1987 Y Lolfa ISBN 9780862431464
Cyfres Smot: Smot ar y Fferm Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1987 Gwasg Gomer
Llwyfan y Plant Selwyn Griffith 01 Medi 1986 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000672759
Hwiangerddi Menna Bennet Joynson Elen Ogwen 01 Ionawr 1986 Mudiad Ysgolion Meithrin ISBN 9780000177438
Mannau Mwyn a Cherddi Eraill i Blant, Y W. Rhys Nicholas 01 Ionawr 1986 T? John Penri ISBN 9780903701761
Duw gyda Ni - Nadolig Hapusach Sheila Dunn Kathleen Rees Hughes, Rhian Hughes Jones 01 Ionawr 1986 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639617
Llety, Y - Drama ar Gyfer y Nadolig Kathleen Martin Kathleen Rees Hughes, Rhian Hughes Jones 01 Ionawr 1986 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639648
Dim Ond...Y Dechrau Joan Hardy Kathleen Rees Hughes, Rhian Hughes Jones 01 Ionawr 1986 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639631
Cerddi'r Coed D.J. Thomas 01 Ionawr 1985 Gwasg Taf ISBN 9780948469015
Teulu Hendre Doman Ieuan Parri 01 Ionawr 1985 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863810411
Seren y Bore Sarah Chadwick 01 Ionawr 1985 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639211
Jona - Drama i Blant John Dempster 01 Ionawr 1985 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639198
Noa - Drama i Blant John Dempster 01 Ionawr 1985 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639372
Unwaith Fe Ddaeth Cariad - Drama gyda Charolau Christine Johnston 01 Ionawr 1985 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639204
Seren Ddisglair - Drama Nadolig Kathleen Martin 01 Ionawr 1985 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639365
Cyfres Rwdlan:5. Llipryn Llwyd (Set) 01 Ionawr 1985 Cwmni Recordiau Sain ISBN 9780000677488
Caneuon y Creaduriaid Falyri Jenkins 01 Ionawr 1985 Y Lolfa ISBN 9780862431020
Odyssews ar Ynys y Wrach a Chwedlau Groegaidd Eraill Juli Phillips 01 Ionawr 1984 Dref Wen ISBN 9780904910865
Rahel, Reuben a Iesu Anne C. Chattaway Kathleen Rees Hughes, Rhian Hughes Jones 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639044
Crist a'r Goeden Nadolig Siân Megan Kathleen Rees Hughes, Rhian Hughes Jones 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol
Sêr-Deithiwr, Y - Drama Nadolig Nigel Sustins 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639037
Cwestiwn ar Gyfer y Byd - Drama Nadolig Josephine Carol 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639068
Modrwy y Gaethferch - Drama Nadolig Josephine Carol 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639082
Chwilio am Seren - Drama Nadolig Nigel Sustins 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639129
Nadolig y Sipsiwn - Drama'r Nadolig Sheila Dunn 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639136
Nadolig Bohemaidd - Drama Nadolig Lorna Bumphrey 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639143
Tri Gŵr a Seren - Drama ar Gyfer y Nadolig Kathleen Martin 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639150
Os Gwelwch yn Dda Beth Yw'r Nadolig? Kathleen Martin Kathleen Rees Hughes, Rhian Hughes Jones 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639167
Gwyliau yn Jerwsalem - Drama ar Gyfer y Pasg Nigel Sustins Kathleen Rees Hughes, Rhian Hughes Jones 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639105
Pob Peth Da O'n Hamgylch Roberta Powell Kathleen Rees Hughes, Rhian Huws Jones 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639099
Blwch, Y Arwel Hughes, Dyfed Glyn Jones 01 Ionawr 1984 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426599
Dysgu Cyfrif 1 - 10 Wil Rowlands 01 Ionawr 1984 Gwasg Cambria ISBN 9780900439179
Cyfres Cadwgan:4. Peiriant Golchi, Y Tegwyn Jones 01 Ionawr 1984 Y Lolfa ISBN 9780862430887
Cyfres Cadwgan:3. Sioned yn Tisian Tegwyn Jones 01 Ionawr 1984 Y Lolfa ISBN 9780862430870
Dwy Fil o Flynyddoedd yn Rhy Hwyr? John Dempster Kathleen Rees Hughes, Rhian Hughes Jones 01 Ionawr 1984 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol ISBN 9780947639051
Storïau Mawr y Byd T. Rowland Hughes 01 Ionawr 1984 Gwasg Gomer ISBN 9780863830228
Cyfres Cymeriadau'r Hen Destament: Daniel Einir Jones 01 Rhagfyr 1983 Gwasg Mynydd Mawr ISBN 9781850120087
Cyfres y Pysgodyn Bach: Iesu yn Fyw Gordon Stowell 01 Hydref 1983 Dref Wen ISBN 9780904910681
Samson Harry Bishop Einir Jones, 01 Ionawr 1983 Gwasg Mynydd Mawr ISBN 9781850120063
Samuel Harry Bishop Einir Jones, 01 Ionawr 1983 Gwasg Mynydd Mawr ISBN 9781850120070
Cyfres Ifan Bifan: Beth Sy'n Poeni Ifan Bifan? Gunilla Bergstrom Juli Phillips, Elen Ogwen 01 Ionawr 1983 Dref Wen ISBN 9780000670373
Stori'r Geni - Casgliad o Ddramâu Nadolig, Cyfrol 1 01 Ionawr 1983 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863810138
Canu'n Llon Bessie H. Auckland J.R. Jones, 01 Ionawr 1983 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780900426551
Cyfres Cymeriadau'r Beibl: Hanna - Y Wraig a Weddïodd Carine Mackenzie Kitty Lloyd Jones, 01 Ionawr 1983 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898716
Cyfres Cymeriadau'r Beibl: Josua - Yr Arweinydd Dewr Carine Mackenzie Kitty Lloyd Jones, 01 Ionawr 1983 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898723
Cyfres Cymeriadau'r Beibl: Nehemeia - Adeiladydd y Muriau Neil M. Ross Kitty Lloyd Jones, 01 Ionawr 1983 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898730
Cyfres Cymeriadau'r Beibl: Simon Pedr - Y Disgybl Carine Mackenzie Kitty Lloyd Jones, 01 Ionawr 1983 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898747
Cyfres y Pysgodyn Bach: Iesu yn Dysgu Gordon Stowell 01 Ionawr 1983 Dref Wen ISBN 9780904910612
Cyfres y Pysgodyn Bach: Iesu a'r Pysgotwyr Gordon Stowell 01 Ionawr 1983 Dref Wen ISBN 9780904910629
Cyfres y Pysgodyn Bach: Iesu yn Bwydo'r Bobl Gordon Stowell 01 Ionawr 1983 Dref Wen ISBN 9780904910636
Cyfres y Pysgodyn Bach: Iesu yn Adrodd Storïau Gordon Stowell 01 Ionawr 1983 Dref Wen ISBN 9780904910643
Cyfres y Pysgodyn Bach: Iesu yn Caru Gordon Stowell 01 Ionawr 1983 Dref Wen ISBN 9780904910667
Sbonc Croes Ystyr Larry Shapiro Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1983 Gwasg Gomer ISBN 9780850887082
Cynllun y Porth: Ysgol, Yr (Atodol 8) Elfyn Pritchard 01 Ionawr 1983 Gwasg Gomer ISBN 9780850889888
Cyfres Smot: Smot yn y Syrcas Eric Hill Dilwen M. Evans, 01 Ionawr 1982 Gwasg Gomer ISBN 9781859025475
Chwedlau Hud a Lledrith o Gymru Jane Pugh 01 Ionawr 1982 Dref Wen ISBN 9780000675934
Cyfres Ifan Bifan: Bydd yn Ddewr, Ifan Bifan? Gunilla Bergstrom Juli Phillips, 01 Ionawr 1982 Dref Wen ISBN 9780000670632
Eiliadau a Cherddi Eraill Gwilym R. Jones 01 Ionawr 1981 D. Brown a'i Feibion ISBN 9780000671721
Rhigwm Neu Ddau Katie White 01 Ionawr 1981 Gwasg Gee ISBN 9780000674500
Cyfres Cadi-Mi-Dawns: Siani ar Lan y Môr Gilbert Delahaye 01 Ionawr 1981 Dref Wen ISBN 9780000472359
Cyfres Cadi-Mi-Dawns: Siani yn Helpu Mam Gilbert Delahaye 01 Ionawr 1981 Dref Wen ISBN 9780000477873
Cyfres Dechrau Darganfod: yn y Nos Lesley Anne Ivory Juli Phillips, 01 Ionawr 1981 Burke ISBN 9780222008299
Cyfres Dechrau Darganfod: Eira Lesley Anne Ivory Juli Phillips, 01 Ionawr 1981 Burke ISBN 9780222008312
Cyfres Dechrau Darganfod: yn y Jyngl Lesley Anne Ivory Juli Phillips, 01 Ionawr 1981 Burke ISBN 9780222008343
Cyfres Dechrau Darganfod: Mamau A'u Rhai Bach Eileen Ryder Juli Phillips, 01 Ionawr 1981 Burke ISBN 9780222008350
Cerddi Doniol ac Odlau Dewinol Emyr Hywel 01 Ionawr 1981 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715405802
Cyfres Cychwyn: Adar 01 Ionawr 1981 Dref Wen ISBN 9780000675989
Cyfres Cychwyn: Maes Awyr 01 Ionawr 1981 Dref Wen ISBN 9780000676009
Cyfres Cychwyn: Mynd i'r Sŵ 01 Ionawr 1981 Dref Wen ISBN 9780000676016
Cyfres Cychwyn: Teithio'r Gofod 01 Ionawr 1981 Dref Wen ISBN 9780000676023
Cylchoedd John Hywyn 01 Ionawr 1980 D. Brown a'i Feibion ISBN 9780000671349
Cyfres Mr Men: Mr Ffroenuchel Roger Hargreaves 01 Ionawr 1980 Thurman Publishing ISBN 9780000679512
Cyfres Ifan Bifan: Ifan Bifan a'i Ffrind Dirgel Gunilla Bergstrom Juli Phillips, 01 Ionawr 1980 Dref Wen ISBN 9780000672469
Cyfres Cadi-Mi-Dawns: Siani a Gŵyl y Blodau Gilbert Delahaye 01 Ionawr 1980 Dref Wen ISBN 9780000675323
Llyfrau Dau Dau: Storïau Llafar 1 Mary Vaughan Jones 01 Ionawr 1980 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion
Arogli Morfudd Strange 01 Ionawr 1980 Gwasg Gomer ISBN 9780850888324
Helo Blant 1 Theo Roberts 01 Ionawr 1979 Theo Roberts ISBN 9780000672261
Storïau Munud Neu Ddwy Olwen Exell Eifion Williams, 01 Ionawr 1979 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715405277
Bwgan Brain a Storïau Eraill, Y Olwen Exell Eifion Williams, 01 Ionawr 1979 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715405345
Llyfrau Dau Dau: Canllaw Athrawon Mary Vaughan Jones Jac Jones, 01 Ionawr 1979 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780000670793
Rhagor o Gerddi Rhys a Dafydd Dewi Jones 01 Ionawr 1978 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715404775
Tinc a Thonc Ceinwen Roberts 01 Hydref 1977 Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ISBN 9780000178831
Sam y Ci Du Nest James 01 Ionawr 1977 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715403983
Miri Meithrin Margaret Lloyd Hughes 01 Ionawr 1976 Y Lolfa ISBN 9780904864076
Cyfres Sbonc:1. Coco Coala Aneurin Jenkins-Jones 01 Ionawr 1976 Gwasg Gomer ISBN 9780000671110
Cyfres Sbonc:2. Deina, Deian a Dona Aneurin Jenkins-Jones 01 Ionawr 1976 Gwasg Gomer ISBN 9780000671516
Wythnos o Hwyl Aneurin Jenkins-Jones 01 Ionawr 1976 Gwasg Gomer ISBN 9780000674128
Cerddi Gwlad ac Ysgol T. Llew Jones 01 Ionawr 1976 Gwasg Gomer ISBN 9780863830488
Gweithdy Cerddorol y Plant 2 - Carolau E. Olwen Jones 01 Ionawr 1975 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715401880
Goeden Nadolig Fach, Y Ann Parry 01 Ionawr 1975 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780000676559
Stori Neu Ddwy Eiddwen Jones 01 Ionawr 1975 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715402009
Cyfres Sgwrs a Stori: Annwyl Siôn a Siân Aneurin Jenkins-Jones 01 Ionawr 1975 Gwasg Gomer ISBN 9780000670144
Cyfres Sgwrs a Stori: Babw a Bimbo Aneurin Jenkins-Jones 01 Ionawr 1975 Gwasg Gomer ISBN 9780000670298
Cyfres Sgwrs a Stori: Bwthyn to Teils, Y Aneurin Jenkins-Jones 01 Ionawr 1975 Gwasg Gomer ISBN 9780000670595
Cyfres Sgwrs a Stori: Ffwt-Ffwt y Cwch Tynnu Aneurin Jenkins-Jones 01 Ionawr 1975 Gwasg Gomer ISBN 9780000671882
Cyfres Sgwrs a Stori: Tobit a Tibit Aneurin Jenkins-Jones 01 Ionawr 1975 Gwasg Gomer ISBN 9780000673930
Cyfres Sgwrs a Stori: Twpsyn Aneurin Jenkins-Jones 01 Ionawr 1975 Gwasg Gomer ISBN 9780000674036
Cyfres Sgwrs a Stori:6. Siw a Siwan Aneurin Jenkins-Jones 01 Ionawr 1975 Gwasg Gomer ISBN 9780000675347
Caneuon Chwarae 1 Phyllis Kinney 01 Ionawr 1973 Mudiad Ysgolion Meithrin ISBN 9780000676627
Rhigymau a Chwaraeon Aneurin Jenkins Jones 01 Ionawr 1973 Mudiad Ysgolion Meithrin ISBN 9780000674517
25 Cân a Charol Hawys Glyn 01 Ionawr 1972 Y Lolfa ISBN 9780904864885
Caneuon Chwarae 2 Meredydd Evans, Phyllis Kinney Elen Ogwen 01 Ionawr 1972 Mudiad Ysgolion Meithrin ISBN 9780000677099
Caneuon Hawys Glyn Hawys Glyn James 01 Ionawr 1969 Y Lolfa ISBN 9780000573971
Lleoedd R.P.A. Edwards, Vivian Gibbon 01 Ionawr 1969 Burke ISBN 9780000672650
Bwyta ac Yfed R.P.A. Edwards, Vivian Gibbon 01 Ionawr 1968 Burke ISBN 9780222799203
Dwy Ddrama Ganu i Blant Eirene Hughes, Rowland Hughes, R. Maldwyn Price 01 Ionawr 1946 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000671646
Caneuon Nadolig 01 Ionawr 1945 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000177469