Prosiect Llunio'r Dyfodol

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Prosiect unigryw yw Llunio’r Dyfodol (LlrD) sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad rhanbarth cyfan yn sgil colli gweithwyr galluog. Fe’i dyluniwyd i greu swyddi newydd yng ngogledd orllewin Cymru sy’n manteisio ar y lefel uchel o arbenigedd peirianyddol a thechnegol yn niwydiant pŵer niwclear gogledd Cymru.[1] Bydd y gorsafoedd pŵer hyn yn cael eu dad-gomisiynu'n fuan a bydd gogledd-orllewin Cymru yn colli dau gyflogwr mawr a gweithlu ysgilgar ac arbenigwyr yn eu maes o’r rhanbarth.

Bwriad y prosiect yw lliniaru hyn drwy ailhyfforddi gweithwyr y gorsafoedd er mwyn iddynt feddu ar sgiliau’r dyfodol mewn diwydiannau allweddol – fel ynni adnewyddadwy a thwristiaeth – a hyrwyddo’r rhanbarth fel canolbwynt gweithlu talentog, galluog o'r safon uchaf.

Denwyd lefel arwyddocaol o nawdd ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd a’r Awdurdod Dad-gomisiynu Niwclear.[2]

Menter Môn yw corff atebol Llunio’r Dyfodol, sy’n gweithredu’n eang ledled rhanbarth gogledd orllewin Cymru, gan gyflawni amrywiaeth o brosiectau datblygu economi'r UE ac amrywiaeth o gontractau menter ar ran comisiynwyr o’r sector cyhoeddus.[angen ffynhonnell]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. (Saesneg) Gwefan yr Awdurdod Dadgomisiynnu Niwclear | Newyddlen Rhanddeiliaid | http://www.nda.gov.uk/stakeholders/newsletter/communities-support.cfm?renderforprint=1&
  2. (Saesneg) http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-16002946