Pokémon Sword a Shield

Oddi ar Wicipedia

Gemau fideo chwarae rôl yw Pokémon Sword a Pokémon Shield o 2019 y datblygwyd gan Game Freak a chyhoeddir gan The Pokémon Company a Nintendo ar gyfer y Nintendo Switch. Nhw yw gemau cyntaf yr wythfed genhedlaeth o'r prif gemau Pokémon, a'r ail yn y gyfres (ar ôl Pokémon Let's Go, Pikachu! a Pokémon Let's Go, Eevee!). Eu cipolwg cyntaf oedd yn E3 2017, ac fe'u cyhoeddir yn Chwefror 2019, a'u rhyddhau yn Dachwedd 2019.

Dechreuodd cynllunio cysyniad Sword a Shield yn syth ar ôl cwblhau Pokémon Sun a Moon yn 2016, a dechreuodd eu cynhyrchiad llawn blwyddyn yn ddiweddarach ym mis Medi 2017. Fel y gemau blaenorol, maent yn croniclo taith hyfforddwr Pokémon ifanc gyda'r nod o ddod yn Bencampwr Pokémon, y tro hwn yn rhanbarth newydd Galar, sy'n seiliedig ar y Deyrnas Unedig. Prif amcan y gemau yw curo'r Pencampwr Cynghrair Pokémon, Leon, mewn twrnamaint y mae amryw o Arweinwyr Gym a chystadleuwyr eraill hefyd yn cymryd rhan ynddo, wrth ddelio â Thîm Yell a chynllwyn di-ffael o fewn y Gynghrair. Mae Sword a Shield yn cyflwyno 81 Pokémon newydd ochr yn ochr â 13 amrywiad rhanbarthol o Pokémon sy'n bodoli eisoes; mae'n cyflwyno dynamaxio, sy'n cynyddu maint Pokémon o dan rai amodau; gigantamaxio, sydd hefyd yn newid ffurf Pokémon penodol; a'r Ardal Wyllt, sy'n ardal fawr, agored yn y byd gyda symudiad camera rhydd sy'n cynnwys brwydrau cydweithredol. Mae'r ddwy gêm hefyd yn ailgyflwyno nodweddion a welwyd o'r blaen yn Sun a Moon a Let's Go, Pikachu! a Let's Go, Eevee!, fel amrywiadau rhanbarthol a Pokémon crwydro a ddarlunnir yn y tros-fyd.

Roedd y penderfyniad i ddim cynnwys pob un o'r Pokémon blaenorol yn Sword a Shield yn amhoblogaidd yn y gymuned fan, gan arwain at ddadl a elwir yn "Dexit" ac yn galw am foicot mis cyn eu rhyddhau. Er gwaethaf hyn, derbyniodd Sword a Shield adolygiadau cadarnhaol ar y cyfan gan feirniaid. Anelwyd canmoliaeth arbennig at ddyluniad y creaduriaid, nodweddion newydd, a'r pwyslais ar symlrwydd, rhyddid chwaraewyr a chyfarfyddiadau symlach, er bod rhai yn beirniadu'r maint Pokédex llai a'r diffyg sglein a dyfnder. Erbyn mis Medi 2020, roedd Sword a Shield wedi gwerthu mwy na 19 miliwn o gopïau ledled y byd, gan ddod yn un o'r gemau a werthodd gyflymaf ar y Nintendo Switch, ac ar hyn o bryd nhw yw'r pumed gêm sy'n gwerthu orau ar y Switch.

Derbyniodd y gemau ddau becyn ehangu cynnwys y gellir eu lawrlwytho trwy bas ehangu gyda'r Isle of Armor, a ryddhawyd ar 17 Mehefin 2020 a The Crown Tundra, a ryddhawyd ar 22 Hydref 2020. Rhyddhawyd bwndel corfforol gan gynnwys y ddau becyn ehangu gyda'r gemau sylfaen ar 6 Tachwedd 2020.

Y Gêm[golygu | golygu cod]

Mae Pokémon Sword a Shield yn gemau fideo chwarae rôl gydag elfennau antur[1] ac yn y rhan fwyaf o achosion fe'i cyflwynir mewn persbectif camera sefydlog, trydydd person; mewn rhai achosion mae symudiad camera rhydd ar gael. Mae'r chwaraewr yn rheoli hyfforddwr ifanc sy'n mynd ar gyrch i ddal a hyfforddi creaduriaid o'r enw Pokémon ac ennill brwydrau yn erbyn hyfforddwyr eraill. Trwy drechu gwrthwynebu Pokémon mewn brwydrau ar sail tro, mae Pokémon y chwaraewr yn ennill profiad, gan ganiatáu iddynt lefelu a chynyddu eu hystadegau brwydr, dysgu technegau brwydro newydd ac mewn rhai achosion, esblygu i ddod yn Pokémon mwy pwerus. Gall chwaraewyr ddal Pokémon gwyllt, a ddarganfuwyd yn ystod cyfarfyddiadau gwyllt, trwy eu gwanhau mewn brwydr a'u dal gyda pheli Poké Balls, mae hwn yn caniatáu iddynt gael eu hychwanegu at eu parti. Mae chwaraewyr hefyd yn gallu brwydro ac amnewid Pokémon gyda chwaraewyr dynol eraill gan ddefnyddio nodweddion cysylltedd y Nintendo Switch. Yn yr un modd â gemau blaenorol yn y gyfres, dim ond mewn Sword neu Shield y gellir cael rhai Pokémon, gyda chwaraewyr yn cael eu hannog i amnewid Pokémon gydag eraill er mwyn cael pob Pokémon o'r ddau fersiwn.

Mae Sword a Shield yn cymryd lle yn rhanbarth Galar, yn seiliedig ar y Deyrnas Unedig. Yn yr un modd â phob rhanbarth, mae Galar yn cynnwys nifer o ddinasoedd a threfi wedi'u cysylltu gan "Llwybrau"; fodd bynnag, mae yna hefyd ardal byd agored yng nghanol y rhanbarth o'r enw'r "Ardal Wyllt", cysyniad sy'n newydd i'r gyfres. Gall hap-gyfarfyddiadau â Pokémon gwyllt ddigwydd mewn glaswellt tal neu mewn cyrff dŵr ar hyd llwybrau neu yn yr Ardal Wyllt. Gellir dod o hyd i Pokémon gwyllt y tu allan i laswellt tal ac mewn mannau eraill yn yr amgylchedd a gallant fynd ar ôl y chwaraewr neu redeg i ffwrdd yn dibynnu ar ei warediad. Weithiau bydd y chwaraewr yn brwydro hyfforddwyr eraill mewn dinasoedd, trefi, ar hyd llwybrau ac yn yr Ardal Wyllt. Nod y chwaraewr yw teithio o amgylch rhanbarth Galar yn cymryd rhan yn yr "Sialens Gym", twrnamaint agored i benderfynu ar hyfforddwr Pokémon gorau'r rhanbarth, a alwyd yn Bencampwr. Mae wyth o ddinasoedd a threfi’r gêm yn gartref i stadia sy’n gartref i “Arweinwyr Gym”, hyfforddwyr pwerus sy’n arbenigo mewn rhai mathau o Pokémon; mae curo Arweinydd Gym yn rhoi "Bathodyn" i'r chwaraewr.[1] Ar ôl cael wyth Bathodyn bydd y chwaraewr yn gallu cymryd rhan yn y "Cwpan Pencampwyr", lle byddan nhw'n wynebu Arweinwyr Gym a hyfforddwyr eraill mewn twrnamaint. Ar ôl ennill bydd y chwaraewr yn wynebu'r Pencampwr rhanbarth Galar.

Nodweddion newydd[golygu | golygu cod]

Mae sawl nodwedd newydd yn y gemau, gan gynnwys cyfarfyddiadau cyrch cydweithredol, yn debyg i'r rhai a welir yn Pokémon Go; yr Ardal Wyllt, ardal fyd agored y gellir ei harchwilio yn llawn gyda symudiad rhydd o gamera a thywydd deinamig, sydd â goblygiadau ar y rhywogaethau Pokémon sy'n ymddangos;[2] a "Dynamaxio" a "Gigantamaxio", y mae'r ddau ohonynt yn caniatáu i Pokémon dyfu i feintiau mwy dros dro.[3][4] Mae Gigantamaxio wedi'i gyfyngu i set fach o Pokémon ac mae'n cynnwys gwahanol ffurfiau o ymddangosiad arferol y Pokémon. Mae mecaneg newydd o'r enw "Poké Jobs" yn rhoi tasg i Pokémon y chwaraewr i'w gwblhau, megis cynorthwyo gydag adeiladu neu goginio, i ennill profiad neu eitemau prin.[5] Yn ogystal, gellir trosglwyddo Pokémon o'r ap Pokémon Bank y Nintendo 3DS, Pokémon Go a Pokémon Let's Go, Pikachu! a Let's Go, Eevee! trwy'r gwasanaeth Pokémon Home.[6][7] Mae'r wyth Gym yn dychwelyd ar ôl bod yn absennol yn Sun a Moon, ac Ultra Sun ac Ultra Moon.[8] Fel sy'n nodweddiadol gyda'r gyfres, mae gan y ddwy gêm gynnwys fersiwn-unigryw, fel Pokémon sydd ar gael ac, am y tro cyntaf, Arweinwyr Gym.[9] Mae rhai nodweddion o gemau blaenorol, fel Mega Evolution a Symudiadau-Z, yn absennol o'r gemau.[10] Nawr hefyd gallwr 'campio' gyda'r Pokémon, sy'n caniatáu i'r chwaraewr ryngweithio a chwarae gyda'i Pokémon a choginio gwahanol fathau o gyri i ddarparu buddion bonws i Pokémon.[11] Rhan fwyaf o'r amser gellir defnyddio'r blychau PC y tu allan i Ganolfannau Pokémon, ac eithrio pan fydd y tu mewn i Gym, er enghraifft.[12]

Lleoliad[golygu | golygu cod]

Mae Sword a Shield yn cymryd lle yn y rhanbarth Galar, darn o dir mawr, cul, ac un o nifer o ranbarthau yn y byd Pokémon. Disgrifiodd cyfarwyddwr y gêm Shigeru Ohmori hwn fel lleoliad mwy modern.[13] Mae'r rhanbarth ei hun wedi'i ysbrydoli gan Brydain Fawr,[14] gyda'i nifer o dirnodau yn debyg i leoedd fel Tai'r Senedd a Chawr Cerne Abbas.[15][16][17] Yn rhanbarth Galar mae trefi cefn gwlad sy'n cynnwys bythynnod a phensaernïaeth Fictoraidd i'r de. Mae dinas debyg i oes chwyldro diwydiannol gydag elfennau steil agerstalwm yng nghanol y rhanbarth.[18] Mae llawer o drefi a dinasoedd y rhanbarth yn cynnwys Gym Pokémon wedi'u steilio fel stadiwm pêl-droed, lle mae Pokémon yn gallu Dynamaxio a Gigantamaxio, sy'n cael eu rheoli gan Gadeirydd y Cynghrair Pokémon Galar, Rose.[19] Mae mynyddoedd wedi'u gorchuddio ag eira yn dominyddu llawer o ardaloedd gogleddol y rhanbarth. Yn cwmpasu rhan fawr o ran de-ganolog y rhanbarth mae'r Ardal Wyllt, ardal byd agored gyda nifer o rywogaethau Pokémon sy'n crwydro. Mae'r tywydd ar draws yr Ardal Wyllt yn newid yn rheolaidd.[2] Fel gyda Pokémon Sun a Moon, mae gan Pokémon a gyflwynwyd yn flaenorol mewn gemau hŷn, fel Weezing, ffurf Galaraidd rhanbarthol gyda theip, ystadegau a golwg newydd. Mae rhai Pokémon, fel Linoone a Meowth, hyd yn oed yn cael esblygiadau rhanbarthol newydd.[20]

Stori[golygu | golygu cod]

Yn debyg i lawer o'r gemau blaenorol yn y fasnachfraint Pokémon, mae chwaraewyr yn cychwyn ar daith ar draws y rhanbarth i ddod yn hyfforddwr cryfaf, gan ymladd wyth hyfforddwr pwerus o'r enw Arweinyddion Gym, ac yn y pen draw Pencampwr y rhanbarth. Mae'r chwaraewr a'u ffrind gorau, Hop, yn derbyn un o dri Pokémon cychwynnol: Grookey, Scorbunny, neu Sobble gan Leon, pencampwr rhanbarth Galar a brawd hŷn Hop. Wedi hynny, mae'r ddau yn archwilio coedwig o'r enw Slumbering Weald ond yn cael eu gyrru i ffwrdd gan Pokémon pwerus. Yn ystod eu hymweliad ag Athro Pokémon y rhanbarth, Magnolia a'i hwyres Sonia, maent yn argyhoeddi Leon i'w cymeradwyo i gymryd rhan yn y Sialens Gym. Ar ôl teithio i'r ddinas nesaf i gofrestru ar gyfer y Sialens Gym, maen nhw'n dod ar draws y cystadleuwyr Bede a Marnie ynghyd â Thîm Yell, grŵp defosiynol o hwliganiaid sy'n gweithredu fel cefnogwyr Marnie ac yn benderfynol o atal unrhyw un arall rhag cwblhau'r Sialens. Mae'r chwaraewr hefyd yn cwrdd â'r Cadeirydd Rose, sydd, yn ogystal â chymeradwyo Bede am y Sialens Gym, yn llywyddu Cynghrair Pokémon Galar a phrif gwmni ynni'r rhanbarth.

Cafodd rhanbarth Galar ei ysbrydoli’n fawr gan y Deyrnas Unedig, gyda’r brif ddinas - Wyndon - yn gynrychiolaeth o Lundain. Mae gan y ddinas yn y gêm adeilad o'r enw "Rose of the Rondelands", sydd wedi'i ysbrydoli gan Balas San Steffan.

Wrth i'w taith barhau, mae'r chwaraewr yn cynorthwyo Sonia yn ei hymchwil ar ddau Pokémon chwedlonol a achubodd Galar rhag argyfwng hynafol o'r enw'r Diwrnod Tywyllaf ac sy'n diddwytho eu bod yr un Pokémon y daethpwyd ar ei draws o'r blaen yn y Slumbering Weald. Ar ôl curo 8 Arweinydd Gym, gan gynnwys Piers, brawd hŷn Marnie ac arweinydd Tîm Yell, mae'r chwaraewr yn mynd i Wyndon lle maen nhw'n ennill Cwpan y Pencampwr, gan ennill cyfle i frwydro yn erbyn Leon. Drannoeth, cyn y gall y frwydr rhwng y chwaraewr a Leon gychwyn, mae'r Cadeirydd Rose yn deffro'r Pokémon chwedlonol Eternatus mewn ymgais i harneisio'i bŵer i ddarparu egni diderfyn i Galar, gan sbarduno'r ail Ddiwrnod Tywyllaf. Mae'r chwaraewr a Hop yn dychwelyd i'r Slumbering Weald ac yn sicrhau cymorth y Pokémon chwedlonol, Zacian a Zamazenta, i drechu'r Cadeirydd Rose ac Eternatus, ac ar ôl hynny mae'r chwaraewr yn dal Eternatus. Yna mae'r chwaraewr yn wynebu ac yn trechu Leon mewn brwydr ac yn dod yn Bencampwr newydd rhanbarth Galar.

Ar ôl curo Leon, mae'r chwaraewr a Hop yn dychwelyd i'r Slumbering Weald i ddychwelyd arteffactau Zacian a Zamazenta i'w lle haeddiannol. Mae'r ddau hefyd yn cwrdd â Sonia, sydd wedi dod yn Athro Pokémon newydd rhanbarth Galar. Fodd bynnag, mae Sordward a Shielbert yn eu hwynebu, dau frawd sy'n honni eu bod yn ddisgynyddion i'r brenhinoedd Galaraidd hynafol. Mae'r ddau yn dwyn un o'r creiriau ac yn dechrau gorfodi Pokémon diniwed i Dynamaxio. Mae'r chwaraewr, Hop, a Piers yn gweithio gyda'r Arweinwyr Gym i guro'r Pokémon sydd wedi Dynamaxio ac yna chwilio am ac wynebu'r brodyr. Maen nhw'n defnyddio egni Dynamax i yrru Zamazenta (yn Sword) neu Zacian (yn Shield), ac mae'r chwaraewr yn eu gyrru i ffwrdd gyda chymorth Zacian (yn Sword) neu Zamazenta (yn Shield). Yna cânt eu herio i frwydr gan y Pokémon chwedlonol a chaniateir iddynt ei ddal, tra bod Hop yn dilyn Zamazenta / Zacian yn ôl i'r Slumbering Weald ac yn ei dawelu, ac yn cael ei ddewis ganddo i fod ei hyfforddwr. Mae gan y chwaraewr a Hop un frwydr olaf, ac ar ôl hynny mae Hop yn penderfynu bod yn Athro Pokémon ac yn dod yn gynorthwyydd i Sonia.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. 1.0 1.1 Webb, Kevin (November 15, 2019). "Everything we know about 'Pokémon Sword and Shield,' the newly released Pokémon games for Nintendo Switch". Business Insider. Cyrchwyd March 14, 2020. Gwall cyfeirio: Tag <ref> annilys; mae'r enw "introduction" wedi'i ddiffinio droeon gyda chynnwys gwahanol
 2. 2.0 2.1 "Check Out the Natural Beauty of the Wild Area". The Pokémon Company. 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 8, 2019. Cyrchwyd July 14, 2019. Gwall cyfeirio: Tag <ref> annilys; mae'r enw "Wild Area" wedi'i ddiffinio droeon gyda chynnwys gwahanol
 3. Jackson, Gita (June 5, 2019). "Pokémon Sword And Shield Will Have Co-Op Raids (And Everything Else We Learned Today)". Kotaku. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 5, 2019. Cyrchwyd June 6, 2019.
 4. Knezevic, Kevin (June 6, 2019). "Pokemon Sword And Shield Reveal More New Gen 8 Pokemon". Gamespot. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 6, 2019. Cyrchwyd June 6, 2019.
 5. "Poké Jobs". Pokémon Sword and Shield Gameplay. The Pokémon Company. August 7, 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 7, 2019. Cyrchwyd August 7, 2019.
 6. Knezevic, Kevin (June 12, 2019). "E3 2019: You Can't Transfer Every Old Pokemon To Sword And Shield". GameSpot (yn Saesneg). Cyrchwyd June 12, 2019.
 7. "Everything You Need To Know About Pokemon HOME - What It Is, How To Get It, Transfers, Trade, Price, and More - IGN" (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-03-02.
 8. Tapsell, Chris (June 11, 2019). "We've seen two new Pokémon from Pokémon Sword and Shield". Eurogamer. Gamer Network. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 19, 2019. Cyrchwyd June 19, 2019.
 9. Fingas, Jon (July 8, 2019). "'Pokémon Sword' and 'Shield' will have version-exclusive gyms". engadget. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 8, 2019. Cyrchwyd July 8, 2019.
 10. Diaz, Ana (June 13, 2019). "Z-Moves and Mega Evolutions won't be in Pokémon Sword and Shield". Polygon. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 14, 2019. Cyrchwyd September 7, 2019.
 11. Frushtick, Russ (September 4, 2019). "Pokémon Sword and Shield: Character customization, curry cooking in Camp". Polygon. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 4, 2019. Cyrchwyd September 10, 2019.
 12. (yn en) Pokemon Sword and Shield – Official New Items and Features Trailer, https://www.youtube.com/watch?v=j9_5vw9RBcM, adalwyd November 7, 2019
 13. Frank, Allegra (February 27, 2019). "Pokémon Sword and Pokémon Shield are the series' new games for Switch". Polygon. Vox Media. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 5, 2019. Cyrchwyd July 14, 2019.
 14. Barder, Ollie (February 27, 2019). "The Galar Region In 'Pokémon Sword and Shield' Looks A Lot Like The United Kingdom". Forbes. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 28, 2019. Cyrchwyd February 28, 2019.
 15. Webster, Andrew (February 27, 2019). "Pokémon Sword and Shield are coming to the Switch this year". The Verge. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 27, 2019. Cyrchwyd February 27, 2019.
 16. Watts, Steve (February 27, 2019). "Pokemon Sword & Shield's New Galar Region Looks Very Familiar". GameSpot. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 28, 2019. Cyrchwyd February 28, 2019.
 17. Van Allen, Eric (June 12, 2019). "The Pokemon Sword and Shield Interview: "We Knew at Some Point We Weren't Going to be Able to Keep Indefinitely Supporting All of the Pokemon"". US Gamer. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 12, 2019. Cyrchwyd June 12, 2019.
 18. Radulovic, Petrana (February 27, 2019). "Is Pokémon Sword and Shield's region based on the UK?". Polygon. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 28, 2019. Cyrchwyd March 2, 2019.
 19. "The Galar Pokémon League Provides Entertainment that Ignites the Whole Region!". The Pokémon Company. 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 8, 2019. Cyrchwyd July 14, 2019.
 20. "Pokemon Sword And Shield Introduces New Rivals And Team". GameSpot (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 8, 2019. Cyrchwyd November 4, 2019.