Plant Mewn Angen

Oddi ar Wicipedia
(Ailgyfeiriad oddi wrth Plant mewn Angen)
Jump to navigation Jump to search
Logo newydd Plant Mewn Angen, 2007

Apêl elusennol flynyddol Prydeinig ydy Plant Mewn Angen ac fe'i drefnir gan y BBC. Pob bwyddyn ers 1980, mae'r BBC wedi neilltuo un noson o raglenni ar ei brif sianel, BBC 1, ar gyfer dangos digwyddiadau wedi'u hanelu at godi arian. Mae darllediad y BBC hefyd yn ymestyn ar draws sianeli cenedlaethol eraill a lleol y BBC. Cofrestrwyd Plant Mewn Angen fel elusen yn 1989, rhif yr elusen ydy 802052.

Dosberthir yr holl arian a gasglir gan Plant Mewn Agen i elusennau bychain plant.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Darlledwyd apêl cyntaf y BBC yn 1927, ar ffurf darllediad radio pum munud o hyd ar y radio ar ddiwrnod Nadolig. Cododd yr apêl £1,143, sy'n cyfateb i tua £27,150 erbyn heddiw. Crewyd y mascot, yr Arth Pudsey, gan Joanna Ball. Enwyd yr arth ar ôl ei thref enedigol, Pudsey, yng Ngorllewin Swydd Efrog, ble roedd ei thaid yn faer.[1]

Gelwyd yr apêl deledu cyntaf yn 1955, yn Children's Hour Christmas Appeal, cyflwynwyd y raglen gan Sooty a Harry Corbett. Darlledwyd yr apêl ar y Nadolig ar y teledu a'r radio hyd 1979 gyda sêr megis Terry Hall, Eamonn Andrews, Leslie Crowther a Michael Aspel yn cyflwyno. Yn ystod yr adeg hwnnw, codwyd cyfanswm o £625,836. Ymddangosodd Terry Wogan yn gyntaf ar yr apêl pum munud yn 1978, ac unwaith eto yn 1979.

Hen Logo Pudsey a'i ddefnyddwyd rhwng 1985/6 a 2007

Fformat newydd: Telethon[golygu | golygu cod y dudalen]

Darlledwyd yr apêl ar ffurf telethon am y tro cyntaf yn 1980, gan i'r raglen bara noswaith gyfan, gyda'r bwriad o godi arian. Cyflwynwyd y rhaglen ar ei fformat newydd gan Terry Wogan, Sue Lawley a Esther Rantzen, a gwelodd gynydd mawr yn roddiannau'r gynulleidfa: codwyd £1 miliwn y flwyddyn honno. Ers hynny, mae'r fformat telethon wedi cael ei chadw gan dyfu i gyfuno darllediadau eraill ar y radio ac ar y wê.

Cymerodd apêl 2003 le ym mis Tachwedd, a chodwyd £15 miliwn ar y noson, £30 miliwn yn gyfan gwbl wedi i'r holl roddiannau gael eu casglu. Cyflwynwyd unwaith eto gan Terry Wogan, ac ymunodd Gaby Roslin gydag ef ar y sgrin. Yn 2004, cynhalwyd yr apêl ar yr 19 Tachwedd a chyflwynwyd hi fel 25ed pen-blwydd Plant Mewn Angen. Codwyd £17m ar y noson. Cyflwynwyd apêl 2005 gan Terry Wogan, Fearne Cotton a Natasha Kaplinsky, gyda pherfformiadau arbennig gan David Tennant a Billie Piper, sêr Doctor Who. Curodd yr apêl gyfanswm y flwyddyn gynt o ychydig, gan godi £17,235,256.

Ymryson[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn 2007, adroddwyd mai Terry Wogan oedd yr unig seren i dderbyn tâl am ei gyfranogaeth, gan iddo dderbyn tâl pob blwyddyn ers 1980 (£9,065 yn 2005). Er hyn, mae Wogan wedi dweud y byddai'n ddigon hapus i gyflwyno'r rhaglen am ddim, ac nad oedd erioed wedi gofyn am dâl. Datganodd y BBC nad oedd tâl erioed wedi cael ei drafod. Telir Wogan o goffau'r BBC, ac nid o arian yr apêl,[2] does dim record fod Wogan erioed wedi ad-dalu dim.

Senglau Swyddogol[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni Allanol[golygu | golygu cod y dudalen]

Ffynonellau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. http://www.bbc.co.uk/pudsey/about_us/history.shtml
  2. Wogan charity fee defended by BBC BBC 4 Mawrth 2007
  3. http://www.digitalspy.co.uk/music/a134183/mcfly-to-record-for-children-in-need.html
  4. http://www.bbc.co.uk/pudsey/news/news201109.shtml