Parth a aberthwyd

Oddi ar Wicipedia
Parth a aberthwyd
Gwaddod haearn hydrocsid lliw oren mewn nant ym Missouri, UDA: draeniad asid o gloddio am lo ar yr wyneb
Mathendid tiriogaethol gweinyddol Edit this on Wikidata

Mae parth aberthu neu ardal a aberthwyd (a elwir yn aml yn barth aberthu cenedlaethol yn ardal ddaearyddol a amharwyd yn barhaol arno gan newidiadau amgylcheddol trwm neu ddadfuddsoddi economaidd. Mae sylwebwyr gan gynnwys Chris Hedges, Joe Sacco, a Steve Lerner wedi dadlau bod arferion busnes corfforaethol yn cyfrannu at gynhyrchu parthau aberthu.[1][2][3] Amlygodd adroddiad gan y Cenhedloedd Unedig yn 2022 fod miliynau o bobl yn fyd-eang mewn parthau aberthu llygredd, yn enwedig mewn parthau a ddefnyddir ar gyfer diwydiant trwm a mwyngloddio.[4]

Diffiniad[golygu | golygu cod]

Mae parth aberthu neu ardal aberthu yn ardal ddaearyddol sydd wedi'i amharu'n barhaol naill ai gan ddifrod amgylcheddol neu gan ddadfuddsoddiad economaidd.[5]

Dylid cofio hefyd nad oes dewis yn yr aberthu: mae rhywun oddi allan yn aberthu pobl a’u cymuned neu dir heb ganiatâd y brodorion.”[6] Diffiniad mwy soffistigedig yw: “Yn enw 'cynnydd' (datblygiad economaidd, addysg, crefydd, ffatrïoedd, technoleg) efallai y bydd angen niweidio neu aberthu grwpiau penodol o bobl (a elwir yn israddol) er mwyn grwpiau eraill (y rhai uwchraddol) elwa."[6]

Mae diffiniad arall yn nodi bod Parthau Aberth yn lleoedd sydd wedi'u difrodi oherwydd defnydd tir digroeso yn lleol sydd wedi achosi "llygredd cemegol lle mae trigolion yn byw ger diwydiannau llygredig iawn neu ganolfannau milwrol."[1]

Etymology[golygu | golygu cod]

Yn ôl Helen Huntington Smith,[7] defnyddiwyd y term am y tro cyntaf yn yr Unol Daleithiau wrth drafod effeithiau hirdymor cloddio am lo mewn stribedi yng Ngorllewin America yn y 1970au. Cynhyrchodd Pwyllgor Astudio'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol / Academi Beirianneg Genedlaethol ar y Potensial ar gyfer Adsefydlu Tiroedd Arwyneb lle Cloddwyd am Lo yng Ngorllewin yr Unol Daleithiau - adroddiad ym 1973 a gyflwynodd y term.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. 1.0 1.1 Bullard, Robert D. (June 2011). "Sacrifice Zones: The Front Lines of Toxic Chemical Exposure in the United States by Steve Lerner . Cambridge, MA:MIT Press, 2010. 346 pp., $29.95 ISBN: 978-0-262-01440-3". Environmental Health Perspectives 119 (6): A266. doi:10.1289/ehp.119-a266. ISSN 0091-6765. PMC 3114843. https://archive.org/details/sacrificezonesfr00stev.
  2. Kane, Muriel (2012-07-20). "Chris Hedges: America's devastated 'sacrifice zones' are the future for all of us". www.rawstory.com. Cyrchwyd 2019-09-16.
  3. Neal Conan (2 August 2012). "Drive For Profit Wreaks 'Days Of Destruction'". NPR.org.
  4. "Millions suffering in deadly pollution 'sacrifice zones', warns UN expert". the Guardian. 2022-03-10. Cyrchwyd 2022-03-12.
  5. "How are hazards / risks distributed among different groups?". Disaster STS Network. Disaster STS Network. Cyrchwyd 6 October 2021.
  6. 6.0 6.1 "From Rethinking Schools: Sacrifice Zones". Rethinking Schools Publishers. 2016. Cyrchwyd 2019-09-16.
  7. Huntington Smith, Helena (1975-02-16). "The Wringing of the West". The Washington Post. Washington, DC. t. 1–B4. ISSN 0190-8286. Nodyn:ProQuest.

Darllen pellach[golygu | golygu cod]