FIG

Oddi ar Wicipedia
International Gymnastics Federation
Logo
TalfyriadFIG
Sefydlwyd23 Gorffennaf 1881; 142 o flynyddoedd yn ôl (1881-07-23)
PencadlysAvenue de la Gare 12
Lleoliad
Rhanbarth a wasanethir
Bydeang
President
Morinari Watanabe
Cysylltir gydaLongines, VTB, Cirque du Soleil
Gwefangymnastics.sport

Sefydlwyd Ffederasiwn Gymnasteg Rhyngwladol (a adnebir yn aml wrth ei dalfyriad Ffrangeg, FIG, Fédération Internationale de Gymnastique) ar 23 Gorffennaf 1881 yn Liège yng Ngwlad Belg gan Nicolaas Cuperus. Dyma'r ffederasiwn chwaraeon rhyngwladol hynaf.[1] Fe'i gelwir gyntaf yn Bureau des fédérations européennes de gymnastique, gan fabwysiadu'r enw swyddogol cyfredol ym 1922.

Mae pencadlys yr FIG wedi ei lleoli yn Lausanne yn y Swistir ers Gorffennaf 2008. Yn 2017, roedd gan FIG 31 o weithwyr.

Cyfrifoldeb[golygu | golygu cod]

Mae'r FIG yn llywodraethu wyth camp: Gymnasteg i Bawb, Gymnasteg Artistig Dynion a Merched, Gymnasteg Rhythmig, Trampolîn - gan gynnwys Dwbl-trampolîn Dwbl a Thymbl -, Aerobeg, Acrobateg, a Parkour. Mae'n cyfrif 148 o ffederasiynau aelodau cenedlaethol ac mae ganddo ei bencadlys ym Mhrifddinas Olympaidd, Lausanne.[2] O gymryd holl aelodaeth cymdeithasau gymnasteg cenedlaethol a holl gampau sydd o dan adain yr FIG, gwelwyd bod gan y sefydliad 34,263 o aelodau anuniongyrchol yn oddeutu 2009.[3]

Hanes[golygu | golygu cod]

Sefydlwyd Bureau des fédérations européennes de gymnastique ar 23 Gorffennaf 1881, dan arweinyddiaeth cynrychiolwyr tair gwlad; Ffrainc, Gwlad Belg a'r Iseldiroedd. Newidiwyd yr enw i'r Fédération Internationale de Gymnastique yn 1922.

Mae pencadlys y FIG wedi newid sawl gwaith yn ystod ei hanes:[1] gan ddechrau yn Liège ac yna ym Mhrâg, symudodd FIG i'r Swistir ar ôl yr Ail Ryfel Byd, yn gyntaf yng Ngenefa, cyn agor ysgrifenyddiaeth barhaol yn Lyss ym 1973, yna i symud i Moutier (ill dau yn canton Bern) ym 1991 ac yn olaf i Lausanne o Orffennaf 2008 2. Daeth yn 36ain sefydliad chwaraeon rhyngwladol i eistedd ar y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol.[1] Er mwyn agor y Gemau Olympaidd i ddisgyblaethau newydd, yn 1996 fe amsugnodd yr FIG y Ffederasiwn Trampolîn Rhyngwladol sy'n reoli gweithgareddau: trampolîn, tumbling ac acrosport.

Strwythur[golygu | golygu cod]

Cydnebir y Ffederasiwn gan y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol fel y prif awdurdod ar gymnasteg ryngwladol. Mae ei strwythur yn hierarchaidd ac yn ymreolaethol, hynny yw, rhaid i ei endidau weithio gyda'i gilydd.

Awdurdodau a chynrychiolwyr[golygu | golygu cod]

Pencadlys y Ffederasiwn Gymnasteg Rhyngwladol, yn Lausanne, 2016

Mae'r FIG yn cynnwys ffederasiynau cenedlaethol a chyfandirol, sy'n cael eu cydnabod fel y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn eu priod wledydd. Dim ond un ffederasiwn i bob gwlad sy'n cael ei gydnabod a rhaid iddo hefyd gael ei gydnabod gan awdurdodau cenedlaethol ym maes addysg gorfforol a chwaraeon.

Mae'r FIG yn cael ei lywodraethu gan gyngres, cyngor, pwyllgor gweithredol a chomisiwn arlywyddol. Mae'r awdurdodau hyn yn uniongyrchol o dan orchymyn yr arlywydd. Mae yna hefyd saith pwyllgor technegol sy'n cyfarwyddo eu disgyblaethau priodol, ac mae'r Ysgrifennydd Cyffredinol yn cael ei ethol gan y Pwyllgor Gweithredol.

Strwythur Fewnol yr FIG[golygu | golygu cod]

Mae'r Cyngor FIG yn cynnwys 44 aelod, sy'n diweddaru'r rheoliadau bob blwyddyn. Mae'r Pwyllgor Gweithredol, sy'n cwrdd dair gwaith y flwyddyn, yn cynnwys 22 aelod, gan gynnwys Llywyddion yr Undebau Cyfandirol. Mae yna hefyd saith pwyllgor technegol (un ar gyfer pob disgyblaeth: gymnasteg artistig, gymnasteg rhythmig, ac ati) a sawl comisiwn i fyfyrio a chynnig ar bob pwnc sy'n gofyn am newidiadau.

Sefyllfa Cymru[golygu | golygu cod]

Yn achos Cymru, er bod gan Gymru gymdeithas Gymnasteg Cymru a thîm genedlaethol sy'n cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad, dim ond British Amateur Gymnastics Association (a elwir bellach yn "British Gymnastics") a sefydlwyd yn 1888 a gydnabyddir gan yr FIG ac sydd â sedd a llais yn ei gweinyddiaeth. Ymunodd y BAGA gyda'r FIG yn 1936.

Fel aelod o'r strwythur Brydeinig a thîm Olympaidd Prydain, mae gymnastwyr a sefydliad Cymru yn derbyn rheolau'r FIG.

Cynghorau'r FIG[golygu | golygu cod]

Ymhlith y prif benderfyniadau a gymerwyd gan gyfarfodydd i Gyngor yr FIG mae:

Rhif Blwyddyn Dinas letyol Cymdeithas letyol Prif benderfyniad
1 2001 Lausanne SUI UEG Codi'r terfyn oedran mewn Gymnasteg Rhythmig i 16 (er 2005)
2 2002 Chiba JPN AGU 24 gymnastwyr yn ART Comp II
3 2003 San Juan PUR PAGU Fformat newydd i gystadleuaeth Gymnasteg Rhyddmig
4 2004 Windoeck NAM UAG Commission TUE
5 2005 Helsinki FIN UEG Llw beirniaid ac athletwyr
6 2006 Kuala Lumpur MAS AGU Nid yw'r sgorau bellach yn fanwl
7 2007 Orlando USA PAGU Côd disgyblu newydd
8 2008 Le Cap RSA UAG Trwyddedau ar gyfer gymnastwyr
9 2009 Lillestrom NOR UEG Beirniaid Cyfeirio
10 2010 Chiba JPN AGU Amser hediad ar trampolîn
11 2011 San Jose USA PAGU Dyrannu digwyddiadau dros 6 oed
12 2012 St Petersburg RUS UAG Rheolau newydd ar gyfer cysylltiadau
13 2013 Liverpool GBR UEG Egwyddorion y system gymhwyso Olympaidd newydd
14 2014 Kuwait City KUW AGU Cwotâu newydd ar gyfer gymnasteg rhythmig
15 2015 Melbourne AUS OCE Cwotâu newydd ar gyfer Timau Gymnasteg Artistig
16 2016 Bangkok THA AGU Amserlen newydd ar gyfer cymhwyster Olympaidd
17 2017 Baku AZE UEG

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]