Eglwys yr Alban

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Y perth yn llosgi ar arwydd Eglwys yr Alban, uwchben mynedfa swyddfeydd yr Eglwys yng Nghaeredin

Eglwys genedlaethol yr Alban yw Eglwys yr Alban (Gaeleg: Eaglais na h-Alba, Sgoteg: The (Scots) Kirk, Saesneg: The Church of Scotland).[1] Eglwys Brotestannaidd a Phresbyteraidd yw hi ac ers amser maith mae ganddi benderfyniad i barchu "rhyddid barn ar bwyntiau nad ydynt yn ymdrin â hanfod y Ffydd".[2] Golyga hyn ei bod yn weddol oddefgar o nifer o safbwyntiau diwinyddol, gan gynnwys rhai ceidwadol a rhyddfrydol eu hathrawiath, eu moeseg a'u dehongliad o'r Ysgrythurau.

Mae gwreiddiau Eglwys yr Alban yn mynd yn ôl i ddyfodiad Cristnogaeth i'r Alban, ond llunir ei hunaniaeth yn bennaf gan y Diwygiad Protestannaidd ym 1560. Ym mis Rhagfyr 2013, roedd ganddi 398,389 o aelodau addawedig,[3] neu 7.5% o boblogaeth yr Alban – er yn ôl Arolwg Tai Blynyddol yr Alban, nifer gryn dipyn yn uwch, sef 1.5 o bobl neu 27.8% o'r boblogaeth, sydd yn deyrngar i'r Eglwys ac yng nghyfrifiad 2011 roedd 32.4% yn ei chefnogi.[4]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]