Disney Channel

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Rhwydwaith deledu Americanaidd ydy Disney Channel. Mae'n darlledu ar deledu cebl a theledu lloeren, a lleolir ei phencadlys yn West Alameda Ave. yn Burbank, Califfornia. Mae'r sianel yn eiddo i'r Disney-ABC Television Group sy'n rhan o'r The Walt Disney Company. Mae gan y Sianeli Disney Bydeang bortffolio rhyngwladol o dros 90 o sianeli sydd wedi eu hanelu at blant a theuluoedd a gellir gwylio'r sianeli mewn dros 160 o wledydd ac mewn 30 o ieithoedd.

Arbeniga'r sianel mewn creu rhaglenni ar gyfer plant ar ffurf cyfresi a ffilmiau gwreiddiol, yn ogystal â rhaglenni gan gwmnïau allanol. Caiff y sianeli eu marchnata'n bennaf at blant rhwng 6-12 oed, ac eithrio eu rhaglenni penwythnos sydd wedi eu hanelu at blant rhwng 9-15 oed. Fodd bynnag yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r ystod o wylwyr wedi ehangu ac mae bellach yn cynnwys cynulleidfa hŷn, megis arddegwyr a theuluoedd ifanc.