Diaffram y thoracs

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Diagram allan o 'Gray's Anatomy' o'r diaffram dynol, gan ddangos y gwahanol agoriadau

Haenen denau o gyhyr ydyw diaffram (mewn anatomeg) a cheir ambell un yn y corff gan gynnwys diaffram y thoracs, sef y prif ddiaffram, sy'n hanfodol i resbiradu. Mae gan famaliaid, amffibiaid ac ymlusgiaid ddeiaffram y thoracs er bod ei leoliad a lleoliad yr ysgyfaint yn gwahaniaethu'n fawr. Fe'i cysylltir i'r cyhyrau a'r meinwe cysylltiol.

Ei bwrpas[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r diaffram yn hanfodol i'r weithred o anadlu. Pan rydym yn tynnu gwynt i mewn i'r ysgyfaint, mae'r diaffram yn tynhau, sy'n chwyddo'r gwacter thorasig. Mae'r pwysedd intra-thorasig, felly, yn lleihau. Mae chwyddo'r gwacter hwn yn creu sugnedd ('suction') sydd yn ei dro'n tynnu aer i mewn i'r ysgyfaint. Pan fo'r diaffram yn ymlacio, mae'r aer yn cael ei ddanfon allan o'r ysgyfaint.

Does a wnelo'r diaffram fawr ddim â'r llais dynol (yn groes i'r hyn mae llawer o athrawon canu yn ei gredu!) gan mai rheoli'r abdominals a'r intercostals ydym wrth ganu neu siarad. Does gan y diaffram ddim llawer o nerfau, felly ni fedrwn ei reoli. Ond o hyfforddiant cywir, ymarfer trwyadl, osgo ayb, gallwn ddefnyddio'r diaffram (ar y cyd â strwythurau eraill) i gynorthwyo'r llais.

Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i'n cynorthwyo i chwydu, ysgarthu a phiso drwy gryfhau'r pwysedd intra-abdominal.