Defnyddiwr:Rhyswynne/Haciaith 2015

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

http://iawn.de/wphaciaith15

Cysgliad/Cysill[golygu | golygu cod y dudalen]

Pecyn o feddalwedd adnoddau iaith Cymraeg yw Cysgliad. Cafodd ei gynhyrchu gan Uned Technoleg Iaith Canolfan Bedwyr Prifysgol Bangor. Mae'n cynnwys dwy brif raglen, sef Cysill a Cysgair. Lansiwyd Cysglliad yn 2004 ar gyfer y PC ac mae'n cynnwys Bar Offer ar gyfer Microsoft Word a Star/OpenOffice. Cyhoeddwyd fersiwn am ddim o Cysgliad ar gyfer yr Apple Mac, wedi’i noddi gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn 2008. Yn 2009, lansiwd Cysill ar-lein.

Cysill[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Mae’n gallu adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau lle bo’u hangen, yn achos camgymeriadau gramadegol mae’n egluro natur y gwall er mwyn eich helpu i osgoi’r gwall yn y dyfodol.

Cysgeir[golygu | golygu cod y dudalen]

Geiriadur chynhwysfawr yw Cysgeir. Mae'n cynnwys geiriau cyffredinol yn ogystal â thermau arbenigol o'r geiriaduron terminoleg sydd wedi cael eu cyhoeddi gan Canolfan Bedwyr dros y blynyddoedd.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]

Categori:Meddalwedd Cymraeg

Raspberry Pi[golygu | golygu cod y dudalen]

(en:Raspberry Pi)
Mae'r Rasperry Pi yn gyfres o gyfrifiaduron un-fwrdd o faint cerdyn credyd a ddatblygwyd yn y DU gan Sefydliad Raspberry Pi gyda'r bwriad o hyrwyddo addysgu cyfrifiadureg sylfaenol mewn ysgolion.

Ystad Feddal[golygu | golygu cod y dudalen]

Ystad Meddal yw term a ddefnyddir gan Asiantaeth Priffyrdd Lloegr i ddisgrifio'r lleiniau glas a chynefinoedd naturiol eraill sy'n leinio'r traffyrdd a chefnffyrdd. Yn Lloegr, mae tua 30,000 hectar o dir a ystyrir yn ystad feddal.

Categori:Ffyrdd

Wings Over Scotland[golygu | golygu cod y dudalen]

(en:Stuart_Campbell_(game_journalist)#Wings_Over_Scotland)
bio Copiwch wybodlen (infobox) o Maes-e neu Ffrwti

Mae Wings Over Scotland yn wefan sy'n ymwneud â gwleidyddiath yr Alban, gan canolbwyntio'n arbennig ar y cyfryngau yn ogystal â chynnig ei sylwebaeth a dadansoddiad ei hun.

Cafodd ei gofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol fel "cyfranogwr a ganiateir" ar gyfer yr ochr Ie yn refferendwm annibyniaeth i'r Alban.

Codi arian drwy dorfoli[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwahardd hysbysebion[golygu | golygu cod y dudalen]

http://www.theguardian.com/media/2014/mar/26/advert-scottish-media-banned-glasgow-political http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/30/more-power-glasgow-online-journalists-wings-over-scotland-bella-caledonia

The Wee Blue Book/An Leabhar Beag Gorm[golygu | golygu cod y dudalen]

Setliad y Scotsman[golygu | golygu cod y dudalen]

http://news.stv.tv/scotland-decides/news/293478-scotsman-pays-out-6000-to-wings-over-scotland-editor-over-article/