Defnyddiwr:Rhyswynne/Eisteddfod 2012

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Fel y trafodwyd yn Y Caffi, mae slot gan y Wicipedia Cymraeg yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2012, ym mhabell Cefnlen (tu cefn i'r Babel Len), sydd o dan ofal Hacio'r Iaith. Mae'r slot ar y prynhawn Mercher.

Meddwl baswn i'n cynnig syniadau yma ar sut i lenwi'r slot. Croseo i eraill gyfrannu yma, gyd syniadau, hyd yn oed os nad ydych yn gallu bod yn bresenol ar y dydd.

Syniadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Cyflwyniad fer i'r Wicipedia
 • Sesiynnau/gweithdai golygu
 • Meetup

Trefn a chynnwys (posib) i weithdai golygu[golygu | golygu cod y dudalen]

Cynnwys cwrs Golygu Wikipedia ar P2P University

 • Gwahodd grwpiau o ddiddordeb (e.e. Cymdeithas Cymru-Ariannin, Merched y Wawr, cymdeithasau hanes lleol)
 • Yn ddibynol ar pwy sydd yna ar y dydd, trio cael un golygydd profiadol i rannu gliniaduar efo 2/3 person di-brofiad.

Gweithgaredd 1:Cyrchu'r wici

 1. Tudalen flaen
 2. Blwch chwilio

O fewn erthygl dangos faint o wybodaeth sydd

 1. Dolenni mewnol o fewn erthygl
 2. Categoriau
 3. Cyffwrdd ar arddull a chysondeb

GWEITHDAI

 • Dewis testun syml (e.e. person neu bentref/tref, o bosib gyda chysylltidau lleol) i'w roi fel enghraifft.

Esiampl 1: Golygu erthygl (Dewis erthygl o flaen llaw sy ddim yn codi cymhlethdodau a sy'n esiampl da).

 1. Dangos sut mae chwilio
 2. Gwirio camsillafiad (falle hyd yn oed creu gwall yn fwriadol o flaen llaw!)
 3. Falle dewis 3/4 erthygl (o flaen llaw) y gall pob grwp unigol wirio am wallau a'u cywiro


Esiampl 2: Creu erthygl o'r newydd.

 1. Gwirio nad yw'n bodoli'n barod
 2. Arferion enwi erthyglau/Clicio ar ddolen coch
 3. Dylid paratio'r cynnwys o flaen llaw i arbed amser, a jyst ei gopio a gludo i mewn
 4. Egluro arddull y frawddeg agoriadaol
 5. Cynnig bob pob grwp yn creu erthygl (am berson neu leoliad) a'u bod yn defnyddio erthyglau eraill fel sail, a disodli manylion (Ar gyfer person: enw, galwedigaeth, dyddiadau geni a marw, ar gyfer lle:enw, sir, disgrifadau bras) - eto, paratoi manylion o flaen llaw.

Yn dibynu ar safon y cyfrannwya sut mae ethau'n mynd, felly cyflwyno categoriau a delweddau at y diwedd

mwy...

TIPS (ar gyfer cyflwyno)

 • Torri'r esiamplau i lawr i dasgau bach, pawb i gael 5-10 munud o arbrofi, wedyn yn ol gael cyflwyniad arall
 • Cadw pethsau'n syml ar y dechrau a falle osgoi pethau cymhleth yn gyfan gwbl
 • Ar y diwedd, dangos beth sy'n bosib, cynnig syniadau am brosiectau posib

Gweithdy[golygu | golygu cod y dudalen]

iawn.de/wici2012

Hanes/Ystadegau[golygu | golygu cod y dudalen]

Enghreifftiau o erthyglau[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyrchu[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni, Categorïau (mynegai ar y gwaelod), blwch chwilio, hanes, gwahaniaethu, sgwrs, Y Caffi, Hafan (gwaelod), rhyngwici

Golygu (gwall sillafu/gramadegol)[golygu | golygu cod y dudalen]

Golygu>Teipio>Rhagolwg>Cadw

Creu erthygl[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwaith[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Diweddaru (newid arweinyddion gweldydd ayyb - gobeithio bod hyn i newid)
 • Cywiro gwallau (iaith, ffeithiau)
 • Gwirio (dolenni, cyfieriadau)
 • Categareiddio
 • Dewleddau (creu/darganfod, uwchlwytho)
 • Lluniau
 • Mapiau
 • Graffeg

hen syniadau ar gyfer cyflwyniad 'Hacio'r Iaith 2012'[golygu | golygu cod y dudalen]

Dw i'n un o gyd-drefnwyr digwyddiad o'r enw Hacio'r Iaith a fydd yn cymryd lle yn Aberystwydd ar y 30ain o Ionawr 2010. Mae'r diwrnod yn mynd i fod yn gyfuniad o BarCamp a Hack Day. Thema'r dydd yw'r Iaith Gymraeg, Technoleg a'r we. Oherwydd natur anffurfiol y dydd mae croeso i bawb sy'n mynychu i wneud cyflwyniad, a dw i'n ystyried gwneud un ar y Wicipedia, o dan teitl fel Wicipedia: Sut allwch chi gyfrannu? (neu rhywbeth felly, efallai gyda tinc llai desperate!). Petai rhwyun arall yma eisiau ymuno â fi i wneud cyflwyniad, neu gwell fyth ei wneud yn fy lle i, achos mae syniadau gyda fi am gyflwyniadau eraill, rhowch wybod i mi. Yn y cyfamser, dw i am roi bach o syniadau yma a beth fyddcynnwys fy nghyflwyniad. Mae croeso i unrhyw un olygu'r adran hon a chynnig beth i'w gynnwys.

Ystagegau[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Nodi twf y wicipedia
 • Nifer cyfranwyr/Gweinyddwyr + faint sy'n wir yn cyfrannu a pha mor aml
 • Cymharu ei faint gyda eithoedd tebyg (Basgeg, Llydaweg ayyb)

Defnyddio'r wefan[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Sut i olygu
 • Sut i chwilio

Sut gyfrannu[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Creu/ehangu erthyglau
 • Gwirio iaith
 • Cyfieithu tudalenau cyfarwyddiadau
 • Gwirio ffeithiau/ffynhonellau
 • Gwaith tŷ (tacluso arddull, categoriau cywir)
 • Tynnu ac uwchlwyhto luniau (TRWYDDED AGORED)
 • Creu/Cymreigio delweddau (mapiau, siartiau, deiagramau, graffiau)
 • Plismona

Cydweithrediad[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Delweddau gan y Llyfrgell Genedlaethol

Potensial Wicipedia a beth hoffwn i weld...[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Man casglu data/ystadegau (etholiadau lleol, ennillwyr eisteddfodau)
 • Prosiectau (fel sydd ar y Wiki Saesneg)
 • Capeli (tablau yn dangos delwedd, dyddiad codi/cau, lleolaid, seddi)
 • Amgeuddfeydd (delweddau holl adeiladu Sain Ffagan sy'n fwy cynhwysfawr na'r wefan swyddogol)
 • Rhywiogaethau Cymru (planhigion, anifeiliaid)
 • Eisteddfodau Cenedlaethol (cost cynnal, ymwelwyr)

Problemau[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Fandaliaeth (dim llawer hyd yma)
 • Hunan gyhoeddusrwydd gan unigolion
 • GoogleTranslate
 • "Comiwnyddiaeth" (jôc!)