Cytsain lotol

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mewn seineg, yngenir cytsain lotol â'r camdwll, neu'r glotis. Mae llawer o seinegwyr yn credu mai cyflyrau trosiannol y camdwll ydyn nhw, neu'r "ffritholion" o leia, heb bwyntiau ynganiad fel sydd gan gytseiniaid eraill. Dyw rhai seinegwyr ddim yn eu hystyried nhw'n gytseiniaid o gwbl. Er hynny, mae'r ffrwydrolyn glotol yn ymddwyn fel cytsain arferol mewn ieithoedd fel yr iaith Tsou.

Ceir y cytseiniaid glotol canlynol yn yr Wyddor Seinegol Ryngwladol (IPA):

IPA Disgrifiad Enghraifft
Iaith Sillafiad IPA Ystyr
ʔ cytsain ffrwydrol glotol di-lais Hawäieg ōlelo [

ʔ oːlelo]

iaith
ɦ cytsain "ffrithiol" lotol leisiol â llais anadlog Tsieceg Praha [

pra ɦ a]

Prag
h cytsain "ffrithiol" lotol ddilais Cymraeg hwch [

h uːχ]

hwch