Cymdeithas Sant Vincent de Paul

Oddi ar Wicipedia
Cymdeithas Sant Vincent de Paul
Enghraifft o'r canlynolmudiad gwirfoddol, sefydliad elusennol, urdd crefyddol, international association of the faithful Edit this on Wikidata
Dechrau/Sefydlu23 Ebrill 1833 Edit this on Wikidata
SylfaenyddFrédéric Ozanam, Emmanuel Bailly Edit this on Wikidata
Isgwmni/auSaint Vincent de Paul thrift stores, Vinnies Edit this on Wikidata
Gwefanhttps://www.ssvpglobal.org/en/ Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia
Siop Ddarbodus Cymdeithas Saint Vincent de Paul yn Ottawa, Canada, lle ceir nwyddau rhad i bobl ar incwm isel

Mae Cymdeithas Sant Vincent de Paul (Talfyriadau: SVP neu SVdP neu SSVP) yn fudiad gwirfoddol rhyngwladol yn yr Eglwys Gatholig, a sefydlwyd ym 1833 i sancteiddio ei haelodau trwy wasanaeth personol i'r tlodion. Cychwynwyd y gymdeithas gan Frédéric Ozanam ac Emmanuel Bailly, ac mae wedi'i henwi ar ôl Vincent de Paul. Mae'r sefydliad yn rhan o'r Teulu byd-eang o sefydliadau Catholig sydd wedi'u henwi ar ôl Vincent de Paul (24 Ebrill 1581 - 27 Medi 1660). Fe'i adwaenir yn gyffredin fel Saint Vincent de Paul, ac roedd yn offeiriad Catholig o Ocsitania a gysegrodd ei hun i wasanaethu'r tlodion.

Cenhadaeth ac amcanion[golygu | golygu cod]

Darlun o Vincent de Paul

Ers ei sefydlu, mae'r sefydliad bob amser wedi'i arwain, yn unig ac yn gyfan gwbl, gan Gatholigion lleyg yn cydweithio â hierarchaeth yr Eglwys Gatholig ond yn gweithredu'n annibynnol. Gwirfoddolwyr yw aelodau'r sy'n cynnal y mudiad hwn, y mwyafrif helaeth ohonynt yn Gatholigion lleyg, sy'n rhoi rhan o'u hamser i'r Gymdeithas.

 Rhybudd! Mae angen cywiro iaith yr erthygl hon.
Beth am fynd ati i'w chywiro?

Dyma restr o erthyglau i'w cywiro: Tudalennau â phroblemau ieithyddol.


Mae eu gweithredoedd yn cwmpasu sawl maes lle mai’r pwysicaf yw cyswllt personol â’r bobl unig neu ddifreintiedig y maent yn helpu iddynt heb wahaniaethu ar sail rhyw, tarddiad, credoau crefyddol, cefndir cymdeithasol neu ethnig, cyflwr iechyd, diwylliant a barn wleidyddol. Mae'r rhain yn brosiectau derbyn a chymorth cymdeithasol, hyfforddiant, addysg a datblygiad personol . Mae'r Cwmni yn gweithredu strwythurau iechyd, canolfannau plant ac ieuenctid, megis ysgolion a chanolfannau hyfforddiant galwedigaethol; hosbisau, canolfannau i famau sengl neu fenywod mewn anhawster, yn ogystal â chanolfannau ar gyfer adsefydlu pobl sydd wedi'u carcharu; sefydliadau ar gyfer pobl dan anfantais gorfforol a meddyliol; cymorth i ddioddefwyr trais, trychinebau a rhyfeloedd; gwasanaethau cymorth a chefnogaeth i bobl â salwch terfynol, alcoholigion a phobl sy'n gaeth i gyffuriau; rhaglenni i deuluoedd mewn anhawster. Mae'n gweithio yn realiti'r gwahanol wledydd y mae wedi'i sefydlu ynddynt, trwy weithredoedd sy'n parchu eu traddodiadau a'u diwylliant, hyd nes y gall y person sy'n cael ei helpu ddarparu ar gyfer ei anghenion ar ei ben ei hun.

Y ddau biler anwahanadwy o ymagwedd gwirfoddolwyr SSVP yw elusen leol ac ysbrydolrwydd.

Yn 2013, mae Cymdeithas Saint-Vincent-de-Paul yn dathlu daucanmlwyddiant ei sylfaenydd, Frédéric Ozanam, a’i 180 mlynedd o elusen ledled y byd.

Strwythur[golygu | golygu cod]

Medaliwn ac arnu wyneb Frederic Ozanam, sylfaenydd yr elusen

Mae plwyfi Catholig dirifedi wedi sefydlu "cynadleddau", y rhan fwyaf ohonynt yn gysylltiedig â chyngor esgobaethol. Ymhlith ei hymdrechion amrywiol i gynnig cymorth materol i'r tlawd neu'r anghenus, mae gan y Gymdeithas hefyd 'storfeydd darbodus' sy'n gwerthu nwyddau rhodd am bris isel ac yn codi arian i'r tlodion.[1] Mae amrywiaeth eang o raglenni allgymorth a noddir gan y cynadleddau a'r cynghorau lleol, sy'n mynd i'r afael ag anghenion lleol am wasanaethau cymdeithasol.[2]

Cymru a Lloegr[golygu | golygu cod]

Daeth Ignatius Spencer o Lundain i adnabod y Gymdeithas mewn ymweliadau â Pharis. Ymwelodd Monsieur Baudon o Baris, a fyddai'n cymryd llywyddiaeth yr SVDP ym 1847, â Llundain ym 1842 a pherswadiodd Spencer i ysgrifennu am y Gymdeithas yn y Catholic Magazine. Yna ym mis Ionawr 1844 casglodd M. Pagliano, perchennog bwyty o Lundain a thröedigaeth ddiweddar i Babyddiaeth, 13 o ddynion Catholig a sefydlwyd y gynhadledd SVP Saesneg gyntaf.[3] Roedd mentrau cynnar yn cynnwys ffurfio'r Frigâd Ddu Esgidiau Catholig (Catholic Shoe Black Brigade), gan roi gwaith cyflogedig i fechgyn a chartref cyntaf "the Rescue Society" sydd o dan enwau amrywiol yn dal i gynnig gofal plant mewn llawer o esgobaethau.[4]

Yn 2013 roedd mwy na 10,000 o aelodau mewn mwy na 1,000 o Gynadleddau yn y Deyrnas Unedig, gan wneud dros 500,000 o ymweliadau wedi'u cofnodi bob blwyddyn i fwy na 100,000 o bobl.[4]

Ceir bellach ganghenau o'r elusen ar draws y byd, gan gynnwys yng Nghaerdydd.[5]

Heddiw[golygu | golygu cod]

Mae gan y Gymdeithas tua 800,000 o aelodau mewn rhyw 140 o wledydd ledled y byd, y mae eu haelodau'n gweithredu trwy "gynadleddau".[6] Gall Cynhadledd fod wedi'i lleoli allan o eglwys, ysgol, canolfan gymunedol, ysbyty, ac ati, ac mae'n cynnwys gwirfoddolwyr Catholig sy'n dilyn eu twf Cristnogol eu hunain yng ngwasanaeth y tlawd. Mae rhai Cynadleddau yn bodoli heb gysylltiad ag unrhyw Gyngor lleol, ac felly nid ydynt yn cael eu cyfrif mewn ystadegau. Gall pobl nad ydynt yn Gatholigion ymuno ac mae'r Gymdeithas yn gwasanaethu pawb waeth beth fo'u credoau personol.[6]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. Years, SVDP USA | Providing Assistance to Those in Need for Over 150. "Assistance/Services". www.svdpusa.org (yn Saesneg). Cyrchwyd 27 May 2017.
  2. "International Associations of the Faithful", Pontifical Council for the Laity
  3. "Other Key Vincentian Figures | St Vincent de Paul Society". svp.org.uk (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 28 October 2014. Cyrchwyd 27 May 2017.
  4. 4.0 4.1 "Growth of the Society in England & Wales | St Vincent de Paul Society". svp.org.uk (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 19 November 2016. Cyrchwyd 27 May 2017.
  5. "SVP Cardiff Central Council". Tudalen Facebook Cymdeithas Sant Vincent de Paul Caerdydd. Cyrchwyd 4 Mawrth 2024.
  6. 6.0 6.1 aYaline. "Mission et Vision". www.ssvpglobal.org. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 21 May 2017. Cyrchwyd 28 May 2017.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]