Coleg Menai

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Coleg Menai
Logo Coleg Menai.png
Arwyddair Gwella Bywydau Trwy Ddysgu
Improving Lives Through Learning[1]
Sefydlwyd 1 Awst 1994
Staff tua 600
Myfyrwyr dros 6,000
Lleoliad Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, Cymru, LL57 2TP
Lliwiau Gwyrdd a glas
Gwefan http://www.menai.ac.uk

Coleg addysg bellach yng ngogledd-orllewin Cymru yw Coleg Menai. Mae'r prif gampws yn ninas Bangor, ond ceir hefyd gampws o faint sylweddol yn Llangefni, ac adrannau llai ym mharc diwydiannol Parc Menai gerllaw Bangor, yng Nghaergybi a Chaernarfon.

Sefydlwyd y coleg ar 1 Awst 1994 yn sgil uno dau goleg, sef Coleg Pencraig, Sir Fōn a Choleg Gwynedd, Bangor.[2][3]

Yn 2010, roedd gan y coleg dros 6,000 o fyfyrwyr a thua 600 o staff.[4]

Campysiau[golygu | golygu cod y dudalen]

Lleolir prif gampws y coleg ar Ffordd Ffriddoedd, Bangor ger yr orsaf reilffordd. Ynddi mae cyfleusterau dysgu arbenigol ar gyfer busnes a rheolaeth, peirianneg, chwaraeon, hamdden a theithio. Dyma hefyd yw cartref Canolfan Ryngwladol y coleg. Mae canolfan Dysgu ac Adnoddau, lle gall myfyrwyr gyrchu ystod o wasanaethau i'w cefnogi mewn agweddau academaidd a phersonol yn y coleg.[4]

Mae'r coleg hefyd mewn partneriaeth â ysgolion lleol, caiff cyrsiau gwallt, harddwch a therapïau cyflenwol, arlwyo, croesawiaeth a thwristiaeth eu darparu yn Ysgol Friars, Bangor. Yno mae cyfleusterau'n cynnwys bwyty hyfforddi wedi ei drwyddedu yn llawn a chegin; siop goffi wedi ei redeg gan fyfyrwyr; salonau hyfforddi ac ardaloedd triniaeth. Mae’r gwasanaethau hefyd ar agor i’r cyhoedd.[4]

Lleolir prif safle'r coleg ar Ynys Môn yn Llangefni, yno darparir addysg a hyfforddiant mewn adeiladu, peirianneg modurol, iechyd a gofal cymdeithasol, sgiliau byw annibynnol a thechnoleg gwybodaeth. Mae Canolfan Technoleg Bwyd hefyd wedi ei leoli ar y campws hwn. Yn ddiweddar ychwanegwyd Canolfan Astudiaethau Gofal newydd, gan greu ffocws ar gyfer addysg a hyfforddiant yn y maes sy’n tyfu o Iechyd a gofal Cymdeithasol. Mae datblygiadau i uwchraddio cyfleusterau’r campws ymhellach bron a chael eu gorffen.[4]

Parc Menai ym Mharc Busnes Bangor sy'n gartref i Ganolfan Celfyddydau, Dylunio a Chyfryngau'r coleg, yma darparir hyfforddiant mewn arbenigeddau megis dylunio graffeg, darlunio, animeiddio, ffotograffiaeth, ffasiwn a thecstilau, cerameg, offer camera unigol a golygu fideo Ddigidol.[4]

Tŷ Cyfle yw enw campws y coleg yng Nghaergybi. Yno mae ystod lawn o gyfleusterau addysgol a hyfforddiant gan gynnwys canolfan taro heibio technoleg gwybodaeth. Mae'r coleg yn hybu mentrau yma gan gynnwys y Fargen Newydd, Rhaglen Sgiliau Sylfaenol, Mynediad i Addysg Uwch, Dychwelyd i Ddysgu, Learndirect, Gweinyddiaeth Busnes, a Chymraeg i Oedolion. Darparir hefyd ddosbarthiadau nos.[4]

Mae canolfan Coleg Menai yng Nghaernarfon. Yno mae ystod lawn o gyfleusterau addysgol a hyfforddiant gan gynnwys canolfan taro heibio technoleg gwybodaeth. Mae mentrau a hybir yma yn cynnwys Sgiliau sylfaenol, Celf a Dylunio, a Mynediad i Addysg Uwch. Mae yna hefyd amrywiaeth o raglenni busnes gan gynnwys Gofal am Gwsmeriaid, Marchnata, ac Adeiladu Tîm. Daparir hefyd ddosbarthiadau nos.[4]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1.  Gwerthoedd. Coleg Menai.
  2.  Adroddiad i’r Pwyllgor Menter a Dysgu - EL(3) 18-08 (p2). Cynulliad Cenedlaethol Cymru (19 Mehefin 2008).
  3.  Adroddiad ar Ansawdd Addysg Bellach Coleg Menai. Estyn (Hydref 2002).
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6  Ynglyn â'r Coleg. Coleg Menai. Adalwyd ar 29 Ionawr 2010.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]