Neidio i'r cynnwys

Chris Evans (gwleidydd)

Oddi ar Wicipedia
Chris Evans
AS
Aelod Seneddol
ar gyfer Islwyn
Yn ei swydd
Dechrau
6 Mai 2010
Rhagflaenydd Don Touhig
Olynydd Periglor
Mwyafrif 12,215 (35.2%)
Manylion personol
Ganwyd Christopher James Evans
(1976-07-07) 7 Gorffennaf 1976 (47 oed)
Llwynypia, Canol Morgannwg (etholaeth seneddol), Wales, UK[1]
Cenedligrwydd British
Plaid wleidyddol Y Blaid Lafur (DU)
Gwefan Gwefan Swyddogol

Mae Christopher James "Chris" Evans (ganwyd 7 Gorffennaf 1976) yn wleidydd Llafur Prydeinig a'r Blaid Gydweithredol sydd wedi bod yn aelod seneddol dros Islwyn 2010.

Bywyd Cynnar[golygu | golygu cod]

Ganwyd Chris Evans yng Nghymoedd y Rhondda. Graddiodd gyda gradd mewn hanes o Brifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.

Cyn cael ei ethol i San Steffan, gweithiodd fel bwci, yn y banc ac fel swyddog undeb. Gweithiodd fel ymchwilydd San Steffan i'r Aelod Seneddol Don Touhig am bedair mlynedd.

Cymerodd ran yn y Great Poppy Gwent Run i godi arian i Apêl Pabi y Lleng Frenhinol Brydeinig ym mis Hydref 2011.

Gyrfa Wleidyddol[golygu | golygu cod]

Roedd yn ymgeisydd Plaid Lafur ar gyfer Cheltenham yn etholiad cyffredinol 2005 ond collodd. Er hynny, yn 2010, cafodd ei ethol fel AS ar gyfer sedd saff y Blaid Lafur yn Islwyn.

Roedd ei araith gyntaf yn canolbwyntio ar fenthyca fforddiadwy a thalu benthyciadau byr dymor (payday loans). Ers cael ei ethol, wedi ymgyrchu yn erbyn tlodi tanwydd ac ym mis Ionawr 2011 arweinodd ddadl yn San Steffan siarad yn erbyn codiadau mewn prisiau ynni. Mae hefyd yn ymgyrchydd dros gyflwyno Rhagdybiaeth o Ddeddf Marwolaeth. Arweiniodd dadl Neuadd San Steffan ar y cyfleoedd cyflogaeth i bobl â Chlefyd y Coluddyn Llidiol. Roedd Evans yn aelod o'r Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder.

Ym mis Gorffennaf 2012, ar ôl dwy flynedd fel AS, cafodd ei ddyrchafu i Gabinet Cysgodol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn Ysgrifennydd Seneddol Preifat i gysgodi Ysgrifennydd Gwladol Mary Creagh. Yn dilyn ad-drefnu ym mis Hydref 2013, ymunodd Evans Cysgodol Llafur Tîm Trysorlys yn Ysgrifennydd Preifat Seneddol i Brif Ysgrifennydd y Trysorlys, Chris Leslie.

Cŵn peryglus[golygu | golygu cod]

Ar 19 mis Ionawr 2012, datgelodd Chris Evans ei fod wedi cael ei ymosod gan gi oedd yn gadael craith un-fodfedd ar ei bys canol fel y galwodd ar y llywodraeth i gymryd camau yn erbyn perchnogion cwn anghyfrifol. Ers hynny, mae wedi bod yn ymgyrchu i hyrwyddo perchnogaeth cŵn cyfrifol. Ym Mai 2012 cynhaliodd dadl Neuadd Westminster ar ddeddfwriaeth cŵn peryglus a galwodd ar y llywodraeth i gyflwyno orfodol gosod microsglodion ar bob ci, a gofnodwyd gan gronfa ddata genedlaethol sengl.

Deddf Bancio Cyfrifol[golygu | golygu cod]

Ym mis Mawrth 2012, cyflwynodd Evans ddeddf rheol deng munud o'r enw 'Deddf Bancio Cyfrifol a Datgelu' a oedd yn ceisio mynd i'r afael â'r broblem gynyddol o eithrio ariannol a sicrhau bod banciau yn gyfrifol am eu gweithredoedd. Mae wedi ysgrifennu nifer o erthyglau ar y pwnc hwn.

Rhaglen Profiad Gwaith Islwyn[golygu | golygu cod]

Yn 2013, lansiodd Evans rhaglen profiad gwaith yn Islwyn er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r broblem o ddiweithdra ymhlith pobl ifanc. Drwy weithio ochr yn ochr gyda 200 o fusnesau lleol, mae'r cynllun yn cynnig lleoliadau gwaith 6-8 wythnos ar gyfer pobl 18 i 24 mlwydd oed sydd allan o waith. Yn wahanol i gynlluniau llywodraeth, mae Rhaglen Profiad Gwaith Islwyn yn gwbl wirfoddol gydag ymgeiswyr yn derbyn cymorth ychwanegol gan y Ganolfan Byd Gwaith i barhau i chwilio am waith parhaol. Fe'i lansiwyd ochr yn ochr â busnesau lleol mewn digwyddiad yn y cyfryngau ar gampws Coleg Gwent yn Crosskeys.[2]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. "Chris Evans (profile)". Ukwhoswho.com. Cyrchwyd 19 Ebrill 2017.
  2. Chris Evans (British Politician), Wikipedia Saesneg