Cae'r Fets

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Cae'r Fets (neu Cae'r Vetch) yn stadiwm amlbwrpas yn Abertawe, Cymru. Fe'i defnyddiwyd yn bennaf ar gyfer gemau pêl-droed ac roedd y tir gartref Dinas Abertawe tan i'r clwb symud i Stadiwm Liberty newydd ei adeiladu yn 2005. Agorwyd yn 1912, y tir a ddelir tua 12,000 ar adeg ei chau, ond mwy na 30,000 yn ei brig.

Yn ogystal â bod yn gartref i'r Elyrch, hefyd yn cynnal y Vetch gemau ar gyfer y tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru, gyda 18 o chwaraewyr rhyngwladol yn chwarae yn y Vetch rhwng 1921 a 1988. chwaraeon eraill hefyd dod o hyd i gartref yn y Vetch, gyda gemau cynghrair 8 rygbi chwarae yno rhwng 1990 a 1999. Yn 1960, guro bachgen lleol Brian Curvis y bocsiwr Awstralia George Barnes yn y Vetch i ennill y teitl y Gymanwlad (Ymerodraeth Brydeinig) Pwysau Welter.

Mae'r stadiwm hefyd yn gweithredu fel lleoliad cerddoriaeth, yn cynnwys The Who yn 1976 a Stevie Wonder yn 1984.

gêm Cynghrair Pêl-droed terfynol y Vetch oedd yn 1-0 buddugoliaeth i Abertawe dros Amwythig ar 30 Ebrill 2005. Mae'r gêm olaf un o bêl-droed i gael ei gynnal yn y Vetch yn y rownd derfynol 2005 Cwpan Cenedlaethol, a welodd Abertawe curo 2-1 Wrecsam.

Enwyd oherwydd y ffacbys (math o codlysiau - nid bresych fel misbelieved popularly yn y rhan fwyaf o dde Cymru) a dyfir ar ei wyneb ar y pryd, [enwi eu hangen] ar y safle yn eiddo i Gwmni Gaslight Abertawe yn 1912, pan fydd tîm pêl-droed proffesiynol ei ffurfio yn y dref. Roedd y safle mewn lleoliad da ac ystyrir nad oes eu hangen yn y Cwmni Nwy, felly symudodd y clwb i mewn. Yn wreiddiol, yr wyneb ei wneud o lludw glo cywasgedig ac roedd chwaraewyr wisgo padiau pen-glin ar gyfer y tymor cyntaf o bêl-droed yno. Ar ôl gweld llawer o newidiadau yn ystod ei 93 mlynedd (a nodir isod), cymerodd y Vetch ei bwa derfynol gyda Final Cwpan Cenedlaethol yn erbyn Wrecsam. Ar ôl y gêm, gallai'r sedd, tyweirch, byrddau hysbysebu ac unrhyw beth cefnogwyr arall yn cael eu dwylo ar eu tynnu oddi ar y ddaear, ac ar hyn o bryd yn y broses o gael ei dymchwel gan fod y cyngor yn gofyn am ganiatâd i adeiladu ar y tir yno, mynedfeydd wedi'u bordio ac dywarchen y cae wedi cael ei gymryd i fyny. Mae tymor 2004-05 oedd y tro cyntaf mewn 93 mlynedd nad oedd gan y Vetch presenoldeb cyfartalog uchaf yn ei is-adran.

Ar 30 Ebrill 2005, yn sgoriodd Adrian Forbes y gôl olaf erioed yn y Vetch yn 1-0 buddugoliaeth Abertawe dros Amwythig. Y chwaraewr a sgoriodd y gôl olaf yn y Vetch oedd Andy Robinson, a sgoriodd yr enillydd mewn buddugoliaeth 2-1 dros Wrecsam.

Mae'r Ganolfan (South) Stand[golygu | golygu cod y dudalen]

Adeiladwyd yn wreiddiol yn 1912 i gadw 1,500 o wylwyr, aeth y Stondin Ganolfan drwy nifer o newidiadau cyn dod i ben i fyny fel stondin oedd yn rhedeg dim ond 3/4 ar hyd y cae, gyda stondin teulu ar un pen, ac mae rhai mainc bren eistedd ar y pen arall . Awgrymwyd bod y talcen a'r cloc yn cael ei symud i Stadiwm Liberty, fodd bynnag, hyd yn hyn nid oes dim wedi digwydd.

Y Teras West[golygu | golygu cod y dudalen]

Hefyd y stondin 'Away', roedd yn teras haen sengl a ddelir am 2,000. Yn wreiddiol roedd yn stand deulawr, gyda seddau uwchben gweddill y teras, fodd bynnag, caewyd yr haen uchaf yn gyntaf ac yna adeiladu dros ystod diwedd y 1980au, a'r 1990au cynnar ymysg pryderon diogelwch cynyddol. Mae'r grisiau i'r haen uchaf yn dal yn weladwy o'r isaf. Yn 2005, roedd y stondin rhannwyd i ddarparu cartref ac oddi cartref cefnogwyr. Roedd gan y stadiwm yn nodwedd eithaf anarferol yn unig a geir yn Wembley yn ogystal, a oedd yn danffordd sy'n caniatáu i gerddwyr gerdded o dan y cae.

Mae Banc y Gogledd[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn wreiddiol dim ond twmpath o bridd gyda rhai sy'n cysgu concrit a rheilffordd ar ei ben, tyfodd y 'banc mawr' i fod yr ardal fwyaf o y ddaear. Yn ystod diwedd y 1950au yr ymddiriedolaeth y cefnogwyr 'dalu am do i gael eu gosod, ac yn ystod y 1970au, a'r 1980au daeth y Banc gartref i'r rhan fwyaf o gefnogwyr, a'r mwyaf lleisiol. pryderon diogelwch lleihau ei allu drwy atal oddi ar rhan fawr yn y cefn, ac yn dilyn y drychineb Hillsborough ei dystysgrif diogelwch ei dorri unwaith eto, ac erbyn dechrau'r 21ain ganrif cynnal tua 3,500 o ganlyniad i bryderon ynghylch y blaen nad ydynt yn cael eu cynnwys. Mae nifer y gallai ddal yn ddiogel ei gynyddu tua diwedd ei oes, gan sicrhau bod y Banc y Gogledd ei lenwi i'r capasiti ar gyfer y rhan fwyaf o gemau yn ystod y tymor olaf.

Y Dwyrain Stondin[golygu | golygu cod y dudalen]

Roedd y Teras Dwyrain wreiddiol twmpath arall o bridd gyda rhai sy'n cysgu rheilffordd, ac arhosodd felly tan ddiwedd y 1970au, pan ddechreuodd y clwb ei cynnydd trwy'r adrannau. Daeth yr ardal gyntaf y tir i gael ei hailddatblygu, ac mae hanner hyd y cae ar y diwedd 'Town' ar y ddaear yn gartref i'r Dwyrain Stand. Mae haen bach o derasau serth yn gorwedd o dan stondin gyda chynhwysedd o tua 2,500. Roedd hefyd yn gartref i un o'r llifoleuadau mwyaf rhyfedd yn y gynghrair, ymwthio allan dros y stondin, yn gyfan gwbl allan o gymeriad gyda gweddill y tir. Oherwydd y gwrthodiad trigolion William Street y tu ôl i'r stondin ni ellid ei ymestyn ymhellach, a phroblemau ariannol yn sicrhau mai dim ond rhan o'r tir sydd i'w hailddatblygu, er yn wreiddiol roedd yn gyd yn mynd i ddilyn.