Big Brother 7 (DG)

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Big Brother 2006, hefyd â elwir yn Big Brother 7, oedd seithfed cyfres y rhaglen deledu realiti Big Brother. Darlledwyd ar Channel 4 o Fai 18 2006 i 18 Awst 2006, a cyflwynwyd gan Davina McCall. Parhaodd y gyfres am 93 diwrnod; pymtheg diwrnod yn hirach na'r gyfres flaenorol. Ar y pryd, roedd hon y gyfres hiraf a bu'r tair cyfres olynol yn rhedeg am 13 wythnos. Roedd y gyfres gyntaf i gael ei darlledu yn 16:9.  

Dyma'r gyfres gyntaf i gynnwys dros 20 o cyd-letywyr. Cyn lansiad y gyfres, hyrwyddwyd cystadleuaeth Tocyn Aur er mwyn darganfod cyd-letywr i ymuno â'r tŷ yn Wythnos 3.  Yn ymylu â'r prif dŷ roedd y Tŷ Drws Nesaf a ddefnyddiwyd 3 gwaith yn ystod y gyfres. Prif ddadl y gyfres oedd dychweliad pedwar cyn-cyd-letywyr i'r tŷ yn yr wythnos olaf ond un, gyda un ohonynt yn gymwys i aros yn y tŷ ar gyfer yr wythnos olaf. Er cafodd hyn ei ymarfer yn Big Brother 4 yn 2003, y prif ddadl oedd fod y cyn-letywr oedd wedi cael eu gyrru allan unwaith yn gymwys i ennill wrth iddyn nhw ddychwelyd i'r tŷ, er eu bod eisioes wedi cael eu gyrru allan gan y bleidlais cyhoeddus. Parhaodd y broses o enwebu i fod yn rhan sylfaenol o'r broses, er i Big Brother newid a chanslo enwebiadau rhai wythnosau i ffafrio troadau. Dychwelodd y broses o yrru dau letywr allan hefo'i gilydd ar ôl cael ei ddefnyddio yng nghyfres 4 a'r gyfres selebriti, a daeth yn ymarfer parhaol yn y cyfresi i ddilyn - fel arfer yn agos i ddiwedd y gyfres. Profodd y gyfres hon i fod yn hynod boblogaidd, gyda'r nifer o wyliwyr yn 4.7 miliwn ar gyfartaledd. Yn 2010, cafodd Big Brother 7 ei enwi yn hoff gyfres Big Brother y genedl a gyhoeddwyd yn ystod Big Brother's Big Awards Show.

Noddwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Parhaodd Carphone Warehouse fel noddwyr .

Crynodeb wythnosol[golygu | golygu cod y dudalen]

Ar ddiwrnod 1, fe aeth Bonnie, Pete, George, Shahbaz, Lea, Imogen, Mikey, Dawn, Glyn, Richard, Grace, Lisa, Sezer a Nikki i fewn i'r tŷ.

Yn yr wythnos cyntaf, cafodd grŵp o gyd-letywyr a elwir yn "The Big Brotherhood" eu hethol gan Lisa a Shabaz, arweniwyr y grŵp. Derbynodd y lletywyr yma eu siwtces a imiwnedd o gael eu gyrru allan o'r tŷ.[1] Ailasododd Mikey, Shahbaz fel arweinyddas leader, after Shahbaz voluntarily left on Day 6[2] Bonnie, Dawn and Glyn were not chosen to join "The Big Brotherhood" and so were placed up for eviction. Dawn was asked to leave on Day 8 after using a code to receive information from the outside world.[3] Bonnie and Glyn were put to the public vote and on Day 9 Bonnie was evicted with 78% of the vote.[4]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]