Banc Julian Hodge

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Banc Julian Hodge
Math
busnes
Sefydlwyd 1987
Sefydlydd Julian Hodge
Pencadlys

Caerdydd

Banc masnachol bychan yng Ngwledydd Prydain yw Banc Julian Hodge. Mae'n cael ei enwi ar ôl Syr Julian Hodge. Cafodd y banc ei ffurfio yn 1987, ac mae'n cael ei redeg o'i bencadlys yng Nghaerdydd, yr unig fanc annibynnol sydd a'i bencadlys yng Nghymru. Roedd cyfanswm yr asedau a ddaliwyd gan y banc ar ddiwedd y flwyddyn yn diweddu 31 Hydref, 2004 yn £570 miliwn.

Mae Banc Julian Hodge yn cynnig amrywiaeth eang o arbedion a benthyciadau ar gyfer unigolion preifat, a chleientiaid masnachol. Ffurfiodd Syr Julian Hodge y banc ar ôl ffurfio'r Banc Ymddiriedolaeth Siartredig a Banc Cymru (sydd bellach yn rhan o HBOS). Mae'r banc yn cynnwys cwmnïau cyllid amrywiol eraill a reolir gan Hodge.

Mae gan y banc un is-gwmni mawr, Hodge Equity Release, sy'n gweithredu yn y farchnad morgeisi. Mae wedi gwerthu ei is-gwmni arall, Cyllid Carlyle, i WesBank (FirstRand) SA ers 2007.