Athro

Oddi ar Wicipedia
Athro

Ym myd addysg, mae athro neu athrawes yn berson sy'n addysgu eraill. Gelwir athro sy'n addysgu unigolyn yn diwtor personol. Yn aml, mae rôl athro yn ffurfiol a pharhaus, a chaiff ei wneud fel swydd neu broffesiwn mewn ysgol neu leoliad addysgol ffurfiol arall.

Mewn nifer o wledydd, rhaid i berson sy'n dymuno gweithio fel athro yn un o ysgolion y wladwriaeth feddu ar gymwysterau proffesiynol a allai gynnwys addysgeg, sef y gwyddoniaeth o addysgu. Gall athrawon ddefnyddio cynllun gwers er mwyn cynorthwyo dysgu'r disgybl, gan ddarparu cwrs astudio sy'n ymdrin â'r cwricwlwm safonedig. Amrywia rôl yr athro mewn gwahanol ddiwylliannau. Addysga athrawon lythrennedd a rhifedd, neu rhai o bynciau eraill yr ysgol. Gall athrawon eraill ddarparu cyfarwyddyd mewn crefft benodol neu hyfforddiant galwedigaethol, y Celfyddydau, crefydd, dinasyddiaeth, dyletswyddau cymdeithasol neu sgiliau bywyd. Mewn rhai gwledydd, gellir darparu addysg ffurfiol yn y cartref.

Yng Nghymru, defnyddir y term 'athro' (neu 'athro prifysgol') i gyfeirio at brif ddarlithydd mewn prifysgol neu uwch-academydd sy'n gyfrifol am adran benodol.

Chwiliwch am athro
yn Wiciadur.
Eginyn erthygl sydd uchod am addysg. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato