Neidio i'r cynnwys

Ardal an-fetropolitan

Oddi ar Wicipedia

Math o ardal llywodraeth leol yn Lloegr yw ardal an-fetropolitan (Saesneg: non-metropolitan district). Mae ardaloedd an-fetropolitan yn rhan o system dwy haen o lywodraeth leol sy'n gweithredu yn y rhan fwyaf o Loegr. Mae'r ardaloedd yn israniadau o siroedd an-fetropolitan, gan rannu pŵer a chyfrifoldeb gyda nhw.

Mae'r sir yn gyfrifol am wasanaethau mwyaf a drutaf, megis:

 • addysg
 • gwasanaethau cymdeithasol
 • prif ffyrdd
 • llyfrgelloedd
 • trafnidiaeth gyhoeddus
 • gwasanaethau tân
 • Safonau Masnach
 • gwaredu gwastraff
 • cynllunio strategol

tra bod ardaloedd an-fetropolitan yn darparu gwasanaethau, megis:

 • cynllunio lleol a rheoli adeiladau
 • tai cyngor
 • ffyrdd lleol
 • iechyd yr amgylchedd
 • marchnadoedd a ffeiriau
 • casglu ac ailgylchu sbwriel
 • mynwentydd ac amlosgfeydd
 • parciau
 • gwasanaethau hamdden
 • twristiaeth

Crëwyd y system ddwy haen hon yn 1974 gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Mae llawer o ardaloedd wedi cael statws bwrdeistref trwy siarter frenhinol. Mae hyn yn golygu bod y cyngor lleol yn cael ei alw'n "gyngor bwrdeistref" yn lle "cyngor dosbarth", a bod ganddo'r hawl i benodi maer. Mae ardaloedd eraill wedi cael statws dinas trwy breinlythyrau, ond nid yw hyn yn rhoi unrhyw bwerau ychwanegol i'r cyngor lleol heblaw'r hawl i alw ei hun yn "gyngor dinas". Fodd bynnag, nid yw pob awdurdod lleol sydd â'r geiriau "dinas" neu "fwrdeistref" yn yr enw yn ardal an-fetropolitan; mae rhai yn awdurdodau unedol, mae eraill yn fwrdeistrefi metropolitan neu fwrdeistrefi Llundain.

Gweler hefyd

[golygu | golygu cod]