Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Wicipedia:Gweinyddwyr"

Jump to navigation Jump to search
Ychwanegwyd 7 beit ,  10 o flynyddoedd yn ôl
manion
(manion)
Mae'r gweinyddwyr yn ddefnyddwyr sydd aâ galluoedd arbennig ganddynt yn eu galluogi i wneud rhai tasgau cynnal a chadw ar Wicipedia. Nid y gweinyddwyr sydd yn penderfynu ar y tasgau heblaw ei fod yn dasg amlwg neu angen ei wneud yn ddiymdroi (e.e. dileu lluniau sydd wedi eu huwchlwytho heb ganiatâd perchennog yr hawlfraint). Yn hytrach gweithredu penderfyniadau'r gymuned yw eu swyddogaeth. Maent yn ddefnyddwyr eu hunain, sydd yn ymgymryd â'r gwaith gweinyddol ychwanegol yn ddi-dâl. Eu prif dyletswyddauddyletswyddau yw diogelu a dileu tudalennau, golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu, rhwystro defnyddwyr, a dad-wneud y gweithredoedd hyn i gyd hefyd.
 
== Creu gweinyddwyr ==
** [[Wicipedia:GNU FDL]]
** [[Arbennig:Allmessages|Negeseuon]] - rhain sy'n rhoi testun y rhyngwyneb (y tabiau, y botymau, testun y tudalennau arbennig ag ati. Fe'u cedwir yn y parth Mediawiki.
Os ydych am newid rhywbeth ar dudalen sydd wedi ei ddiogelu eglurwch y newid ar y dudalen sgwrs a rhowch y nodyn <nowiki>{{Atsylwgweinyddwr}}</nowiki> ar y dudalen sgwrs. Os ydych am newid rhywbeth yn y rhyngwyneb heb wybod teitl y neges i'w newid gallwch godi'r mater ar y [[Wicipedia:Y Caffi|Caffi]] neu [[Wicipedia:Cymorth iaith]], gan nodi'r neges gwreiddiolwreiddiol a'r dudalen y daethoch ar draws y neges arni. Oherwydd bod newid y ffeiliau pwysicaf megis Monobook.css yn gallu gwneud niwed i'r rhyngwyneb neu i'r wefan gyfan digon posib y bydd yn rhaid galw am gymorth datblygwyr y meddalwedd ar Mediawiki er mwyn diwygio rhai ffeiliau.
* Diogelu a dad-ddiogelu tudalennau. Diben hwn yw diogelu rhag fandaliaeth neu niwed damweiniol i dudalennau hanfodol, e.e. yr Hafan. Anaml iawn y bydd erthyglau yn cael eu diogelu. Gwneir hynny er mwyn atal fandaliaeth rhempremp neu er mwyn creu ysbaid o lonydd os oes anghydfod wedi codi a hynny'n arwain at newidiadau di-ddiwedd ar ryw dudalen. Os ydych am i dudalen gael ei ddiogelu neu ei ddad-ddiogelu codwch y mater ar [[Wicipedia:Y Caffi]].
* Dileu ac adfer tudalennau. Os ydych am gynnig y dylai tudalen gael ei dileu rhowch y nodyn <nowiki>{{Tudalen amheus}}</nowiki> ar y dudalen ac egluro'r rheswm dros eich cynnig ar y dudalen [[Wicipedia:Tudalennau amheus]]. Fe gaiff y cynnig ei drafod yno ac os ymddengys cydsynied y dylid ei dileu yna fe wnaiff gweinyddwr hynny.
* Blocio, sef atal defnyddwyr rhag golygu tudalennau o ryw gyfrif neu gyfeiriad IP arbennig. Yn yr un modd gall gweinyddwr dad-flocio defnyddiwr.
 
 
== Gofyn am gymorth gweinyddwr ==
* gofyn yn [[Wicipedia:Y Caffi|y Caffi]], neu
* ychwanegu nodyn pwrpasol at dudalen sgwrs i dynnu sylw'r gweinyddwyr ati, sef y nodyn [[:Nodyn:Atsylwgweinyddwr|Atsylwgweinyddwr]].
Gan fod criw'r yWicipedwyr wicipedwyrWicipedia Cymraeg yn fach o'i gymharu â Wikipedia Saesneg mae'r ymateb i geisiadau yn gallu bod yn arafach o lawer nag yw hi ar Wikipedia. Y maeMae weithiau'n gallu bod yn anodd dirnad ystyr diffyg ymateb i gynnig – ai diffyg cefnogaeth sydd wrth ei wraidd ynteu dim gwrthwynebiad i'r cynnig, neu diffygddiffyg amser i ystyried pob trafodaeth ac ymateb iddynt. Mae tuedd wedi datblygu i gymryd bod cynnig yn dderbyniol os na fynegir unrhyw wrthwynebiad iddo. Os na chewch ymateb i gais am help gweinyddwr peidiwch â digalonni – rhowch nodyn i'w hatgoffa ar y Caffi ar ôl rhai wythnosau.
 
 
Ceir rhagor o fanylion am weinyddwyr ar [[:en:Wikipedia:Administrators|Wikipedia Saesneg]].
7,444

golygiad

Llywio