Yr Epistolau Bugeiliol

Oddi ar Wicipedia

Grŵp o dri llyfr o'r Testament Newydd yw'r Epistolau Bugeiliol neu'r Llythyrau Bugeiliol, sef Llythyr Cyntaf Paul at Timotheus, Ail Llythyr Paul at Timotheus, a Llythyr Paul at Titus. Fe'u trafodir yn aml fel grŵp (weithiau gydag ychwanegu Llythyr Paul at Philemon) a rhoddir y teitl "bugeiliol" iddynt oherwydd eu bod wedi'u cyfeirio at bobl â goruchwyliaeth fugeiliol o eglwysi ac yn trafod materion sy'n ymwneud â bywoliaeth, athrawiaeth ac arweinyddiaeth Gristnogol.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]