Y Sbectol Hud

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Poster Rhys Aneurin o'r gerdd "Y Sbectol Hud" gan Mererid Hopwood

Soned gan y prifardd Mererid Hopwood yw Y Sbectol Hud.

Yn y gerdd hon, mae'r bardd yn ein hannog i ddefnyddio ein dychymyg i weld y byd o'r newydd. Mae'r byd modern yn llawn o bethau sy'n ein rhwystro rhag gweld harddwch naturiol y byd o'n cwmpas. Er mwyn i ni allu gweld rhyfeddodau'r byd mae'r bardd am i ni wisgo "sbectol" ein dychymyg ac mae honno'n "Sbectol Hud"!

Cynnwys[golygu | golygu cod y dudalen]

Egyr y gerdd drwy sôn am rai o ryfeddodau byd natur sydd yn aml wedi'u cuddio. Er enghraifft, nid yw'r sêr i'w gweld yng ngolau'r dydd ac ni ellir gweld y lleuad wrth i'r haul fachlud. Bydd niwl yn cuddio'r bryniau a chaiff coed eu cuddio gan eira. Gall y glaw ddwyn lliw a harddwch blodau. Serch hynny, dim ond i ni ddefnyddio ein dychymyg fe allwn weld pethau mewn golau newydd.

Yn chwe llinell olaf y gerdd mae'r bardd yn siarad â'r darllenydd gan ei gyfarch fel "fy ffrind". Cawn ein hannog i gario'r "sbectol hud" gyda ni bob amser ym mhoced ein jîns, gan y bydd felly wrth law bob amser. Dywed y bardd ei bod hi'n anodd i ni weld rhyfeddodau'r byd weithiau ond dim ond i ni gofio bod y "sbectol hud" gennym fe fyddwn yn barod i ddefnyddio'n dychymyg ac i weld y byd yn ei holl liwiau.

Mesur[golygu | golygu cod y dudalen]

Wicillyfrau
Mae gan Wicilyfrau gwerslyfr neu lawlyfr ar y pwnc yma:

Soned yw'r gerdd hon wedi'i rhannu'n ddau bennill, sef yr wythawd (yr wyth llinell gyntaf) a'r chwechawd (y chwe llinell olaf). Mae'r volta (sef y rhaniad rhwng yr wythawd a'r chwechawd mewn soned) yn amlwg iawn yn y gerdd hon gan fod y bardd wedi rhannu'r soned yn ddau ran rhwng yr wythawd a'r chwechawd.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]