Y Glymblaid Gyda'r Uchelgais Uchel i Ddod a Llygredd Plastig i Ben

Oddi ar Wicipedia
Plastic Pollution in Ghana.jpg
Llygredd plastig yn Ghana
Data cyffredinol
Enghraifft o'r canlynolclymblaid Edit this on Wikidata
Gwefanhttps://hactoendplasticpollution.org/ Edit this on Wikidata

Clymblaid o wledydd a chyrff eraill yw'r Y Glymblaid Gyda'r Uchelgais Uchel i Ddod a Llygredd Plastig i Ben sy'n ceisio dod â llygredd plastig i ben erbyn 2040 ac sy'n annog gwledydd eraill i ddod at ei gilydd i fynd i'r afael â ffynonellau llygredd plastig a diogelu'r planed. Ynghyd â'r UE a'r Cenhedloedd Unedig byddant yn pwyso am offeryn sy'n gyfreithiol rwymol a fydd yn sicrhau gweithredu brys, tra'n cymhwyso ymagwedd gylchol at blastigau. Yn 2023 nid oedd yr un o'r gwledydd mwyaf, o ran economeg, wedi ymuno: UDA, Tsieina na Rwsia.

Ar 24 Tachwedd 2022 ym,unodd y Cenhedloedd Unedig gyda'r Glymblaid a oedd ar y pryd yn cael ei gyd-gadeirio gan Rwanda a Norwy; cyhoeddwyd hyn yn gyntaf yn UNEA5.2.

Dechreuwyd trafod a drafftio cytundeb newydd yn Wrwgwái ar 28 Tachwedd 2022 a disgwylir iddynt gael eu cwblhau erbyn 2025.[1]

Mae plastigau yn ddeunyddiau pwysig i economi'r byd ac yn cael eu defnyddio ledled y byd bob dydd. Fodd bynnag, mae eu twf esbonyddol yn y degawdau diwethaf yn cael effeithiau difrifol a negyddol iawn. Dim ond tua 10 y cant o'r saith biliwn tunnell o wastraff plastig a gynhyrchir yn fyd-eang sy'n cael ei ailgylchu. Mae miliynau o dunelli o wastraff plastig yn cael eu colli i'r amgylchedd, neu weithiau'n cael eu cludo filoedd o gilometrau i gyrchfannau lle mae'n cael ei losgi neu ei ddympio'n bennaf.

Strategaethau[golygu | golygu cod]

 1. Atal defnydd a chynhyrchiad plastig i lefelau cynaliadwy
 2. Galluogi economi gylchol ar gyfer plastigion sy'n amddiffyn yr amgylchedd ac iechyd pobl
 3. Cyflawni rheolaeth amgylcheddol gadarn ac ailgylchu gwastraff plastig

Nod[golygu | golygu cod]

Ar eu gwefan, noda'r Clymblaid yr hyn maen nhw'n ei geisio:

 1. Dileu plastigion problemus, gan gynnwys trwy waharddiadau a chyfyngiadau.
 2. Datblygu meini prawf a safonau cynaliadwyedd byd-eang ar gyfer plastigion
 3. Gosod llinellau sylfaen byd-eang a thargedau ar gyfer cynaliadwyedd drwy gydol oes plastigion.
 4. Sicrhau tryloywder yn y gadwyn masnachu plastigau, gan gynnwys ar gyfer cyfansoddiad deunydd a chemegol.
 5. Sefydlu mecanweithiau ar gyfer cryfhau ymrwymiadau, targedau a rheolaethau dros amser.
 6. Gweithredu monitro ac adrodd ar bob cam trwy gylch bywyd plastigion.
 7. Hwyluso cymorth technegol ac ariannol effeithiol, asesiadau gwyddonol ac economaidd-gymdeithasol.

Cymru[golygu | golygu cod]

Nid yw Cymru wedi ymuno ar ei liwt ei hun, ond mae yno fel rhan o'r DU.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. environment.ec.europa.eu; cyhoeddwyd 24 Tachwedd 2022; adalwyd 11 Mai 2023.