Wicipedia:Wici Addysg

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
   Hafan Datblygu        Cynllun Datblygu        Digwyddiadau        Cyhoeddusrwydd          Wici GLAM        Wici Addysg        Wici Cymru        Man Trafod    

Hyfforddiant sgiliau wici ym Mhrifysgol Abertawe[golygu cod y dudalen]

Ar yr 28ain o Ionawr 2015 cafwyd sesiwn drwy'r dydd o tua 40 o fyfyrwyr a staff yr adran hanes yn dysgu sut i olygu Wicipedia. Ceir manylion llawn yn Gymraeg yma ac ar wefan Wicimedia UK yn fan yma.


Y Coleg Cymraeg[golygu cod y dudalen]

Cyfweliad Golwg 1 Mai 2014

Ym Mehefin 2013 cytunodd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn egwyddor (diolch i'w Prif Weithredwr blaenllaw Ioan Matthews) i roi rhai o'u cyhoeddiadau (testun, delweddau, sain a ffilm) ar drwydded agored Comin Creu.

Ar yr 21ain o Ionawr 2014 hysbysebodd y Coleg swydd Cydlynydd Wicipedia ar eu gwefan a phenodwyd Marc Haynes. Dyma grynodeb o'r swydd o'u safle:

Yn dilyn cytundeb cydweithio rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia DU y mae’r Coleg yn dymuno penodi Cydlynydd Wicipedia fydd yn adrodd i swyddogion a Bwrdd Academaidd y Coleg ar sut orau y gellir rhannu adnoddau addysgol ar lwyfannau Wikimedia, gan gynnwys Wicipedia, o dan drwyddedau priodol. Bydd gennych gefndir academaidd gadarn, dealltwriaeth dda o faterion yn ymwneud â hawlfraint ac eiddo deallusol a dealltwriaeth o genhadaeth a gweithgareddau Wikimedia a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae profiad o waith trefnu a chydlynu, cynnig hyfforddiant a chymorth i staff academaidd yn ogystal a golygu deunydd ar safleoedd Wici yn angenrheidiol.

Cafwyd partneriaeth hynod o ffrwythlon ac maecynnwys y Wicipedia yn gyfoethocach o'r herwydd. Ceir cofnod o waith Marc dros y chwe mis yma: Wicipedia:Wici Addysg/Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

. Gweler hefyd y Sgwrs ar yma.

Daeth tymor Marc yn y Coleg i ben, a bydd adroddiad llawn yn dilyn cyn hir. Bu'n dymor llwyddiannus iawn a chafwyd cydweithrediad arbennig gan y Coleg, a llawer o waith wedi'u uwchlwytho i Wicipedia.

Hyfforddi[golygu cod y dudalen]

Cydlynydd Wicimedia Cymru[golygu cod y dudalen]

Aled Powel

Penodwyd Aled Powel yn Brif Hyfforddwr Wicimedia yng Nghymru yn Haf 2014 a chafwyd nifer o gyrsiau ledled Cymru. Yn ychwanegol at hyn, hyfforddwyd 11 o hyfforddwyr 'Cynghrair Meddalwedd Cymru' - sy'n parhau i gynnig cyrsiau sgiliau Wicipedia; efallai mai dyma'r tro cyntaf i gorff hyfforddi proffesiynol ymgymryd â'r gwaith hwn, yn hytrach na Wicipedwyr, fel sy'n arferol.

Hyfforddi'r Hyfforddwyr[golygu cod y dudalen]

Rhai o'r darpar hyfforddwyr ar y cwrs yng Nghaerdydd; Chwefror 2014.

Cynhaliodd WMUK gwrs hyfforddi'r hyfforddwyr yng Nghaerdydd ar 1 - 2 o Chwefror 2014. Roedd y cwrs ar gyfer aelodau Wikimedia UK a allai ymrwymo'u hunain i hyfforddi ar gyrsiau eraill ar unrhyw un o brosiectau Wikimedia ee Comin, Wicieiriadur neu Wicipedia.

Mae'r canlynol wedi cwbwlhau'r cwrs 'Hyfforddi'r Hyfforddwyr' gan WMUK:

Syniadau pellach[golygu cod y dudalen]

  • Wicipediwr Preswyr yn Adran Addysg Llywodraeth Cymru.
  • Wicipediwr Preswyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri
  • Wicipediwr Preswyr o fewn Awdurdod Lleol, sirol

Llyfrynnau[golygu cod y dudalen]

Fel rhan o'n hymgyrch i ddatblygu'r Wicipedia Cymraeg, mae'r llawlyfrau canlynol wedi'u hargraffu (neu ar y gweill) ac ar gael arlein neu o'n swyddfeydd yng Nghymru neu Lundain:

Wedi eu cyhoeddi[golygu cod y dudalen]

Yn y wasg[golygu cod y dudalen]

Prawf-ddarllenwch os gwelwch yn dda:[golygu cod y dudalen]

  • Sut i olygu Wicipedia
    (How to edit Wikipedia)

Gadewch eich sylwadau ar dudalen Sgwrs y llyfryn, os gwelwch yn dda.

Wedi eu cyfieithu a heb eu prawfddarllen[golygu cod y dudalen]

Hanfodion Hyfforddwyr: Sut i ddefnyddio Wicipedia fel arf dysgu (drafft)
Instructor Basics gwreiddiol

Awgrymiadau o lyfrynnau[golygu cod y dudalen]

Ydy'r deunydd canlynol yn werth ei gyfieithu: [[1]]?

Unrhyw awgrym pellach?