Neidio i'r cynnwys

Wicipedia:Dim ymchwil gwreiddiol

Oddi ar Wicipedia
Sylwer: Nid yw'r Polisi hwn yn cyfeirio at dudalennau Sgwrs.

Ni ddylai erthyglau ar Wicipedia gynnwys ymchwil gwreiddiol. Cyfeiria'r term "ymchwil gwreiddiol" (neu YG) at gynnwys fel ffeithiau, cyhuddiadau a syniadau ble na cheir ffynhonnell ddibynadw wedi'u cyhoeddi.[1] Mae hyn yn cynnwys unrhyw ddadansoddiad neu synthesis o ddeunydd wedi'u cyhoeddi a ddefnyddir i hyrwyddo un farn arbennig er nad oes tystiolaeth o ran ffynhonnell. Prawf o'ch datganiad nad ydych yn cyhoeddi ymchwil gwreiddiol ydy eich bod yn cyhoeddi gyda'r gwaith gyfeiriad at ffynhonnell y datganiad. Dylai'r ffynhonnell fod yn uniongyrchol berthnasol i'r deunydd a gyflwynir.

Mae gwahardd YG hefyd yn golygu fod yn rhaid priodoleddu'r deunydd i ffynhonnell ddibynadwy sydd wedi'i gyhoeddi.[1] Mae ein Polisi Gwiriadwyedd (verifability policy) yn mynnu fod yn rhaid cyfeirio at ffynhonnell ddibynadwy ym mhob dyfyniad ac ym mhob cynnwys sy'n debygol o gael ei herio. Mae'n rhaid i ffynhonnell ddibynadwy fodoli hefyd ar gyfer cynnwys nad chaiff fyth mo'i herio e.e. Does dim rhaid wrth ffynhonellau i gyfiawnhau'r datganiad mai "Paris yw prifddinas Ffrainc" oherwydd does neb call yn mynd i herio'r datganiad hwnnw a gwyddom fod ffynhonellau dibynadwy'n bodoli pe bai angen.

Ni ddylid camddefnyddio'r hawl hwn i ddyfynu drwy ei orddefnyddio nes peri iddo droi'n llên-ladrad; mae hyn yn torri hawlfraint y ffynhonnell wreiddiol. Dylech sgwennu'r erthyglau yn eich geiriau eich hun gan lynnu'n glos at ystyr ac ysbryd y deunydd gwreiddiol.

Cyfeiriadau[golygu cod]

  1. 1.0 1.1 By "exists", the community means that the reliable source must have been published and still exist—somewhere in the world, in any language, whether or not it is reachable online—even if no source is currently named in the article. Articles that currently name zero references of any type may be fully compliant with this policy—so long as there is a reasonable expectation that every bit of material is supported by a published, reliable source.