The Road Not Taken

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Cerdd Saesneg gan y bardd Americanaidd Robert Frost yw "The Road Not Taken" a gyhoeddwyd yn 1916.

Ysgrifennir y gerdd o safbwynt un sydd yn dilyn llwybr mewn coedwig, ac yn y pennill cyntaf yn cyrraedd man lle mae'r ffordd yn fforchio'n ddwy. Yn yr ail a'r trydydd pennill mae'r troediwr yn astudio'r ddwy ffordd i geisio canfod pa un sydd gwell ei dilyn, ac o'r diwedd yn dewis y llwybr sydd yn dangos y lleiaf o fynd arni. Clo'r gerdd gyda'r cerddwr yn y pedwerydd pennill yn datgan ei ragdybiaeth y byddai'n cofio'r daith yma yn y dyfodol pell: "I took the one less traveled by, / And that has made all the difference."

Hon yw un o hoff gerddi'r Americanwyr, er bod nifer fawr o ddarllenwyr yn ei chamddeall. Tybiasant taw cerdd braf ydyw sydd yn canu clod yr ewyllys rydd ac yn ysbrydoli'r darllenwr i herio'r drefn trwy ddewis y ffordd a llai o deithio ar hyd-ddi. Yn wir, pwysleisia'r bardd yn yr ail a'r trydydd pennill bod y ddwy ffordd yn debyg iawn i'w gilydd wrth i'r cerddwr geisio gwahaniaethu rhyngddynt. Dewis mympwyol yw ei benderfyniad, nid antur neu fynegiant o anghydffurfiaeth. Cyfaddefiad eironig gan yr adroddwr ydy'r pennill olaf, nid argyhoeddiad hyderus o'i herfeiddiwch. Adnabydda'r bardd y tuedd gan bobl i ymddyrchafu, i gyfiawnhau'r gorffennol ac i weld eu bywydau fel cyfres o benderfyniadau ymwybodol rhwng dewisiau da a drwg. Dywedodd Frost i'w gynulleidfa mewn darlith, "You have to be careful of that one. It's a tricky poem, very tricky."