Terfyn (mathemateg)

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Ym mathemateg, mae'r cysyniad "terfyn" yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio gwerth ffwythiant neu ddilyniant agosáu at ryw werth. Mae terfynau yn hanfodol i galcwlws (a dadansoddiad mathemategol yn gyffredinol) ac maent yn cael eu defnyddio i ddiffinio parhad, deilliadau, ac integrynnau.

Y nodiant arferol a ddefnyddir ydyw:

Hynny yw, mae gwerth y ffwythiant f(x) yn agosáu at derfyn (lim) L, wrth i werth y mewnbwn x agosáu at c. Mae'r cysyniad o derfyn yn bwysig gan ei fod yn dangos ymddygiad ffwythiant yn agos iawn at L, hyd yn oed os nad yw'r ffwythiant wedi'i ddiffinio pan fo x = c.