Sgwrs Nodyn:Years or months ago

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mae angen addasu'r Nodyn / This Template needs to be amended.

Mae'r fformat presennol yn gywir ar wahân i: / The existing format is correct eg '17 blwyddyn yn ôl'; '134 blwyddyn yn ôl' / other than the following exceptions:

 • 1 -> un flwyddyn
 • 2 -> dwy flynedd
 • 3 -> tair blynedd
 • 4 -> pedair blynedd
 • 5 -> pum mlynedd
 • 6 -> chwe blynedd
 • 7 -> saith mlynedd
 • 8 -> wyth mlynedd
 • 9 -> naw mlynedd
 • 10 -> deg mlynedd
 • 20 -> ugain mlynedd
 • 50 -> hanner can mlynedd
 • 100 -> can mlynedd

Mae'r rhain yn eithriadau sydd angen eu hychwanegu / These are exeptions which need to be changed to the above wordinadded to the Template.

eg 'If number is '6', then 'chwe blynedd'.

Llywelyn2000 (sgwrs) 04:08, 14 Medi 2015 (UTC)