Sgwrs Defnyddiwr:Pwyll/Archif 1

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Gwybodaeth o fy nhudalen sgwrs hyd at fis Mawrth 2010. Gadewch unrhyw neges newydd ar fy nhudalen sgwrs os gwelwch yn dda ac nid yn y fan hon. Diolch! Pwyll 08:17, 14 Mawrth 2010 (UTC)

Arctic Monkeys[golygu cod y dudalen]

Hi, please excuse me for using English for speed. Just to let you know that there was already an article called Arctic Monkeys, so user Paul-L replaced your new article with a redirect to the existing one. I have copied your text to Sgwrs:Arctic Monkeys; hopefully someone can incorporate any additional information from it into the existing article. Alan012 15:12, 29 Gorffennaf 2008 (UTC)

Empire of the Sun[golygu cod y dudalen]

Roedd erthygl am y ffilm yn bod eisoes, felly wnes i gopïo a symud rhan o'r testun a'i roi yn yr erthygl yna. Ni oedd ar fai, mae'n debyg, am beidio creu tudalen gwahaniaethu! Wnes i gwtogi ar y categoriau hefyd, am fod llawer o'r categoriau ar y wicipedia Saesneg yn rhy gymhleth i ni ar hyn o bryd (lot o drafferth i greu categori dwfn ar gyfer dim ond un neu ddau o erthyglau yn unig, efallai). Cofion, Anatiomaros 15:05, 17 Hydref 2008 (UTC)

Gyda llaw, mae gennym erthygl ar J. G. Ballard. Anatiomaros 15:07, 17 Hydref 2008 (UTC)

Diolch[golygu cod y dudalen]

Diolch yn fawr am eich gwaith ar yr erthyglau am ffilmiau. Alan 08:09, 12 Tachwedd 2008 (UTC)

Diolch am y gair o groeso ac o gysur ! Mi ddechreuaf Wicipedio yn araf ! Deri Tomos

Mi fedri di arwyddo dy sylwadau yn otomatig, cofia, drwy wthio'r botwm 'tilde' (fel tonnau môr) 4 gwaith yn olynol. Mi arbedith amser i ti! Hwyl a fflag, Llywelyn2000 12:15, 31 Mawrth 2009 (UTC)

Bwrdd yr Iaith Gymraeg a'r Wicipedia[golygu cod y dudalen]

Sut mae, Rhodri? Ga'i dynnu dy sylw at y nodyn yn y Caffi am ymateb Bwrdd yr Iaith i gais am gymorth? Hoffwn fedru anfon ein hymateb i'r cynnig i fod ar eu desg erbyn bore dydd Llun. Hwyl, Anatiomaros 18:16, 13 Rhagfyr 2008 (UTC)


Brwydr Coed Mametz[golygu cod y dudalen]

Diolch am yr erthygl bwysig hon. Doeddwn heb glywed am y frwydr erchyll yma nes gwylio'r gyfers Lleisiau'r Rhyfel Mawr ar S4C yn ddiweddar (mae llyf ri gyd fynd a'r gyfers hefyd, gyda llaw). Ar dy dudalen defnyddiwr, rwyt yn nodi nad wyt yn hyderus gyda cyfeiriadau a doleni eto - mae defnyddio'r wici'n cymeryd tipyn o arfer. Ffordd da o ddysgu sut mae pethau'n gweithio ydy edych ar 'hanes' a chymharu fersiynnau.

Dw i wedi ychwnegu'r erthygl Brwydr Coed Mametz at gategori ac wedi rhoi dolen rhyngwici (interwiki) at yr erthygl yn yr iaith Saesneg. Fel arall, ychydig iawn o siawns y bydd yna i rywun ddod ar draws dy erthygl wedi i ti fynd i'r drafferth o'i hysgrifennu.

Dyma 'hanes' y newidiadu y gwnes i - efallai byddant o help. Mi wnaf ddod yn ôl atat i esbonio sut mae ychwanegu cyfeiriadau ac mae creoso i ti ofyn unrhyw gwestiwn i mi ar fy nhudalen sgwrs, neu yn Y Caffi (dolen o'r golofn chwith).--Ben Bore 16:07, 11 Ionawr 2009 (UTC)

O.N. Sylwais i ti gywirio treiglad ar dudalen defnyddiwr arall. Efallai fydd ots ganddo ond yn fy marn i, dw i ddim yn meddwl dylid glygu tudalennau defnyddiwr eraill.--Ben Bore 16:09, 11 Ionawr 2009 (UTC)

Shwmae a diolch am dy neges! Ro'n i'n gweld bod rhywun wedi creu'r dudalen ar Goed Mametz ond wedi bod yn brysur yn fandaleiddio ac yn ysgrifennu rhegfeydd arni felly ro'n i'n meddwl man a man creu'r dudalen fy hun!

Dw i'n dechrau cyfarwyddo a defnyddio Wikipedia - mae'n synod o addictive on'd dyw e?! Diolch am y cyngor hefyd. Mae'r caffi yn adnodd defnyddiol er nad yw i wedi gwneud fawr o ddefnydd ohono hyd yn hyn. Dw i'n derbyn dy bwynt yn llwyr ynglyn a chywiro tudalennau pobl eraill... do'n i ddim yn trio bod yn anghwrtais... dim ond gweld ei fod e'n dweud ei fod e'n "dod o (G) Caerfyrddin" ac fe gymres i falle nad oedd e'n siwr sut i roi treigladau mewn ar y dudalen. Fe ddanfona i neges cyflym ato i esbonio ac ymddiheurio! Wwps!! Cymer ofal ;o) Pwyll 18:59, 11 Ionawr 2009 (UTC)

[golygu cod y dudalen]

Diolch am newid "Yn dod o Gaerfyrddin!"

Ysgrifenais y darn fach yna dros flwyddyn yn ol pan dechreais i ma' pan ro ni ddim yn deall y stwff ma! Anyway paid poeni! Os oes eisiau unrhyw help arna't paid oedi gofyn!

Pob Hwyl...--RThomas 17:15, 12 Ionawr 2009 (UTC)

Thalía[golygu cod y dudalen]

Hello,

Could you please amend this article according to the English Wikipedia? At least you could add some information on her, Discography and Filmography, she is one of my favourite singers and I see that there is almost nothing about her in your language. Thank you in advance. :) --El Mexicano 19:56, 17 Ionawr 2009 (UTC)

fandal disney[golygu cod y dudalen]

Gan mai chi sy'n ymddangos bod yn ein harbenigwr am ffilmiau, ga i ofyn i chi gadw'n gwylio am unrhyw ffeithiau anghywir a ydy pobl yn ychwanegu i'r erthyglau am ffilmiau, ac yn arbennig am y ffilmiau Disney, os gwelwch yn dda. Gwelch y sgwrs yma, yma, ac yma er enghraifft. (Ac os ydych chi'n taro ar y fandal Disney ac oes angen arnoch chi gael y galluoedd weinyddwyr er mwyn medru delio â fo yn fwy effeithiol, cewch ofyn amdanyn nhw yn y caffi -- rwy'n siŵr y byddech chi'n eu defnyddio nhw'n ffyddlon iawn.) Alan 09:17, 18 Ionawr 2009 (UTC)

O.N. dwi'n meddwl bod "ffeithiau" anghywir yn ffurf fwy beryglus o fandaliaeth na rwts lol. Os mae rhywun yn ysgrifennu "pidyn" 50 miliwn o weithiau mewn erthygl, mae'n hawdd iawn i'w sylweddi a dadwneud, ond mae anwireddau'n gallu cuddio mewn erthygl am flynyddoedd... Alan 09:26, 18 Ionawr 2009 (UTC)
Cywir Ala. Yr holl wir. Mae na rywbeth yn dweud wrthyf mai cywiro ffeithiau anghywir ddylai ein blaenoriaeth fod, bellach ac nid mynd am y nifer mwyaf o erthyglau. Mae hyn yn beryg. Y gwyn a glywaf amlaf am Wici (yn y byd mawr!) ydy nad yw ei ffeithiau'n gywir - ar adegau. Llywelyn2000 12:54, 18 Ionawr 2009 (UTC)

Delio efo fandaliaid[golygu cod y dudalen]

Diolch am roi Bryniau Soufrière ar y rhestr o dudalennau amheus. Fel mae'n digwydd mae'n lle go iawn, ond roeddet ti'n iawn i'w nodi fel tudalen amheus. Dwi'n siwr roeddet ti'n teimlo'n rhwystrigedig iawn am fod yma ar ben dy hun a methu blocio'r fandal hefyd, felly beth am ddod yn weinyddwr? Rwyt ti'n cyfrannu nifer o erthyglau a hynny'n gyson. Dydy o ddim yn fraint mawr efallai, ond mae'n rhoi i ti'r gallu i rwystro fandaliaid a dileu tudalennau diangen (os rhaid, ond gyda gofal!). Beth amdani? Medraf roi enwebiad yn y Caffi oes wyt ti'n fodlon. Hwyl, Anatiomaros 20:10, 10 Chwefror 2009 (UTC)

Shwmae! Ti'n iawn - do'n i ddim yn berffaith siwr os mai "tudalen amheus" y dylwn i ddefnyddio i nodi bod rhywun wedi bod yn fandaleiddio ond ro'n i'n gwybod y byddai'n tynnu sylw pobl at yr erthygl. O ran dod yn weinyddwr, byddai hynny'n gret os nad oes unrhyw wrthwynebiad gydag unrhyw arall. Yn araf bach, dw i'n dod i'r afael gyda'r derminoleg ac yn dysgu sut mae gwneud pethau newydd ar Wikipedia yn gyson (er bod tipyn i ddysgu eto, rwyn siwr!). Mae croeso i ti gynnig y syniad yn y Caffi i weld beth yw barn y bobl! Hwyl am y tro, Pwyll 09:48, 11 Chwefror 2009 (UTC)

Byddwn i'n fodlon cefnogi cynnig Anatiomaros. O ran dysgu pethau newydd, dw i'n sylwi nad wyt ti'n cynnwys dolenni rhyngwici o dy erthyglau newydd at rai mewn ieithoedd eraill (os oes rhai'n bodoli). Y ffordd hawsa yw mynd i'r erthygl mewn iaith arall (yr un Sesneg e.e.), clicio 'edit this article', copio'r côd (dyma sut mae'n edrych), a'i osod ar y gwaelod o dan y côd categori*. Does dim rhaid gwneud dim mwy, achos mae Botiaid wedyn yn ychwanegu dolen rhyngwici yn ôl i'r erthygl Gym,raeg o'r erthyglau eraill i gyda.
* Rhywbeth pwysicach na dolen rhyngwici efallai yw gosod dy erthyglau mewn categori. Mae hyn yn ychwanegu'r siawns o fobl yn dod o hyd i dy erthygl ti'n greu (sef beth ni eisiua wedi i ni fynd i'r drafferth o greu'r erthyglau yn y lle cyntaf!). Mae angen ychydig bach mwy o waith meddwl fan hyn, achos efallai nad yw'r un categoriau'n bodoli'n Gymraeg - dyma'r prif gategoriau, ac yna mae is-gategoriau. Dyma sut mae gosod erthygl mewn categori(au). Mae modd creu categori/is-gategori newydd os nad yw'n bodoli'n barod - cysyllta â fi, neu yn Y Caffi am fwy o gyngor.--Ben Bore 11:41, 11 Chwefror 2009 (UTC)
Rwyf wedi dy wneud yn weinyddwr. Llongyfarchiadau! Rhion 19:13, 13 Chwefror 2009 (UTC)

Diolch yn fawr - dwi'n mynd lan yn y byd!! ;o) Dw i ar fy ngwylie ar y foment felly fydda i ddim yn gallu gwneud lot o ddefnydd o'r pwerau newydd am yr wythnos nesaf ond cyn gynted ag y bydda i nol, bydda i nol ar yr rhen Wicipedia! Diolch Pwyll 13:18, 15 Chwefror 2009 (UTC)

collnod neu gromfachau[golygu cod y dudalen]

Dwi wedi gadael nodyn ar dudalen defnyddiwr: Sgwrs Defnyddiwr:Rhion. Tybed wnei di gymryd cip arno? Dwi wastad yn gwerthfawrogi dy farn. Diolch. Llywelyn2000 07:00, 27 Mawrth 2009 (UTC)

Gwybodlenni Dinas![golygu cod y dudalen]

Waw! Da iawn efo'r holl erthyglau dinasoedd- mae nhw'n edrych yn gret! Good teamwork!

Mae'r holl busnes nodiadau yma yn eithaf syml efo bach o ymarfer- mae'n cymrud lot o cynnig a gwella a lwc dda! Cofiwch, sai’n creu nhw o ddim byd- fi just yn cyfuno amryw o dempledi arall i greu'r un dwi eisiau! Hwyl, Rhys Thomas 15:51, 18 Ebrill 2009 (UTC)

Mae'n edrych yn fantastig! Llywelyn2000 18:28, 18 Ebrill 2009 (UTC)
Chwarae teg i ti, Rhys, am hynny. Dw i bach yn dwp gyda pethau technegol ond os wyt ti'n gallu creu'r gwybodlenni, alla i fwrw ati i'w defnyddio. Ymlaen a ni at weddill dinasoedd y byd!! Pwyll 19:56, 18 Ebrill 2009 (UTC)

Translation[golygu cod y dudalen]

Please, could you translate this stub about Llyfr Mormon, please?

The Book of Mormon is a sacred text of the churches of the Latter Day Saint movement. It was first published in March 1830 by Joseph Smith, Jr. as The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates Taken from the Plates of Nephi. Thanks for your help. Thanks for your help. User:Chabi

Uwchlwytho logo's[golygu cod y dudalen]

Hello! Just nodyn bach i ddweud- pan dy fod yn uwchlwytho unrhyw logo (neu beth bynnag arall), sicrha dy fod yn dewis 'logo' neu 'cover'...etc o'r 'drop down' menu cyn uwchlwytho oherwydd mae hyn yn arddangos nodyn hawlfraint dan y llun (i osgoi unrhyw drafferthion dros hawlfraint! Pob hwyl, Rhys Thomas 16:31, 31 Mai 2009 (UTC)

Gwybodlenni[golygu cod y dudalen]

Mae'r ddau (awdur a sioe gerdd) yn barod i'w defnyddio! Mae'r gwybodlen awdur i'w weld ar yr erthygl J.K. Rowling. Hwyl, Rhys Thomas 19:01, 19 Mehefin 2009 (UTC)

Ti'n absoliwt seren! Diolch yn fawr i ti!! ;o) Pwyll 19:06, 19 Mehefin 2009 (UTC)

Thanks[golygu cod y dudalen]

Thank your for translating my user page! ^__^ Cheers, Kazu89 ノート 18:58, 21 Mehefin 2009 (UTC)

Nodyn Hinsawdd[golygu cod y dudalen]

Rwyf wedi newid y nodyn hinsawdd i wneud yn hawddach i mewnbynnu'r data ac yn hawddach newid y rhyngwyneb (fel y nodiadau dinas, awdur..etc). Edrychwch ar y nodyn:hinsawdd Efrog Newydd i weld sut mae'n gweithio. Sylwch bod angen mewnbynnu pa unedau sydd angen ei defnyddio- e.e fan hyn yr ydym yn defnyddio °C ac yn yr Unol Daleithiau maent yn defnyddio °F. Hwyl, Rhys Thomas 14:53, 22 Mehefin 2009 (UTC)

Hei!! Mae hwnna'n ffantastig - bydd e'n gwneud bywyd lot haws yn y dyfodol! Diolch i ti am wneud hwnna. Gyda llaw, galwa fi'n "ti" yn y dyfodol - mae "chi" yn gwneud i fi deimlo'n hen!! ;o) Cymer ofal Rhodri77 17:29, 22 Mehefin 2009 (UTC)

The Fox and the Hound[golygu cod y dudalen]

OK, let's get this strite, I'm banned, you will hate me for this, bla bla bla, but, last night, I was trying to add the animator's section, and, I messed it up. Because it was copied from Cinderella. So this is what it should be:

I don't know why you didn't just remove this section, or, revert all my edits completly. Also, I want the movie poster please. Also I'd like the DVD cover too of the secound movie and the book cover of the book. What exactly though is bad about my edits? Is it just that they are all bad AUTOMATICALLY? If so, I think that's crazy. And no, the fact that I'm banned at en and simple DOES NOT mean that I HAVE to be banned in Welsh. Like, I'm not banned in Finnish. Or Swedish. Or Danish or Norwegian. Oh well, you can just remove this and ban me again if you want (that must make you happy) but I still need that section corrected and the movie poster. Or anything else if you could. And to think I asked Paul-L to upload the movie posters. And there are still a bunch left, INCLUDING THE FOX AND THE HOUND AND THE RESCUERS, which I think are Disney's best movies. Also, why did you remove Keith Mitchell from the voices? Oh wait: it was apperently Keith Coogan instead. Some sort of mix-up. Crap! I HATE MIX-UPS! (And I hate being banned too duh. And you know what else? I hate when people say Fox and the Hound was one of the weaker Disney movies. THAT MAKES ME SICK!) So, aside from Coogan, there are a few others they left out too: Corey Feldman, John McIntire, and John Fiedler. So it should be:

Kurt Russell, Mickey Rooney, Pearl Bailey, Pat Buttram, Sandy Duncan, Richard Bakalyan, Paul Winchell, Jack Albertson, Jeanette Nolan, John Fiedler, John McIntire, Keith Coogan, and Corey Feldman.

Also, why can't all these articles be changed from full to semi protection? Is there no form of semi at cy wiki? Because, all these articles are at SEMI and not FULL protection at en, meaning that legit people such as auto bots that do iws can edit it. That would be better. 63.3.5.130 16:38, 6 Awst 2009 (UTC)

Paid a chymryd sylw o hyn. Ein "cyfaill" y Fandal Disney ydy o. Anatiomaros 17:02, 6 Awst 2009 (UTC)
'Sdim byd gwell gyda fe i wneud gyda'i fywyd?!! Paid becso, mae ei sylwadau fel dwr ar gefn hwyaden ond mae'n amlwg nad yw e'n rhy hapus ei fod wedi cael ei flocio. Tyff! Pwyll 10:42, 7 Awst 2009 (UTC)

bryn tawe[golygu cod y dudalen]

fi'n gweld taw chi gyfrannod at yr erthygl bryn tawe. oes unrhyw beth gyda chi yn ymwneud a'r ysgol? hefyd, sut ydw i'n rhoi lluniau ar yr erthygl bryn tawe? diolch Jjabertawe 14:48, 7 Awst 2009 (UTC)

Helo 'na a chroeso i'r Wikipedia Cymraeg. Na, 'sgen i ddim cysylltiad uniongyrchol â'r ysgol - dw i'n dueddol o gyfrannu at bob math o erthyglau, ac roedd Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn un ohonynt!

O ran gosod lluniau ar dudalen, mae'n gymharol hawdd. Dyma'r camau fydda i'n defnyddio.

1. Cadwa'r llun rwy ti eisiau rhoi ar y dudalen yn My Pictures e.e. dychmyga bod llun gyda ti o'r enw "Bryntawe100.jpg"

2. Ar y man ar y dudalen Wikipedia lle'r wyt ti eisiau'r llun, teipia... [[delwedd:Bryntawe100.jpg|bawd|dde|****************] (OND gyda 2 ] ar y diwedd )


Delwedd:Bryntawe100.jpg
****************

3. Yn lle'r ************* rho ddisgrifia byr o'r hyn sydd yn y llun.

4. Clicia ar "Cadw'r dudalen" ac fe ddylet ti weld bocs lle dylai'r llun fod.

5. Clicia ar y llun ac yna uwchlwytha'r llun o My Pictures.

6. Dylai'r llun gael ei uwchlwytho i'r Wikipedia Cymraeg ac yna os clici di ar "Newidiadau Diweddar" ar yr ochr chwith o'r dudalen ac yna clicio ar dy erthygl, fe ddylai'r llun fod yno.

Gobeithio mod i wedi esbonio hynny'n ddigon clir! Os oes problem, rho wybod!

Un peth arall hefyd, bydd yn ofalus o'r hawlfraint pan yn uwchlwytho lluniau. Os mai lluniau rwyt ti wedi tynnu ydynt, dim problem ond os ydynt yn dod o wefannau eraill, gallai fod problem gyda hawlfraint. Hefyd, mae angen bod yn ofalus o ran diogelwch plant. Er enghraifft, dw i ddim yn siwr beth yw polisi Wikipedia ond bydden i'n amau'n fawr a fyddai gosod lluniau o ddisgyblion ar y safle yn dderbyniol.

Gobeithio fod hyn wedi bod o ryw faint o gymorth! Dymuniadau gorau, Pwyll 17:24, 7 Awst 2009 (UTC)

Tŷ'r Cyffredin[golygu cod y dudalen]

Thanks for the London constituency pages you've been created, but please note that when linking to the House of Commons, please use [[Tŷ'r Cyffredin (Y Deyrnas Unedig)|Tŷ'r Cyffredin]], as just using [[Tŷ'r Cyffredin]] links to the disambig page, as there is more than one House of Commons in the World (but only two, the other being in Canada). Diolch yn fawr, Paul-L 17:24, 30 Awst 2009 (UTC)

No probs and thanks for the heads up! I would have carried on, only to have to return at a later date to change them all again. I'll get that done now. ;o) Pwyll 17:27, 30 Awst 2009 (UTC)
Just some pointers if you decide to create more London constituency articles:
  • I've created {{Etholaethau seneddol yn Llundain Fwyaf}}, to be put at the end of each article;
  • It should be "Endid = Llundain Fwyaf |", not "Endid = Llundain |" in the infobox;
  • You don't need to upload versions of the constituency maps, as they are already on Commons as .svg files - to add them (and make them 200px), use [[Delwedd:BrentEastConstituency.svg|200px]] (changing the file name, of course).
I've made these changes to all the existing London constituencies, so it's for any new constituencies created. Diolch, Paul-L 18:33, 11 Medi 2009 (UTC)

iw links[golygu cod y dudalen]

interwiki links of the following pages should be updated:

Do you see the possibility to unblock the pages? --Xqt 15:40, 10 Medi 2009 (UTC)

Thanks for the message. I've updated the interwiki on those articles. Whilst I appreciate that it's frustrating that people can't edit these pages, our Disney articles have been vandalised so many times, it seems to be the best option. Unfortunatley we do not have the time or resources to correct wrong facts and information. Pwyll 18:34, 10 Medi 2009 (UTC)
Perhaps it would be adequate to semi-protect these pages? But it is up to you. I just came here of cause my bot reports me about these blocked pages, but I am also unable to report each page to each site if there is sth to actualize. Best regards and good job --Xqt 06:12, 11 Medi 2009 (UTC)

Images uploaded[golygu cod y dudalen]

Hi Pwyll, if an image is from Commons you should not upload a local duplicate. Especially not if the upload is downscaled (220px - you saved the thumbnail from the english Wikipedia article, not the original image) and especially not if you not follow the license terms. Every image on Commons can be resued as long as you follow the license, in most cases you have to attribute the author and in many cases you have to distribute any new copy under the same terms (copyleft/share alike).

And so on. If an image is from Commons please not upload it locally on this wiki. If an image is from en.wikipedia under fair use you should per meta:Resolution:Licensing policy tag your images. Many of your uploads are untagged. Use the fair use licenses from Categori:Trwyddedi Wicipedia for non-free content. --Martin H. 20:00, 9 Hydref 2009 (UTC)

Ive started, maybe I got 200 of your uploads... of 959 mostly duplicates or untagged fair use images. With sysop you can much easier remove the scaled down duplicates. Lol, it realy takes some time :) --Martin H. 21:54, 9 Hydref 2009 (UTC)
I have replied on Martin's talk page. Alan 06:48, 10 Hydref 2009 (UTC)

Translation request[golygu cod y dudalen]

Hi Pwyll! Would you be so kind to help me translate part of this article into the wonderful Welsh language? Please. 3-4 lines would be enough. Thanks a lot:)--Mer De Glace 07:12, 12 Tachwedd 2009 (UTC)

Done! Pwyll 13:38, 18 Tachwedd 2009 (UTC)

Unlock request[golygu cod y dudalen]

Please, can you (temporary) unlock articles in Categori:Ffilmiau animeiddiedig and subcategories? there are often wrong interwiki links and I want to repair it with User:JAnDbot. JAn Dudík 10:51, 18 Tachwedd 2009 (UTC)

Gwaith da[golygu cod y dudalen]

Diolch am dy waith yn cyfieithu'r tudalennau polisi. Mae'n rhywbeth y mae arnom ei angen. Rhion 21:51, 1 Rhagfyr 2009 (UTC)

Ia wir. Tase'r tywod ddim yn llifo mor sydyn drwy fy mysedd, mi faswn inna'n medru helpu. Ysywaeth, tempus fugit ydy hi y dyddiau hyn, ond mi rydw i'n dal i gadw llygad pan fedraf ar y petha pwysig. Llywelyn2000 23:17, 9 Rhagfyr 2009 (UTC)

Cyf:Blwch Defnyddiwr[golygu cod y dudalen]

Helo, sut mae? Dwi wedi bod wrthi'n creu enghreifftiau iti. Gallet eu gweld yn fan hyn. Cer ti i mewn i "Cymru" a chael golwg ar y côd. Dyw e ddim yn anodd i'w weithio allan. Rhô neges yn ôl os ti am gael un penodol :) Xxglennxx 23:14, 15 Rhagfyr 2009 (UTC)

Dwi wedi gadael neges iti ar fy nhudalen sgwrs, Xxglennxx 12:18, 6 Ionawr 2010 (UTC)

Neges bwysig i bob gweinyddwr[golygu cod y dudalen]

Yn dilyn trafodaeth yn y Caffi (gweler yma), mae Luke wedi creu tudalen newydd ar gyfer materion gweinyddol, sef Negesfwrdd gweinyddiaeth. Y syniad yw defnyddio'r Caffi ar gyfer negeseuon cyffredinol a defnyddio'r bwrdd newydd fel lle i drafod a datrys - gobeithio - materion fel nodiadau, categorïau, fandaliaeth a phethau eraill sy'n rhan o waith gweinyddwyr. Bydd yn gymorth i gadw trafodaethau gyda'i gilydd ac yn rhyddhau lle yn y Caffi. Hoffwn ofyn i bawb sy'n weinyddwr ei roi ar eu rhestr gwylio a'i ddefnyddio. Gobeithio bydd yr arbrawf yn llwyddiant ac yn gwneud ein gwaith yma yn haws. Anatiomaros 21:57, 3 Ionawr 2010 (UTC)

references[golygu cod y dudalen]

For your info: [1] Luke 17:10, 5 Ionawr 2010 (UTC)

diolch[golygu cod y dudalen]

yn fawr Y ddraig felyn 11:05, 28 Chwefror 2010 (UTC)

Sut?[golygu cod y dudalen]

Sut gaf i ychwanegu rhes at y tabl? Diolch.