Sgwrs Defnyddiwr:194.81.160.18

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

CYFEIRIAD IP A FLOCIWYD

Mae'r cyfeiriad IP hwn wedi cael ei flocio rhag golygu, oherwydd ei fod wedi cael ei ddefnyddio er mwyn fandaliaeth. Serch hynny, rydym ni'n dal i groesawu cyfraniadau adeiladol. Os mae'r bloc yn eich effeithio, cewch olygu trwy greu cyfrif wrth ddefnyddio cyfrifiadur arall, ac wedyn ei defnyddio er mwyn cyfrannu o'r cyfeiriad a flociwyd.


IP ADDRESS BLOCKED

This IP address has been blocked from editing, because it has been used for vandalism. Despite that, we continue to welcome constructive contributions. If the block is affecting you, you can edit by creating an account while using another computer, and then use it in order to contribute from the blocked address.

--Ben Bore 14:50, 27 Mawrth 2009 (UTC)


Dwedoch chi:

rwy credu dylai wicepedia fod y well. Does dim llawer o gwybodaeth fel Wikepidia y safon saesneg.

Rydych chi wedi cael eich blocio am wythnos oherwydd fandaliaeth. Ond os ydych chi o ddifrif am yr angen i Wicipedia fod yn well, pam lai i chi helpu'n adeiladol ar ôl gorffen eich bloc, yn hytrach na beirniadu? Alan 19:32, 27 Chwefror 2009 (UTC)

Mae'ch IP wedi ei flocio am wythnos am osod dwli ar dudalennau. Hoffen ni eich cyfraniadau adeiladol yn y dyfodol. Glanhawr 14:32, 9 Mawrth 2009 (UTC)

Dyma dudalen sgwrs ar gyfer defnyddiwr anhysbys sydd heb greu cyfrif eto, neu nad yw'n ei ddefnyddio. Felly mae'n rhaid inni ddefnyddio'r cyfeiriad IP i'w adnabod. Mae cyfeiriadau IP yn gallu cael eu rhannu rhwng nifer o ddefnyddwyr. Os ydych chi'n ddefnyddiwr anhysbys ac yn teimlo'ch bod wedi derbyn sylwadau amherthnasol, crëwch gyfrif neu mewngofnodwch i osgoi cael eich drysu gyda defnyddwyr anhysbys eraill o hyn ymlaen.