Sgwrs:TAG Safon Uwch

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Yr enw cywir am 'Lefel A' yw Safon Uwch. Mae rhywun yn angen newid e! 82.11.223.222

Dyna fantais mawr Wicipedia - mae pawb, yn eich cynnwys chi yn gallu ei newid! Os ydych chi'n gweld camgymeriad, byddwch yn ddewr a newidiwch e! Pwyll 18:16, 8 Medi 2010 (UTC)
Mae'r cyfranwr IP yn llygad ei le. Dwi wedi symud hyn i 'TAG Safon Uwch'. Diolch iddo/iddi am dynnu sylw at hyn. Anatiomaros 21:59, 8 Medi 2010 (UTC)
O'n i'n swnio braidd yn ymosodol? Wps. Doedd hynny ddim yn fwriadol, 'mond ceisio annog pobl i wneud newidiadau eu hunain yn hytrach na theimlo'n ddibynnol ar bobl eraill i wneud y newidiadau drostynt. Ymddiheuriadau os cafodd y sylw ei gamddehongli. Pwyll 18:12, 9 Medi 2010 (UTC)
Paid â phoeni! 'Mond dweud wrth y cyfranwr IP ei fod yn iawn oeddwn i. Ac rwyt ti'n iawn hefyd - caf yr argraff weithiau fod pobl yn meddwl ein bod yn gweithio yma ac felly mae i fyny i ni, y dyrnaid o gyfranwyr rheolaidd, wneud popeth! Arwydd o gyflwr ein diwylliant, efallai. Diwylliant gofyn neu dderbyn yn lle gwneud. Ewch ati'r tro nesa felly, gyfranydd dienw - gwyddoniadur pawb ydy Wicipedia! Anatiomaros 19:03, 9 Medi 2010 (UTC)