Sgwrs:Merthyr Tudful

From Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Gwrthryfel[edit source]

Rhaid cysylltu at gwrthfyfel y gweithwyr ym Merthyr Tudful rhywle yn yr erthygl hon. Alan 17:36, 25 Awst 2008 (UTC)

Dwy erthygl[edit source]

Mi fuaswn i'n meddwl y byddai'n gliriach petai dwy erthygl, un ar dref Merthyr ei hun, ac un ar y fwrdeisdref sirol. Nid yw'r ddwy yr un peth. Unrhyw sylwadau? Rhion 06:27, 10 Medi 2008 (UTC)

Dw i'n meddwl dylid cael erthyglau ar wahan hefyd, ac yn ogyststal ar gyfer Gaeryddd, Abertawe a Chasnewydd.--Ben Bore 11:03, 10 Medi 2008 (UTC)
Cytuno (ond dim yn gwirfoddoli ar hyn o bryd!). Anatiomaros 17:18, 10 Medi 2008 (UTC)

Ehangu a mireinio[edit source]

Gyfeillion, fy nghyfarchion cynnes. Pan fydd amser gennyf, mi af ati i ehangu a mireinio'r erthygl hon ym mha fordd bynnag y gallaf, oherwydd fel y mae ar hyn o bryd, teimlaf nad yw Merthyr yn derbyn sylw teg. Dyma dref fawr, y mwyaf yn y Cymoedd, yn ddemograffig ac yn nhermau ei hanes a'i chyfraniad i'r Gymru fodern. Dyma'r dref a greodd Gymru fodern, a chofier, mi oedd y mwyafrif o'i phoblogaeth yn siarad Cymraeg tan yr 1920au. Felly beth am ddyrchafu'r dref hon i'w lle headdiannus ar y Wici hwn? Cofion cynnes.

Y Crwydryn (sgwrs) 13:27, 28 Rhagfyr 2014 (UTC)