Sbring

Oddi ar Wicipedia
Gwahanol faint sbring
Sbring cywasgu conigol
Theori sbring droellog

Disgrifir sbring yn Ngeiriadur Prifysgol Cymru fel "dyfais megis coil neu stribyn o fetal sy'n storio egni wrth gael ei chywasgu ei phlygum, neu ei hymestyn, ac yn golwng yr egni hwnnw wrth fynd yn ôl i'w siap gwreiddiol; defnyddir dyfeisiau o'r fath i yrru clocwaith, i wneud dodrefn neu gerbynau yn fwy cyfforddus, &c." [1]

Gwahanol Fathau o Sbringiau[golygu | golygu cod]

Sbring cywasgu

Gan dibynnu ar eu siâp geometrig, maent yn perfformio swyddogaeth wahanol: tyniant, cywasgu, torsion, troellog, bwa croes a rwber synthetig. Ei enw UNE yw F-1430a yr F-1460. Mae'r deunyddiau a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu sbringiau yn amrywiol iawn ac nid oes rhaid iddynt fod yn fetelig o reidrwydd, gallant fod yn rwber, ac ati.

Sbring Tensiwn neu Dyniant[golygu | golygu cod]

Maent yn cefnogi grymoedd tynnu yn unig ac fe'u nodweddir gan gael bachyn ar bob pen, o wahanol arddulliau: Saesnig, Almaenig, Catalanig, cylchdroi, agored, ar gau. Mae'r rhain yn caniatáu mowntio'r ffynhonnau tynnol ym mhob safle dychmygus. Maen nhw'n cael eu gorchuddio â hofrennydd. Mae gwneuthurwr y math hwn o ffynhonnau yn rhoi tyndra cywasgu cychwynnol penodol i'r sbring.

Sbring Cywasgu[golygu | golygu cod]

Mae gan y ffynhonnau hyn yr un geometreg â'r rhai blaenorol, ond maent wedi'u cynllunio i wrthsefyll ymdrechion cywasgu. Er mwyn cefnogi'r llwyth yn well, maent yn tueddu i gael pen fflat.

Sbring Torsion[golygu | golygu cod]

Bu i friwsion gael eu trechu. Mae eu pennau yn wahanol i hwyluso'r traed hwn.

Sbring Bwa croes[golygu | golygu cod]

Sbring bwa croes mewn cerbyd

Math o sbring sy'n cynnwys cyfres o daflenni dur, wedi'u harososod, o hyd sy'n lleihau. Fe'i defnyddir mewn tryciau a cherbydau trwm eraill. Gelwir y ddeilen hiraf yn feistr a rhwng y dail mae dail sinc i wella ei hyblygrwydd.

Sbring troellog[golygu | golygu cod]

Pwrpas y ffynhonnau hyn yw cronni neu glustogi eiliad o gylchdroi echel sy'n cael ei gysylltu erbyn diwedd mewnol y sbring, tra bod y pen arall ynghlwm wrth fainc neu gefnogaeth. Maent yn cael eu rhoi ar gasglwyr tâp neu i gronni egni mewn mecanweithiau rhaff fel clociau neu deganau llinynnol.

Sbring Rwber[golygu | golygu cod]

Mae gan y math hwn o wanwyn yr un strwythur â'r lleill, ond mae ei ddeunydd yn wahanol. Pan gaiff ei wneud o rwber synthetig, mae'n osgoi dirgryniad, yn clustogi'r siociau, a'r nodwedd bwysicaf, yn lleihau pwysau'r mecanwaith a ddefnyddir, gan fod y rwber yn pwyso llawer llai na'r metelau.

Ffiseg[golygu | golygu cod]

Deddf Hooke[golygu | golygu cod]

Pryd bynnag nad yw'r v wedi cael ei gywasgu na'i ymestyn y tu hwnt i'r terfyn elastig, mae'r rhan fwyaf o ffynhonnau yn dilyn deddf Hooke a newyd ar ôl y ffisegwr Seisnig o'r 17g Robert Hooke.[2] Mae'r gyfraith hon yn dweud bod y grym gwrthsefyll y mae sbring yn gwthio ynddo yn gymesur gymesur â'r pellter o hyd y cydbwysedd:

x yw'r fector dadleoli - y pellter a'r synnwyr y mae'r sbring wedi'i anffurfio.
F yw'r fector grym dilynol - modiwl ac ymdeimlad o rym y mae'r sbring yn ei roi.
k yw cysonyn y sbring sy'n dibynnu ar y deunydd a geometreg y sbring.

Mae'r ffynhonnau helical a'r ffynhonnau arferol eraill yn ufuddhau i gyfraith Hooke. Gall ffynhonnau eraill sy'n seiliedig ar drawstiau plygu gynhyrchu grymoedd sy'n amrywio mewn ffordd nad yw'n llinellol.

Dolenni[golygu | golygu cod]

  • Paredes, Manuel (2013). "How to design springs". insa de toulouse. Cyrchwyd 13 November 2013.
  • Wright, Douglas. "Introduction to Springs". Springs, Notes on Design and Analysis of Machine Elements. Department of Mechanical & Material Engineering, University of Western Australia. Cyrchwyd 3 Chwefror 2008. External link in |work= (help)
  • Silberstein, Dave (2002). "How to make springs". Bazillion. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 18 Medi 2013. Cyrchwyd 3 Chwefror 2008. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)

Sbring a'r Gymraeg[golygu | golygu cod]

Ceir yr enghraifft cofnedig cynharaf o'r gair "sbring" yn y Gymraeg o oddeutu 1770 ar ffurf cwpled, "

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
  2. "copi archif". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2011-06-29. Cyrchwyd 2019-06-06.