Safle bws

Oddi ar Wicipedia
Bws a Bwsfa TrawsCymru, Aberystwyth
Bwsfa 'TrawsCymru', Aberystwyth, 2019

Mae safle bws yn fan dynodedig lle mae bysiau'n stopio i deithwyr fynd ar fws neu adael bws. Gelwyr hefyd yn arhosfa bws, gorsaf bysiau a bwsfa. Mae adeiladu arosfannau bysiau yn tueddu i adlewyrchu lefel y defnydd, lle gall arosfannau mewn lleoliadau prysur gael llochesi, seddau, ac o bosibl systemau gwybodaeth i deithwyr; gall arosfannau llai prysur ddefnyddio polyn a baner syml i nodi'r lleoliad. Mewn rhai lleoliadau, mae arosfannau bysiau wedi'u clystyru gyda'i gilydd yn ganolfannau trafnidiaeth sy'n caniatáu cyfnewid rhwng llwybrau o arosfannau cyfagos a dulliau trafnidiaeth gyhoeddus eraill i wneud y mwyaf o'r cyfleustra.

Mathau o wasanaeth[golygu | golygu cod]

Bus Bus Stop yn Visakhapatnam, India

Mewn ddibenion gweithredol, mae tri phrif fath o arosfan: Arosfannau rhestredig, lle dylai'r bws stopio beth bynnag fo'r galw; stopio ceisiadau (neu stopio baner), lle bydd y cerbyd yn stopio dim ond ar gais; ac arosfannau cenllysg a theithio, lle bydd cerbyd yn stopio unrhyw le ar hyd y darn dynodedig o ffordd ar gais.

Cymru[golygu | golygu cod]

Mae safleoedd bws Cymru yn berchen i wahanol awdurdodau a gwahanol gwasanaethau trafnidiaeth a bws. Mae gwasanaeth TrawsCymru[1] yn gwasanaethu Cymru gyfan ac yn cysylltu gwahanol wasanaethau ar draws y wlad. Mae manylion amseroedd a lleoliadau'r gwasanaeth bws yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ceir hefyd rif ffôn a gwasanaeth ar-lein Travelline Cymru[2] lle gall y teithiwr ddarganfod pryd mae'r bws nesa am gyrraedd. Tuedda'r bwsfa i fod yn dryloyw fel gall y teithiwr weld y bws ar y gorwel.

Tramor[golygu | golygu cod]

Yn ystod cyfnod yr Undeb Sofietaidd cafwyd amrywiaeth eang o gynlluniau pensaernïol ar gyfer safleoedd bws - nifer ohonynt yn ceisio adlewyrchu y diwylliant pensaernïol lleol neu drosglwyddo neges o foderniaeth y wladwriaeth ac athroniaeth Farcsidd. Mae'r safleoedd bws yma wedi dod yn destun sawl astudiaeth a prosiect ffotograffiaeth dros y blynyddoedd.[3][4]

Dolenni[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]