Rhestr o wledydd sydd wedi mynd yn annibynol o'r Deyrnas Unedig